Neden bir yabancı dil öğrenemiyoruz? - Rıdvan Elçi

Neden bir yabancı dil öğrenemiyoruz?

Ridvan Elçi

Günümüzde yabancı dil bilme ve öğrenme, kişisel, toplumsal ve kültürel açıdan önemli bir gereksinim  olarak değerlendirilmektedir. Ancak ilköğretimden  lisans eğitimine kadar uzun bir sürece yayılmasına
karşın, bir yabancı dili yeterli düzeyde öğrenememek  ve/veya kullanamamak pek çok kişinin dile getirdiği ortak bir sorundur. Bunun altında yatan sebepleri,  pekçok eğitimci/akademisyen kendi doğrularıyla ifade  etmeye çalışsalarda, bir sonuç elde edilememektedir.
Birkaç yıl önce, Finlandiya, Helsinki'ye bir grup öğretmen arkadaşlarımla gitmiştik. Orada, çöp toplamakta olan, bir görevlinin bizimle gayet güzel  Ingilizce konuştuğuna şahit olunca, sorunun bizim  eğitim sisteminde olduğunda kanaat getirdik.

Peki, bizde neden doktorlar, mühendisler, hatta öğretmenler,  dertlerini ifade edebilecek kadar ingilizce veya bir yabancı dil bilemiyorlar.
Otuz yıla yakın, ingilizce dilinin eğitimini okullarda  vermeye çabaladım. Bu uğraş sonucunda şundan  kesin olarak eminim. Dil öğrenimi, öyle süper beceri,  kabiliyet gerektiren birşey değil. Bazı bilimadamları dil öğrenimi önündeki etkenlerde, cinsiyet, yaş ve
sosyo-ekonomik nedenleri öngörmektedirler. Bunların  tümü elbette önemlidir, ancak öğrencilerimizde  gördüğüm güvensizlik, güdülendirilememe , müfredat ve ders saati yetersizliği, bunlara ek olarak ezberci bir eğitim modelinin kolaycılığı, ne yazık ki, bu acı
reçetenin faturasi olmaktadır.
Yabancı dil öğrenmede kişisel etmenler içinde  isteklendirme ve motivasyon önemli bir işlev üstlenir.
Bir şeyleri yapma arzusuna dayanan ve kendi içinde  biyolojik, duygusal, sosyal ve/veya bilişsel güçleri  olan motivasyon, hedef temelli davranışları başlatan,  sürdüren aynı zamanda da sürece dahil olan bir  olgudur. Harekete geçme, devamlılık ve yoğunluk gibi
üç temel parçadan oluşan motivasyon, yabancı dil  öğrenmede oldukça önemli bir itici güçtür. Yabancı  dil öğrenme isteği ve buna bir başlangıç yapma  yani bir davranışı başlatma kararı motivasyonun harekete geçme olgusuyla ilişkilidir. Harekete geçmek, engeller karşısında yılmama ve hedefe ulaşmak için çaba harcamayı koşullar ki, bu da motivasyonun devamlılık ve/veya ısrar ilkesiyle örtüşür. Bu iki olgu  yoğunlaşmayla buluşmadığında ne yazık ki öğrenende  gerekli olan güdülenme ve istek durumu asla oluşmaz.

Rıdvan Elçi - Ingilizce Öğretmeni
Bandırma