Marmara Denizi'nde Termal Kirlilik Müsilaj'ı Tetikliyor

Son aylarda yükselen alg patlamalarıyla deniz salyasının olağanüstü boyutlara ulşaması üzeriene bilim adamları farklı etken ve bileşenler üzerine yoğunlaşırken Müsilaja yol açan nedenlerden biride denizlerde TERMAL KİRLİLİK GÖSTERİLDİ.

 Termal zenginleştirme olarak da adlandırılan termal kirlilik , ortam su sıcaklığını değiştiren herhangi bir işlemle su kalitesinin bozulmasıdır .

Termal kirliliğin yaygın bir nedeni, suyun enerji santralleri ve endüstriyel üreticiler tarafından soğutucu olarak kullanılmasıdır . Soğutucu olarak kullanılan su, daha yüksek bir sıcaklıkta doğal ortama döndürüldüğünde, sıcaklıktaki ani değişiklik oksijen arzını azaltır ve ekosistemi etkiler.kompozisyon. Belirli bir sıcaklık aralığına adapte olmuş balıklar ve diğer organizmalar, "termal şok" olarak bilinen su sıcaklığındaki ani bir değişiklik (hızlı bir artış veya azalma) ile öldürülebilir.

KONU İLE İLGİLİ OLARAK 2016 YILINDA BAKANLIKÇA YAPILAN DERLEME VE İNCELEME RAPORLARINDA GEÇTİĞİ GİBİ mÜSİLAJ'A NEDEN OLARAK DENİZSULARIND SICAKLIK ARTIŞLARI OLDUĞUN  ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜR.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/2014-2016%20YILI%20Marmara_Ozet_Raporu.pdf

Sıcak soğutma suyunun, derin su da dahil olmak üzere su kütlelerinin genel sıcaklığını artırarak, su sıcaklığı üzerinde uzun vadeli etkileri olabilir. Mevsimsellik, bu sıcaklık artışlarının su sütunu boyunca nasıl dağıldığını etkiler.Dünyanın bazı bölgelerinde suyun iklimsel ısınması nedeniyle su sistemlerinde görülen etkilere benzer şekilde, termal kirliliğin de yaz aylarında yüzey sıcaklıklarını arttırdığı görülmüştür. [3] Bu, sıcak havanın atmosfere salınmasına ve hava sıcaklığının artmasına neden olan yüzey suyu sıcaklıklarına yol açabilir. [3] Bu nedenle küresel ısınmaya katkıda bulunan bir unsur olarak görülebilir. [7] Su kütlelerinin ortam sıcaklığı arttıkça iklim değişikliği de birçok ekolojik etkiyi artıracaktırYüksek sıcaklık, oksijenin daha derin sulara yayılmasını sınırlar ve anaerobik koşullara katkıda bulunur . Bu , bol miktarda gıda kaynağı olduğunda artan bakteri seviyelerine yol açabilir . Birçok su türü, yüksek sıcaklıklarda çoğalamaz. 

Birincil üreticiler (örn. bitkiler, siyanobakteriler ) ılık sudan etkilenir, çünkü daha yüksek su sıcaklığı bitki büyüme oranlarını arttırır, bu da daha kısa bir yaşam süresi ve türlerin aşırı popülasyonu ile sonuçlanır . Artan sıcaklık, çözünmüş oksijen konsantrasyonlarını azaltan alg patlamaları oranı da dahil olmak üzere mikrobiyal büyüme dengesini de değiştirebilir . 

Bir ila iki santigrat derecelik sıcaklık değişiklikleri bile organizma metabolizmasında ve diğer olumsuz hücresel biyoloji etkilerinde önemli değişikliklere neden olabilir . Başlıca olumsuz değişiklikler, hücre duvarlarının gerekli ozmoz için daha az geçirgen hale getirilmesini , hücre proteinlerinin pıhtılaşmasını ve enzim metabolizmasının değişmesini içerebilir . Bu hücresel düzeydeki etkiler, mortaliteyi ve üremeyi olumsuz etkileyebilir .

https://www.youtube.com/watch?v=K2_slmA7ZX8

Sıcaklıktaki büyük bir artış, enzimlerin kuaterner yapısındaki hidrojen - ve disülfit bağlarını parçalayarak yaşamı destekleyen enzimlerin denatüre olmasına yol açabilir . Suda yaşayan organizmalarda azalan enzim aktivitesi, yetersiz beslenmeye yol açan lipidlerin parçalanamaması gibi sorunlara neden olabilir . Artan su sıcaklığı, suda yaşayan organizmalar tarafından ağır metallerin alımını artırabilen metallerin çözünürlüğünü ve kinetiğini de artırabilir. Bu, bu türler için toksik sonuçlara yol açabileceği gibi , besin zincirinde daha yüksek trofik seviyelerde ağır metallerin birikmesine ve diyet yoluyla insan maruziyetini artırmasına neden olabilir.

06-06-2021-EDİT MEHMET LEVENTOĞLU