Kişi Başına Gelir Yüzde 10 Arttı

 

TÜİK, ortalama fert başına gelirin 2014 yılında yüzde 9,8 arttığını açıkladı.
Türkiye istatistik Kurumu'ndan (TÜİK) 2014 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 13.250 TL’den 14.553 TL’ye yükseldi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, hanehalkı tipine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri incelendiğinde, en yüksek ortalama gelir tek kişilik hanelere ait iken, en düşük gelir üç kuşak bir arada yaşayan hanelerde gözlendi.

Tek başına yaşayan hanelerde ortalama yıllık eşdeğer kullanılabilir fert geliri 19.490 TL iken, çocuksuz çiftlerde 19.418 TL, çocuklu çiftlerde 14.834 TL oldu. Tek ebeveynli hanelerin ortalama yıllık eşdeğer kullanılabilir fert geliri 13.410 TL iken, üç kuşak bir arada yaşayan hanelerde 11.369 TL oldu.

Türkiye’de hanelerin gelirinin yüzde 71,1’ini faaliyet gelirleri, yüzde 8,8’ini faaliyet dışı gelirler, yüzde 20,1’ini ise sosyal transferler oluşturdu.

Çocuklu çiftlerde hane gelirinin yüzde 81,1’ini faaliyet geliri oluştururken, tek kişilik hanelerde bu oran yüzde 44,8 oldu. Tek kişilik hanelerde sosyal transferlerin payı yüzde 37,1 iken bu oran çocuklu çiftlerde yüzde 11,8 oldu. Diğer taraftan, tek kişilik hanelerde faaliyet dışı gelirin toplam gelirdeki payı yüzde 18,1 iken bu oran üç kuşak bir arada yaşayan hanelerde yüzde 6,9 olduğu görüldü.