Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma Teşkilatı Basın Açıklaması

27.02.2023 tarihli Milliyetçi Hareket Partisi Basın Açıklaması

Harun ALGÜL
Sayın Başkanım, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerim, Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Değerli Basın Mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
 6 şubat günü ülkemizde yaşanan ve 11 ili, ilçesi ve köylerini etkileyen Deprem Felaketi nedeniyle yakınlarını kaybeden tüm kardeşlerimize  Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yine deprem sonrasında yaralı olan ve tedavi altında bulunan tüm kardeşlerimize, yakınlarına, maddi ve manevi bu afet dolayısıyla zarar gürmüş tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.
Deprem nedeniyle gerek basında gerekse sosyal medya ve televizyonlarda geniş yankı bulan, mevcut durum analizleri, vatandaşlarımızın yaşanan bu derin kayıplar sonrası Sosyo psikolojik olarak deprem olgusunu düşünür olmasına, “bizimde başımıza gelirse ne yaparız?” sorusu ile empati kurmasına neden olmuştur. Bu vesileyle de tüm ülkede insanların yaşadıkları mekanları sorgular hale gelmesine neden olmuştur. Müteahhitler ve mühendisler kendini sorgulamaya başlamış, belediyeciler ve teknik personeller içten içe geçmiş hafızalarında açık ararcasına kendilerini kontrol etmişlerdir. Lakin bu ibretlik afette, işini layıkıyla yapanlar başları dik deprem bölgesinde yaraları sarmaya başlamış, yaptığı binalar kum tepesi gibi çöken bir gurup vicdansız ise sefil fareler gibi kaçışmaya başlamıştır.
Görünen tablo oldukça vahim ve düşündürücüdür. Devletimiz böyle büyük bir afet sonrası çalışmalara hızlı bir şekilde başlamış olması, yaraları sarma gayreti ve yeni yapılanma projeleri ile bölgeye etkin bir şekilde müdahalesi açıkça gözlenmekte, devletin bu müdahalesi kimi fırsatçılar tarafında ise alçakça karalamaya çalışılmaktadır. Eleştiri olmalıdır. Eleştiri faydalıdır. Doğru eleştiri ise yönetenin bakış açısını geliştirmektedir.
Bandırma yerelinde ise tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerimiz afetzede kardeşlerimiz için yoğun bir yardım kampanyası yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma Teşkilatı olarak ilk günden itibaren yardımlar yapılmış, ikinci dalga gıda yardımı kampanyası yapılmış, Bandırma Ülkü Ocaklarımız Yardım çalışmaları yapmış ve bir fiil deprem bölgesine giderek yerinde yaptığı çalışmalar yapmıştır. Bandırma genelinde de birçok yardım yapılmış ve kamuoyu tarafından bu faaliyetler takdir ile karşılanmıştır. 

Fakat asıl Konu Bandırmadır. Bandırmanın fiili durumudur.
Bandırmanın üzerinde çokça durulması ve tedbir amaçlı somut adımlar ile tedbirler alınması gerekenş konular vardır. Bandırma yerleŞimi kırsal mahalle yoğunluğu az, merkezi yerleşimin yoğun olduğu, güney Marmara bölgemizde afete maruz ve deprem bölgesinde olduğu bilinmektedir. 1912 Şarköy Depremi ve 1999 İzmit Depremi sonrasında Marmara denizi deprem riski artan bir bölge olmuş, “Büyük İstanbul Depremi” adı altında kastedilen deprem senaryosunda İstanbul’un güneyinde yer alan fay hattına neredeyse İstanbul ile eşit uzaklıkta olan Bandırma aynı riskleri paylaşır duruma gelmiştir. Bu nedenle bölgemizde bu yönde bir hazırlık çalışması yapılması çok önemlidir. Peki bölgemizde yapılaşmadan sorumlu kurum olan Bandırma Belediyesi oluşacak olası bir deprem senaryosu için hazır mıdır?
Bandırma Belediyesinin asıl görevini hatırlamalı ve bu görevin gereği yaptırılmalıdır. Zira Bandırma Belediye Meclislerinde sık sık AFAD ile ilgili eleştiriler yükselmekte, merkez depo ve hizmet ağı eleştirilmektedir. Hatta deprem hazırlığı konusu sadece deprem sonrası hizmetler şekline halka lanse edilmektedir. Mevcut binalar ile ilgili somut bir adım atılmamakta, yeni yapılacak yapıları
ne şekilde denetleneceği konuşulmaktadır. Bu noktada Bandırma Belediyesinin deprem ile ilgili öncelikli ve acil müdahale gerektiren net bir görevi vardır. Oda; Bandırma genelindeki mevcut yapılar ile ilgili sorumluluğudur. Çadır.. erzak.. ilaç… bunlara ihtiyaç vardır. Ama belediyenin esas görevi yıkılmayacak yapıları tesis etmek, Sorunlu bölgeleri tespit edip kentsel dönüşümü ivedilikle
başlatmaktır.
Bandırma ilçesi genelinde yer alan yapıların olası şiddetli bir depremde dayanma olasılığı nedir? Mesela Ordu Caddesi ve Atatürk Caddesindeki yapıların durumu nedir? Deprem sonrası bu
caddeler yürünebilir bir halde kalacak mıdır? Çınarlı Mahallesi, Paşabayır Mahallesi bu sınavdan çıkabilecek midir? Peki bu durum karşısında yerel yöneticilerimizin farkındalıkları varmı
dır? Dostlar pazarda görsün bir deprem komisyonu kuralım…bir iki toplantı yapalım basında çıkalım mıdır?
Bandırmanın kurtuluşu nedir?
Değerli basın mensubu arkadaşlar, Bandırma maalesef depreme hazırlıklı değildir. 2019 yılı itibariyle Çevre ġehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’deki Belediyelere gönderilen “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” hazırlama görevi Bandırmada tamamlanamamıştır. Yıllardır bu belgenin hazırlanması konusun imar komisyonunda bekletilmektedir. Defalarca muhatapları ile toplantı dahi yapılsa da Bandırmanın mevcut yapı stoğunu yenilemesi “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” hazırlanmadan mümkün değildir. Bu konuda Belediye meclislerinde partimiz adına yaptığımız konuşmalarda bu konuyu dile getirmiş, deprem komisyonunun bu kapsamda yetersiz olduğunu ve bir an evvel “strateji belgesinin”
hazırlanması gereğini ifade etmiştik. Fakat bu konu maalesef Bandırma Belediyesi tarafından bu güne kadar dikkate alınmamıştır.
Üzerinde ısrarla durduğumuz bu belgenin özü şudur;

Öncelikle Bandırma genelinde Kent Bütünü analizleri yapılacaktır. Ruhsatsız kaçak yapılar
tespit edilecek, bu alanların harita üzerinde yoğun olduğu bölgeler belirlenecektir. Belirlenen bu bölgeler için “Kentsel DönüĢüm Yapılacak Alanlar” belirlenecek, gruplanacak kuvvetli ve zayıf
yönleri ortaya konacaktır. ikinci unsur mevcut Kentsel Dönüşüm Bölgeleri varsa tespit edilecek bu bölgeler ile koordinasyonlar kurulacaktır. Fakat daha önceden bir uygulama yapılmadığı için
Bandırma bu konuda bilinçli değildir. Üçüncü unsur “Arz Talep Dengesi Ve Sosyal Analiz” tespitidir. Mahalle sakinlerinin kentsel dönüşüme bakış açıları ikili görüşmeler ve anketler ile tespit
tedilir. Vatandaşın bu kapsamda bilgilendirmesi yapılır yapılacak proje hakkında detaylı bilgiler verilir. Dördüncü unsur; Kentsel Dönüşüm yapılabilecek alanlar içinden en uygunu veya uygunları
Kentsel Dönüşüm Alanları olarak tespiti yapılarak önceliklendirmesi yapılmasıdır. Dönüşüme konu alanlardaki “Risk Durumu” (Can kaybı, ekonomik kayıp, çevresel etkiler vb.), alanlardaki “Vatandaşların Beklenti Ve YaklaĢımları”, “Finansman ihtiyacı”, dönüşüm öngörülen alanlarda dönüşümün gerçekleşmesi halinde “Kente Sağlayacağı Ekonomik ve Sosyal Değerler” gibi unsurlar
doğrultusunda öncelikler belirlenmelidir. Nihai olarak Bandırma için gerekli bu çalışma ile Bakanlık onayı alınarak dönüşüm başlatılmalı ve Bandırma olası şiddetli bir Güney Marmara
Depremine hazırlanmaya başlamalıdır. Belirttiğim bu çalışmaya bağlanmadan yapılan her toplantı Bandırma için boşa çekilen kürektir. Halihazırda inşaat firmalarının yeni yapılacakları yapıları
kontrol ederek 160 bin nüfuslu Bandırma’da deprem hazırlığı yapılamaz. “Biz hazırız! deprem için gerekli işleri yapıyoruz” demek için gerçekten bir şeyler yapmak gerekmektedir. Sahte çabalarla,
sahte tedbir oyunlarıyla, kimseyi üzmeyelim, sıkıntılı bölgeleri yıkmadan bu işi çözelim gibi düşünceler, vatandaşı mezarlarında tutalım demekten, Vatandaşın aklı ile alay etmekten başka bir
hareket değildir. işin teknik yanı budur.
Peki Bandırma Belediyesi bu işleri kiminle? hangi kadroyla yapacaktır.? Son dönemde kamuoyunda da duyulduğu üzere Bandırma Belediyesinde İmar Müdürlüğü görevini yürüten şehir Plancısı Filiz KAYAOĞLU görevden alınmıştır. Bandırma Belediyesi bu görevden alma hakkında hiçbir açıklama yapmamıştır. Bu karara Şahsımda dahil olmak üzere kamuoyunda yoğun tepkiler gelmiş, CHP içinde de onaylamayan bir çok kişi olmuştur. Bandırma Belediyesinde ve dışarıda bir grup vardır ki bu işten mutlu olmuşlardır. Sanırım onların hesaplarını neden mutlu olduklarını, hangi tarla parsel ve ruhsat peşinde gezdiklerini burada konuşmama gerek yoktur. Dosyası geçmeyenler ve istediğini alamayanlar…. Karşıdan ilk görünen Bandırma Belediyesinde Ġdari kadrosunun güçlendirilmeye ihtiyacı olduğudur.
Bandırma Belediyesi dahilinde zaten eksik olan idari kadro günden güne eksiltilerek küçültülmektedir. Alınan bu hatalı karaların Bandırmaya zararı büyük olacaktır. Fakat Bandırma
belediyesinde bu kararlar kim tarafından ne şekilde verilmektedir? Park ve Bahçeler Müdürü aynı zamanda Bilgi işlem Müdürlüğün, Kültür Ve Sosyal işler Müdürlüğü aynı zamanda Basın Yayın
Müdürlüğüne vekalet etmektedir. Bu müdürlüklere atayacak liyakatli insanlar yok mudur?
 İmar Müdürlüğüne yeni atanan Selamet Karaca arkadaşımızın bu yönde sağlam ve dik duruşlu bir teknik adam olduğunu biliyoruz. Konusunda uzmandır. Kendisine de hiçbir sözümüzyoktur. Görevini layıkıyla yapacağına inancımız tamdır. Fakat Yaşanan bu deprem sonrasında en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarından bir tanesi de Şehir Plancılarıdır. Fakat Bandırma 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planında yapıldığı bir dönemde Şehir Plancılarını karar mekanizmasından uzaklaştırması oldukça manidardır.
Bandırmanın geleceği uzmanların eline bırakılmalıdır.
Bu nedenle uzun zamandır Bandırma Belediyesinde Gayrimenkullerin yönetilmesine ilişkin bir komisyon talebimiz vardı. Bu talep karşılanmış ve bu komisyon Bandırma Belediyesine
ait 380 bin m2 alanda 1250 daireli bir yeni bir mahalle ve 800 dönümlük alanda lojistik alan için çalışmalarına başlamıştır. Görüldüğü üzere Bandırma Belediyesinde uzmanlarda teslim edilen her iĢ
hakkıyla devam etmektedir.
Ama her işi böyle de değildir. Bandırma Belediyesinin proje geliştirme yaptığı stratejik hatalar da vardır. Mesela Malta Projesi konusunda uzmanlar tarafından yapılmadığı çok açık olan
bir projedir.
Aslında ortada bir proje bile yoktur. Belediye Meclisine verdiğimiz önergeye rağmen proje halen tarafımızla paylaşılamamıştır. Ne kadar acıdır ki milyon TL bedeller ile yapılmaya çalıĢılan bir proje ortada yoktur. Var olan 3 boyutlu çalıĢmanın ihaleye esas proje özelliği taşımadığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Dere içinde zemin etüdü yapılmış mıdır? 5000 m
lik havuz dahilinde statik projeler çizilmiş midir? Dere yatağı içine restoran yapmak kimin süper fikridir? 6 adet pompa ile su devri yaptırarak bir yapay gölet işletme işini onaylayan akıl kimdir?
Mesleği nedir? Daha Bandırma Cumhuriyet Meydanında yer alan küçücük havuzu işletemeyen belediye; 5000 m2 lik biyolojik göleti işletmeyi planlamaktadır.? Dere yatağı içinde yer alan buhavuzun zemin etüdü ve statik hesapları yapılmış mıdır? Projeyi yapanların “Dere Islahı” terimi ile ilgili bir bilgisi var mıdır? Bu cümleyi hiç duymuş mudur? Kamuoyunda da görüldüğü üzere DSİ görüşü almadan bu projeyi yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bandırma’nın en uzun yolunu Ordu Caddesinden başlayarak Liman yoluna ulaşan en uzun hattını kapatmak ve bağlantıyı kesmek kimin  fikridir.? Bu cümleleri sarf ettik diye projeye karşı olduğumuz yönünde eleştiriler gelebilir. Fakat biz projeye karşı değil, projenin yapım usulünü eleştiriyor ve düzgün bir şekilde fen sağlık kurallarına uygun yapılması taraftarıyız.
Uzmanların elinden çıkmayan her konu çökmeye, parçalanmaya ve kente zarar vermeye devam etmektedir. Malta Projesi Bandırma Belediyesinin “en büyük projesi” olarak karşımıza çıksa da, hatalar düzelmez ise Belediyenin “en vasat projesi” olmaya adaydır.
Bandıma da depreme hazırlık açısından yapılabilecek önemli çalışmalardan bir tanesi  kentsel yenilemedir. Belediye olarak yapılacak her türlü çalışmalara destek olmak ve kentin yenilenmesi için gerekli ateşi yakacak projelerin yanında olmak çok önemlidir. Mesela Ayyıldız mahallemizde yapılacak yeni bir proje bölgenin çehresini değiştirecektir. Bölgede hareketi artıracak bir proje ile, mahallenin bir ucundan başlayacak bir fitili ateşlemeniz mümkündür. Bu yönde bir projeyi destekler misiniz diye sorsam “evet” derler. Peki “Askeri Çamlık Projesini” neden desteklemediniz? Diye sorsak… Cevap belli… Siyasi kompleksler. işte vizyon budur. Kişilerin, yöneticilerin kapasitesi, kentsel yenileme stratejisi, kent bilimi, kent ekonomisi, kent sosyolojisi gibi konularda bilgisi ve vizyon genişliği burada ortaya çıkar. Yeni kentleşme karakterlerini desteklemediğiniz sürece yenilemeyi başaramazsınız.
Bandırma Belediyesi ve bu projeye en çok karşı çıkanlar bir kez daha düşünmelidir. Bu proje mevcut 500 dönümlük Bandırma Park Alanları metrekaresine 200 dönüm daha park ilave etmektedir. İlave bu Park Alanını görmezden gelmek mümkün değildir. Alanda bilindiği üzere “Sürdürülebilir Nitelikte Sit Alanı” yani eski tabirler “3 derece Doğal Sit Alanı” ilan edilmiştir. Bu tür sit alanları Büyükşehir Belediyemizin Projesini aynen Uygulayabilecek nitelikte kontrollü kullanımı öngören sit alanlarıdır. Yine sosyal medyada farklı yorumlar görüyorum. Bilmeden fikri olanlar, busu siyasal bir baĢarı olarak görenler.. Bu işten
kendine pay çıkaranlar. Bu proje ilan edilen sit statüsü kararından etkilenmemektedir. Planlanan faaliyetler ve kullanımlar aynen devam etmektedir. Demek ki yapılan proje koruma-kullanma dengesini gözeten düzgün bir proje olduğu görülmüştür. Bu noktadan sonra yapılacak yeni “Koruma Amaçlı Ġmar Planında” Bandırma Belediyesinin daha tutarlı bir duruş sergilemesi, vatandaşının yanında olduğunu, Ayyıldız mahallesinin yeni projelerle gelişmesi gerektiği hususunu desteklediğini açıkça göstermesi gerekmektedir.
Sözlerimi fazla uzatmadan; Bandırma Belediyesi yönetiminin konuŞulacak çok eksiği vardır. Gerek arsa satışlarında ki karambol hareketleri, gerek imar Uygulamaları dahilinde 18 uygulamalarında ki gecikmeleri, gerekse yapmış olduğu ve büyük proje diye lansetiği projelerin orijinlerinin küçük hedef grupları olması nedeniyle aldığı tepkiler gün geçtikçe büyümektedir. Bandırma Belediyesi kenti başarılı bir şekilde idare edemediği açıkça görülmektedir. Bandırma Belediyesi içinde “Yönetim” başlığı altında bir inceleme yaptığınızda karşılaştığınız hazin tablo neresinden tutsanız elinizde kalmaktadır.
Bu başarısızlığın en önemli sebeplerinden biriside Bandırma Belediyesinde geri planda kalarak ortalığı yönetmeye çalışanlarla dolu bir kurum haline gelmeden kaynaklanmalıdır. Dikkat ederseniz açıklamamızda Tolga Tosun ifadesini kullanmamaktayız. Çünkü bahsi geçen eleştiriler yukarıda bahsettiğim geri planda durup ortalığı karıştıran arkadaşları da kapsamaktadır. Tolga
Başkan'dan beklenen bu durumları etraflıca düşünmesidir, analiz etmesidir. Bandırma Belediyesi silkinmeli ve kendine çeki düzen vermelidir. Gereksiz yapılan bazı harcamalar, Ģahıslara özel kamulaĢtırmalar, müdahale edilemeyen yollar kavşaklar, tamiratı yapılamayan ve çukurları onarılamayan yollar… Kilitli parke taşı onarım ekibi bile olmayan bir belediye…. “Belediyemiz 160 bin kişinin geleceğini garantiye almak için çalışıyor” dendiğinde maalesef insanın inanası gelmiyor.
Maalesef Bandırmanın 15 yılı dahilinde konuşulacak icraatı bile bulunamadığı göz önüne alınırsa CHP li Bandırma Belediyesi bırakın muhalefeti, kendi seçmenine bile kendini beğendirmesi zor görünüyor. Bandırma bu yönetimi hak etmiyor. Bandırma karşısında geleceği ile ilgili gerçekten derlenen bir yönetim görmüyor. Bandırmalı kandırıldığını gördükçe gerçekten üzülüyor. Bu noktada yaklaşan yerel seçimler öncesi yapılacak küçük hamleler ile göz boyamaya çalışılacağı aşikar olmakla birlikte, Bandırma geleceği için kendine güvenecek bir başkan bulması gerektiğini artık biliyor. Gerek depremsellik gerekse kentleşme konularında Bandırmanın kaybedecek zamanı kalmadığına inanıyor, somut adımlarla Meclis Toplantılarında göz boyamaya yönelik anlatımlar ve sunumlardan kaçınılmasını kendilerine tavsiye ediyorum. Saygılarımla 

BANDIRMA  BLD MECLİS ÜYESİ HARUN ALGÜL

27-02-2023/ MHP BANDIRMA / Edit. Ramazan Narin