Kent Arşivi Neden Lağvedildi?

Fikret Akova'nın binbir zahmetle toplayıp Belediye zemin katında kurduğu BURHANİYE Kent Arşivine kazandırdığı "Burhaniye(Kemer) Şeriyye Sicilleri" neden günümüz türkçesine kazandırılıp bastırılmıyor?

Mani olan kim? Yada kimler?

Kent Arşivi neden lağvedildi, arşivdeki çok kıymetli gazete kolleksiyonları ve eserler şimdi nerede çürüyor?

By Kemal neden bu arşivi yeniden ihya edip Şeriyye Sicillerimizi Burhaniye Kültürüne kazandır mıyor da Kitapsız fuarına kaynak aktarıyor?

Var mı yüreği yetecek ve bu sorulara cevap verecek bir Şuraniyeli?

***

"Ankara’da Milli Kütüphane bünyesinde korunmakta olan ve tarihleri bakımından çeşitli numaralara ayrılmış Şer’iye Sicilleri arasında, Burhaniye’ye ait toplam 28 defterden, H.1230-1242 (1815-1827) yıllarını içeren 1095-1 numaralı sicil defteri araştırmamıza ana kaynak olarak seçilmiştir.

Aşağı yukarı XIX. yüzyıl başlarını kapsayan bu tarihler, Mora yarımadasında patlak verip daha sonraları Burhaniye’nin de içinde bulunduğu bölgeye sıçrayan Yunan ayaklanmasının çıktığı, kanlı mücadeleler sonrası Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı ve II. Mahmut’un reformlarına hız verdiği yıllardır.

Modern Türkiye’nin yolunu açan Tanzimat döneminin arifesinde gelişmelere taşradan bakabilmek, yaşanan olayların küçük bir kıyı kasabasını nasıl ve ne şekilde etkilediğini görebilmek için Burhaniye Şer’iye Sicillerine başvurulmuştur."

**

"İki Gayrimüslim’in Terekesi

Kemeredremid sakini bazı gayrimüslimlerin terekeleri de 1095-1 no’lu deftere kaydedilmiştir.

Bunlardan ilki ve en önemlisi olan Şar karyesi sakinlerinden Çoban Anaki isimli kimseye ait terekeye göre, adı geçen karyede yaşamaktayken vefat eden Anaki isimli kişinin ölümünü takip eden ilk zamanlarda varisi ortaya çıkmamış, tüm para, yine Beytülmale kalmış, çeşitli formalite işlemlerinin ücretlerinin alınmasından sonra geride kalan 46.160 guruş, ölenin kardeşi olduğunu iddia ederek ispatlayan bir kişiye teslim edilmiştir.

Bu terekede, alacakların çokluğu dikkat çekmektedir. Toplamda ortaya çıkan yüksek rakamlar Anaki’nin tefeci olma ihtimalini kuvvetlendirmekte ve zengin bir kişi olduğunu düşündürmektedir.

Bir gayrimüslime ait başka bir tereke örneği ise Rumeli’de bulunan Göğüstre? (tam okunamadı) kazasına tabi Kilison karyesinde vefat eden İstefo Veled Anastas’ın terekesidir.

Adı geçen yerde yaşamaktayken hayatını kaybeden İstefo’nun ölümünden sonra, geride bıraktığı mallarının satışına Bakırcı Minol, Kapıcı İştirya ve Apacı Yani isimli gayrimüslimler kefil olarak, satıştan elde edilen para Anastas’ın kardeşi olan Bakırcı Yani isimli kimseye yukarıda isimleri sayılan kefiller arasından seçilen Bakırcı Minol tarafından teslim edilmiştir.

Yani ve Minol’ün sanatlarını belirten unvanları, Kemeredremid’de yaşayan bazı gayrimüslimlerin köklü bir meslek olan Bakırcılığı icra edenler arasında olduklarını kanıtlamaktadır."

MUSTAFA BALABAN/BURHANİYE/02-08-2019