ÖDP 8 Olağan Kongre Bildirisi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 8.Kongre’de Kürt sorununa ilişkin kabul edilen önergede, ‘ülkenin gerici bir iç savaşa sürüklendiği’ tespiti yapılarak, bunun karşısında durdurmanın insani, demokratik ve devrimci bir görev olduğunun altı çizildi. 
Birarada Yaşam Çizgisini Geliştireceğiz
Kararda, ÖDP’nin kuruluşundan bugüne kadar savunduğu ‘birlikte yaşam siyasetini’ gelişen etnik temelli gerici iç savaş karşısında daha da geliştirileceği vurgulanarak, özellikle Türklerle Kürtlerin iç içe yaşadığı yerlerde gelişme riski bulunan çatışmalar karşısında birlikte yaşam siyasetini güçlendireceği ifade edildi.

Barış ve Birlikte Yaşam Savaş Tarafların İradesine Bırakılmamalı
Kararda, Kürt sorununda askeri bir çözümün mümkün olmadığını, savaşın askeri temelde kazananın olmayacağı belirtilerek, birlikte yaşam ve barış mücadelesinin savaşan tarafların iradesine bırakılamayacağının altı çizildi. Bağımsız bir barış inisiyatifinin inşasının öneminin altı çizilen kararda ÖDP’nin bunun için mücadele edeceği vurgulandı.

Emperyalist Paylaşım Mücadelesinden Bağımsız Bir Çözüm
Kürt sorununun Ortadoğu’daki emperyalist paylaşım mücadelesinin parçası haline geldiğinin ifade edildiği kararda, ÖDP’nin çözümü halkların bağımsız, birarada, eşit ve özgür temelde çözümü iç

Kararın Tam Metni

KÜRT SORUNUNDA EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE BİRARADA YAŞAM

Suriye’de yaşanan savaş ve içeride Kürt sorununda çatışmasızlık sürecinin sona ermesi üzerine yeniden başlayan çatışmalar Kürt sorununun eskisinden farklı kapsamda ve derinlikte gelişmesine yol açıyor.  Bunun yaratacağı maddi, manevi, insani yıkımı bütün boyutlarıyla ele alan Partimiz, yaşanılan sürecin geri dönülmez bir kopuşa doğru sürüklenmesine dur demek için aşağıdaki çabaları yürütmeyi ve yaklaşımları geliştirmeyi önüne görev olarak koyar,
1- ÖDP,  konuya Kürt halkının yaşadığımız dönemde statü talebini anlayan, Kürtlerin istedikleri gibi yaşama haklarına saygı duyan, bu hakkı evrensel, insani, demokratik bir hak olarak gören bir noktadan yaklaşır.

2-   ÖDP, kuruluşundan bu yana Kürt sorununda hep savunageldiği barış, demokratik çözüm ve birarada yaşam çizgisini, bugün daha da geliştirmeyi amaçlar.

3-   ÖDP, Kürt sorunu etrafında giderek şiddetlenen çatışmaların, özellikle Batı’da Türklerle Kürtlerin iç içe yaşadığı yerlere taşınabileceği kaygısından hareket eder. Bu tehlikeyi gerici bir iç savaş olarak ele alır ve bu gidişatı durdurma sorumluluğunu insani, demokratik ve devrimci bir görev olarak görür. Bu kaygıyla birarada yaşam zeminlerini kuvvetlendirmeyi esas alan çalışmalar yürütür.

4-   Sorunun tarihsel seyrini göz önüne aldığımızda yıllardır binlerce Türk ve Kürt insanımızın ölümüne ve büyük maddi ve manevi kayıplara neden olan bu savaşın askeri temelde kazananının olmayacağından hareketle, savaşan tarafların niyetine ve iradesine bırakmaksızın bir toplumsal barış inisiyatifinin aşağıdan yukarıya inşa edilmesi için gerekli çabaları gösterir.

5-   Kürt sorununun Ortadoğu’daki emperyalist paylaşım mücadelesinin bir parçası haline gelmesinden duyduğu kaygıyla, ülkemizdeki sorunun halkların bağımsız, birarada, eşit ve özgür yaşamı temelinde çözüleceğine inanır. Bu doğrultuda mücadele yürütür.

6-   Suriye’deki savaşın sona erdirilmesi talep eder bu doğrultuda Suriye’deki emperyalist saldırganlığa karşı çıkar, Suriye halkının kendi kaderini tayin hakkını savunur.