Küçük 1,5 TL, Büyük 2 TL.

KÜÇÜK 1,5 TL, BÜYÜK 2 TL.                                                                                                                                        

'DEF-İ HACET!' nedir ?
Kıkır,kıkır kıkırdadığınıza göre biliyorsunuz demektir. Madem biliyorsunuz,konumuza dönebiliriz.
Efendim,bir ülkenin gelişmiş sayılması,'Def-i hacet!'kültürü ile doğru orantılıdır. Yıllardır onun için ters orantılı dedikleri için,bir türlü gelişmiş ülke olamadık! İnanın kabahat bizlerde değil.Bu konuda tek suçlu,' Def-i hacet!' denilen şeyin yapılacağı yerin ismi üzerinde anlaşamayan mülk sahiplerindedir.
Bazen 'Ayak yolu!' , bazen 'Kenef!' , bazen de 'Hela!' demişiz. Kafalar karışınca, sonuçta memleketin hali menfaatleri için yeni isimler bulmak yarışına girmişiz. "Tuvalet, Yüznumara, WC" gibi isimler bulmuş, camilerimizin ve kentimizin en güzel yerlerine inşaa etmişiz. Ne kadar önemli olduklarını belirtmek için açılışlar bile düzenlemişiz.
Yıllarca 'Küçük abdest, Büyük abdest!' dinsel isimleri kullanarak dinselliğimizi pekiştirdik sanırken, bu kez de nalet olası batılaşma hareketleri uyarınca, 'Def-i Hacet!' ettiğimiz şey için alaturka mı, alafranga mı olsun sorularına yanıt aramaya çalışıldı!. Yanıt arama işi uzun sürdüğü için bizleri Avrupa Birliğine bile almadılar...
"Alaturka hela" yapımında enflasyon yaşanması, insanlarımızın şey ederken, şeyin deliğini tutturamamaları meselesi sorun olunca, deliği bulduramayanlar için "alafranga hela" icat edildi.
Gelişmemiş bir ülke olmanın nedenleri sadece bu kadar da  değil. İşsizliğin önlenmesi, necassetten taheret kullanım alanının temizlenmesi için hela bekçiliği başlatılmıştır. Bazı bekçilerimizin eş dost ilişkileri yüzünden bedavacılık çoğalınca, hela sahipleri girişlerde 'Turnike' denilen bir yeniliği uygulamaya koymuşlardır.
Gelin görün ki, bu kez 'Küçük Su-Büyük Su!' ismiyle anılan 'Def-i Hacet' çeşitlemesindeki adaletsizlik sorun olmuştur. Zira 'Turnike' denilen şeyde,küçük 1,5 TL.büyük 2 TL. ayarlaması mümkün değilmiş. Bu sorunu çözmek için toplantılar düzenlenmiş, bu toplantılarda; 'İçeri girdiği zaman uzun süre çıkmayan, şeyini yaparken çok ses çıkartan, en önemlisi de içerdeyken aklına zındık fikirler getirenler...' için neler yapılması tartışıldığından 'Turnike' sorunu unutulmuştur.
Bu nedenlerle 'Def-i Hacet' işimiz halen halledilemediği için, ülkemiz bir türlü gelişmişlik ünvanına kavuşamamıştır.Konunun ivedi olarak çözülmesi için,olayın meclise taşınılması düşülmektedir!

22-02-2020/YAŞAR KIRBIYIK