Özlem Sarı,''Üzerinde Oturduğumuz Hazinenin Farkında Değiliz''

ÖZLEM SARI, “ÜZERİNDE OTURDOĞUMUZ 
HAZİNENİN FARKINDA DEĞİLİZ” 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB Balıkesir Genç Girişimciler Kurulu il icra kurulu başkanı Canset Sevim`in kültür hizmetleri programı çerçevesinde Bandırma İktisadi İdari Bilimler fakültesinde programa aldığı iki ayrı panelde konuşan  TOBB Turizm Komisyonu ve Erdek Ticaret Odası Başkanı Mim. Özlem Kuday Sarı;Erdek, Kapıdağ, Bandırma, Gönen ve Manyas eksenini oluşturan bölgesel turizm eksenini tanımlarken, turizmin hizmet odaklı ticaret olduğunun altın çizerek, gençlere her nereli olurlarsa olsunlar bacasız sanayi olarak tanımlanan Turizm`i kendi yöre ve kentlerinde uyguladıkları takdirde hem yöre, hem kent, hem de ülkelerine hizmet etmiş olacaklarını söyledi.

TANITIM ORGANİZASYONU ÖNEMLİ
Başkan Sarı, bölgesel turizm ve buna paralel olarak potansiyel değerleri öne çıkartan konuşmasında bölgenin en eski turizm merkezlerinden birisi olmasına karşın planlama ve markalaşma olumsuzluğundan gelinen noktada 45 günlük yetersiz bir ağırlamadan öte geçemediğini söyledi.
Başkan Sarı, tespit edilmiş problemin çözümü noktasında atılması gereken adımların, atılması noktasında duyarsız kalındığından da söz ederek, turizmin kaliteli hizmet ve sunumla markalaşmanın yanı sıra tanıtım organizasyonunun çok önemli olduğunu söyledi.

BÖLGENİN TANITIMI DA ÇOK ÖNEMLİ
Bölgesel değerleri öne çıkartacak markalaşmayı gerçekleştiremediklerini, bölgeyi tanıyan, tanıtan arterlerin bulunmadığını gözden kaçan bu ayrıntıların büyük önem arz etmesine rağmen fuar ve tanıtım organizasyonlarına hala vali, kaymakam istiyor diye zorunluluktan katılınmasının ayrı bir ayıp olduğunu vurguladı.
Sarı, bir süre önce İstanbul`da düzenlenen Feshane  günlerinde Balıkesir olarak turizmcilerin değil zorunlu olan katılımcıların hazır bulunduğunu söyledi.

BÖLGENİN GELECEĞİ YOK EDİLMEK İSTENİYOR
Erdek körfezinin, Kapıdağ`ın özelliklerini anlatan Sarı, bu doğal eko sistemi bozacak 1/100.000 yeni çevre düzeni planı ile bölgenin geleceğinin yok edilmek istendiğini vurgulayarak, olumsuzluklar girdabında gelinen noktanın kısır siyasi döngüden öte geçilememesinden kaynaklandığını belirtti.
Sarı, seçimlerin dünyanın her yerinde yapıldığını, ama dünyada seçim bitim ardından her kez işine gücüne dönerken, Türkiye`de bu sürecin yeni başladığını kaydetti.