Kifayetsiz Zübükler..

KİFAYETSİZ ZÜBÜK'LER..

Zübük, Aziz Nesin'in yazdığı kitapla ölümsüzleştirdiği bir isim tanımlası olmakla berbaer Kifayetsiz (Yetersiz, Bilgisiz) tanımlaması ise 21.yy.da hala Zübüklerin olduğunu, ne yazık ki hem Zübük,hem de kifayetsiz olduklarının gerçeğidir

Darwin, bunu 19. yüzyılda fark etmiş ve,

"Cahillik, daha sıklıkla bilgiyi değil, güveni doğurur; ısrarla şu veya bu problemin bilimle çözülemeyeceğini iddia edenler, çok bilenler değil, az bilenlerdir." demişse de 21.yy.değin yaşayacağını tahmin etmemiştir diye düşünüyorum,

Neyse uzatmayayım.

Yıl 1996

New York Stern School of Business te görevli psikologlar Justin Kruger ve David Dunning bir teori ile tarihe geçerler..

Bu teorinin adı, Dunning-Kruger Etkisi?..

Teori şunu söylüyor:

Dunning-Kruger Etkisi (DK Etkisi veya DKE), belli bir konuda beceriksiz veya bilgisiz insanlarda görülen, "hayali (sanrılı) üstünlük hissi"ne verilen isimdir. Bu kişilerde, tipik olarak, beceriksiz/bilgisiz oldukları konulardaki becerileri/bilgileri sorulduğunda, gerçekte olandan çok daha yüksek olduğunu iddia ettikleri görülür. Yani bu kişiler, cehaletlerinden ötürü sahip oldukları cesaret nedeniyle, kendilerini aslında bilgisiz oldukları bir konunun uzmanı ilan edebilirler.

Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır..?

Tabii ki bu sonuca oturdukları yerde ulaşmamışlar..

Metin çözme, araç kullanma, tenis oynama gibi çeşitli alanlarda yapılan araştırmalar yapmışlar..

Ve..

Sonucunda şu bulgulara ulaşmışlar:

- Niteliksiz insanlar, ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler..

- Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedir..

- Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler..

- Eğer nitelikleri, belli bir eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkına varmaya başlarlar..

***

Yukarıda kısaca bilimsel açıklamasını yaptığım bu kişiler, cahil cesaretlerinin verdiği özgüvenle her zaman ve koşulda karşımıza çıkabilirler, yönetmeye talip olabildiklerinin ötesinde yönetebilirler.

Bir gün, medya alanında, diğer gün bürokraside, bir diğer günler siyasetçi, milletvekili, bakan,başbakan olabilirler..

Aziz Nesin’in ‘ Zübükzade İbraaam Bey" dediği,

‘İt kağnı gölgesinde yürür kendi gölgesi sanırmış..' özdeğişiyle özetlenebilir..

Bakın etrafınıza ne kadar çoklar ve Kifayetsiz Zübüklerin yönettiği bir dünyada çarpmadan aralarından geçerek yaşıyoruz...

Vesselam

Ozan

02.03.2019-Saat: 22:48