Seçmen Milleti Aptal Mıyız?

SEÇMEN MİLLETİ APTAL MIYIZ ?

İDAM İDAM İDAM
Başkan Tayyip ERDOĞAN ın ve yardımcısı BAHÇELİ’nin gündemi ;  artık İDAM ! 
Çünkü ; seçimleri kaybedeceklerini anladılar... Başkan ERDOĞAN ; en son kullanılması gereken seçim argümanını kullanıp; ‘ İDAMI KALDIRMAMIZ YANLIŞTI ! ‘ deyiverdi.  Nasıl ki, daha önce ‘İSTANBUL a İHANET ETTİK’  diye özitiraf ve ikrarda bulunmuşsa, bu defa da İDAM için, İDAM konusunda ikrarda bulunuverdi. İdamı kaldırma konusunda yanlış yaptıklarını, EREĞLİ mitinginde halka itiraf etti !!! Arkasından da ; Devlet BAHÇELİ, ‘İDAM la ilgili bir adım atılacaksa MHP bu konuda var !’ idamı kaldırmak için biz de varız falan, deyiverdi !  Ve artık aralarında ( Tayyip-Bahçeli), URGAN var urgan...! Bizimde boynumuzda İP var İP ! 

 O zaman İDAM ve CEZASI konusunun yakın tarihine, 12 Eylül öncesinde ve sonrasında arkadaşları idam edilmiş biri olarak ama, hep birlikte... tekrar bakmamız gerekiyor !

Türkiye’de İdam Cezası ve Tarihi, Türkiye’de 1984 yılında en son uygulanan idam cezası, ülkemizde 35 yıldır fiilen uygulanmıyor. Türkiye’de İstiklal Mahkemeleri kararlarıyla idam edilenler dışında (11 tanesi milletvekili idi) ,  1920 ile 1984 yılları arasında 15’i kadın, toplam 712 kişi idam edildi. 5 tanesi milletvekili idi.  Şimdi ; Hukuken bulunmayan idam cezası mevzuu ;  MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ’nin dilinden düşmüyordu, düşmüştü, yine diline girdi. Başkan R.Tayyip ERDOĞAN ın da, lazım oldukça diline giren bir konu oluverdi İDAM. 

Türkiye’de idam cezası ; en  son 1984 yılında uygulandı. 35 yıldır fiilen uygulanmayan ve 15 yıldır  da, yasalarımızda hukuken bulunmayan idam cezası, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında  tekrar gündeme gelmişti. Ama Referandum ve seçimler aşılınca, yine unutulmuştu.

Türkiye’de İdam Cezası Ne Zaman uygulandı? 1920 yılında TBMM nin çıkardığı İDAM Kanunu ile,  öncelikle İstiklal Mahkemelerinde ve darbelerden sonra gelen cuntalar tarafından, TCK’nundaki 141-142-163. maddeleri ile uygulandı ve ölüm cezası, 1984'ten beri fiilen ve 2004'ten beri de hukuken, ülkemizde bulunmamaktadır.Türkiye’de idam cezası; en son 1984 yılında, yani ANAP-Turgut ÖZAL’ın ilk iktidarında, Hıdır ASLAN ve İlyas HAS isimli sol görüşlü Devrimci gençler asılarak, son bulmuştur.
 
Türkiye’de İdam Cezası Ne Zaman Kaldırıldı?  1999 da iktidara gelen ANA-SOL-M yani Bülent ECEVİT’in Başbakan, Devlet BAHÇELİ-Mesut YILMAZ’ın Başbakan yardımcısı olduğu Hükümet te ; önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar  için İDAM cezası kaldırılmış, 3 Ağustos 2002'de ( AKP nin iktidara gelmesine 3 ay kala) ise ;  "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi  hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" şartı ile, tam kaldırılmıştır.   

9 Ağustos 2002 tarih ve 4771 Sayılı Kanun ile (Avrupa Birliği 3. Uyum Paketi), yani 3-KASIM-2002 den 3 ay önce, yani AKP iktidarından hemen önce... idam cezası... savaş değil, üstelik barış zamanında, PKK Terörünün kazındığı, minimize edildiği, terörbaşının hapiste olduğu bir dönemde, kaldırılmıştır.  Hemen arkasından Türkiye BMM, Kasım 2003’te  AB nin 6 nolu ek protokolünü onaylamış, nihayet, 7.5.2004  tarihli 5170 Sayılı Kanun ile, Anayasadan ölüm cezaları ile ilgili maddelerin tamamı çıkarılmış, 14.7.2004 tarihli 5218 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunundan ölüm cezaları ile ilgili tüm maddeler de  çıkarılarak, ölüm cezası olan İDAM, Türk Hukuku'nda artık İDAM yok edildi !  7 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliği  ile Anayasadan idam cezasının kalıntıları tamamen ayıklandı. Arkasından Şubat 2006’da 13 Sayılı Ek Protokolde AKP Hükümeti ve Meclis tarafından onaylanmıştır ki, artık İDAM Cezasını TBMM nin yeniden getirme ihtimali, adeta yok edilmiştir.  AB uyum yasaları ve uluslararası sözleşmeleri imzalayanlar ile, bahsi geçen kanunları çıkaranlar, halen meclistedirler BİLİNE !

İDAM ın kaldırılmasında ABDULLAH ÖCALAN etkisi ; 
Türkiye, İDAM Cezasının kaldırılmasında 1. aktör ve sebep, Abdullah ÖCALAN’dır. İdam cezasının kaldırılmasının, Abdullah Öcalan davası ile, yakın ilişkisi vardır. PKK terörbaşı Abdullah Öcalan'ın paketlenip Türkiye’ye verildiği yıllar birbirine çok yakındır. Abdullan ÖCALAN, Türkiyede tutuklu yargılandığı mahkemede, 29 Haziran 1999'da idam cezasına çarptırılmıştı. Verilen idam cezası, Yargıtay tarafından 29 Haziran 1999’da onaylanmasıyla da kesinleşmişti. Ancak Başbakanlık ( ECEVİT-BAHÇELİ-YILMAZ), onama kararını TBMM’ne göndermediğinden, sümen altı yaptığından, kararın uygulanması için gereken TBMM nin onama kanunu çıkmadı. Dolayısıyla İDAM, dolayısıyla idam uygulaması, dolayısıyle APONUN ASILMASI... ertelenmiş olmuştur. Ertelenmese o tarihte mecliste bekleyen onlarca pkk lının idam dosyası da vardır ki, Apo idam edilseydi, akabinde yüzlerce kişinin de idam edilmesi gerekecekti.

İdam dosyası ANA-SOL-M Hükümetinde, Başbakanlık’ta 2 yıl bekletildi
Bekletilmesi nedeni olarak o tarihlerde ;  57’inci Hükümetin koalisyon ortağı olan üç siyasi parti liderinin 10 Ocak 2000 tarihinde imzaladığı, AİHM’nin infaz ile ilgili ihtiyati tedbir kararı, gerekçe gösterilmişti.  Yani, ÖCALANIN kesinleşen İdam dosyası, iki yıl boyunca, Başbakanlık’ta bekletilmiştir.  Bekletildiği o dönemde bilinmelidir ki ; idamın kaldırılması süreci tam bitirilmediği ve kesinleştirilmediğinden, gereken yasal değişiklikler henüz yapılmadığından,  idam cezası TCK’da vardı, Apo, 1. derece mahkemelerde ve Yargıtay safahatında idamdan kurtarılmamıştı ama, dosyası da bir türlü, Meclis’e yollanmamıştı. Bu yüzden o dönem hükümeti, meclisi bizzat Anayasayı çiğnedikleri için, hepsinin yüce divanda yargılanmasını gerektirecek bir süreç söz konusuydu ve bu süreç bir şekilde örtülmeliydi ve örtüldü ! Bülent ECEVİT de, Devlet BAHÇELİ de... YÜCE DİVANA GİTMEKTEN BÖYLECE KURTULDU. 

Bu gelişmeler karşısında, artık İDAM cezasını ancak savaş ilan ettiğimiz hallerde, iç savaş yaşadığımız hallerde veya Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi, bütün uluslararası ilişkilerden kendimizi soyutlayarak, dışlayarak ve demir perde ülkesine dönüşerek, Başkanın KHK si ile veya Başkanın KHK sini onayan TBMM Kararı ile tekrar çıkarabiliriz ! Tüm bunları yapabilecek bir Türkiye ve bir irade görüyor musunuz bilemem !  Yani, evirip-çevirmeye gerek yok, irade varsa ; İDAMI seslendiren sayın BAŞKAN, yarın KHK çıkarabilir ve bunu onaması için meclise gönderebilir. Ama tersini söylüyor ! Meclis kanunu çıkarsın, Başkan onayacak deniliyor da, veya başkan ben onarım diyor da, ben bunu sol elimle sağ kulağımı tutmak olarak algılıyorum...Ve yiune samimi bulmuyorum ! Çünkü aynı ve benzeri söylemler, önceki seçim ve referandumlarda da çok yapıldı. !

Yaşadığımız süreç, Belediye Başkanlıkları seçimi, yani yerel seçim. Bütün Belediye Başkanlıklarını AKP+MHP Cumhur İttifakına verirsek mi, İDAM cezası çıkacak ? Ne alakası var Belediyelerin bu olayla ? Halka yine İDAM Rüşvetimi teklif ediliyor ?

İDAM konusu tartışılsın, PKK ya olan öfke bastırılır, şehit aileleri rahatlar mı diye düşünülüyor ? Seçmen milletinin algısı ile, İDAM Kanunu çıkmayacağı, çı-ka-rı-la-ma-ya-ca-ğı  halde niçin oynanıyor? Yazık değil mi seçmen milletine ve şehit ailelerine ?
 
Sayın BAŞKAN ; dün yine buyurdular ki ; “ 15 Temmuz gecesi, 251 vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi şehit edenleri cezaevinde beslemek bile bana ağır geliyor...” Sayın Başkan, Belediye başkanları mı lazım size bu ağır gelen olayda binlerce ağırlaştırılmış müebbed hapis cezası alanları asmak için ? Belediyeler size şehirlerin meydanını mı tahsis edecek İDAM gösterileriniz için ? Yarın hepsini bir KHK ile bütün şehirlerin meydanlarına getirip asmanız mümkün değil mi ? Fetöcüleri asarken, PKK lıları da asacak mısınız sahi ? Fetöcülerin öldürdükleri şehit ise, pkk lıların öldürdükleri şehit değil mi ?  Avrupa ile Dünya ile ilişkilerinizi kesecek misiniz ? 

GELELİM DEVLET BAHÇELİ’ye....

Biz asamadık. alın siz asın !   ( URGAN atılmıştı üstümüze, urgan !)

Arkadaş, yukarıda arz etmeye çalıştığım şekilde APO yu, arkadaşlarını idam etmemek için, ilk çalışmaların altında sizin imzanız var. Ama 30 HAZİRAN 2007 ye geldiğinizde,Erzurumda yaptığınız mitingte ; Başbakan R. Tayyip Erdoğan'a yüklenmiş ve ;  "Meydanlarda bizim için 'terörist  başını asamadılar' diyorlar. 129 milletvekilimiz vardı, sizin kadar  olsaydı asılıp asılmadığını görürdünüz. Sen neden asmadın. ( AKP de o tarihte 363 vekil vardı.) Oğluna gemi  alacak para buluyorsun, asacak ip mi bulamıyorsun, alın  o zaman şu ipi  de asın" diyerek, miting kalabalığına, Erzurumluların üstüne ipi, idam urganını fırlatmıştınız değil mi ?  Aldığınız alkışın sesleri bütün ülkede duyulmuştu da, medya günlerce bu hareketi ve MHP yi konuşmuştu !

Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonunuzu da, 15  Temmuz 2002 günü, Bursa ULUYAYLADA  ‘erken seçim  çağrısı’ yaparak bozmuştunuz değil mi ? O seçimde kendinizi de, iktidar ortaklarınızı da meclis dışında bırakıp AKP yi tek başına iktidara taşımıştınız değil mi ?
 
Arkasından da, yıllar geçti ve attığınız urganı unutup, urgan parası olmayan ama oğluna gemicikler alan reisinizin, yanına onun BEKASINI sağlamak için demirlediniz değil mi ? İDAM konusunu bu sefer, yine reis gündeme atınca, siz de hemen atladınız MHP olarak, BAHÇELİ olarak ; ‘İDAM la ilgili bir adım atılacaksa, MHP bu konuda var !’ yani ; idamı kaldırmak için biz de varız ! Deyiverdiniz değil mi ? Ama biz sizin, 2002 tuzağınızı hala unutmadık, bilinsin de....!
Gerek sayın Başkanımız R.Tayyip ERDOĞAN, gerekse saraya demirleyen geminin kaptanı sayın Devlet BAHÇELİ’nin  ortaya attıkları URGAN nasıl sahte çıktıysa, şimdi ortaya attıkları İDAM mevzuu da... sadece gaz almak için, oy almak için kullanılan bir seçim argümanından başka birşey değildir maalesef ! 

Şimdi, bu İDAM argümanını bizim seçmen milletimiz yer mi ? İdam Cezasını kaldırdıklarında ÇAĞDAŞLAŞTIK, DÜNYA DEVLETİ OLDUK diye onları alkışlayanlar, yazıp çizenler, şimdi yine onları alkışlayıp, İDAM CEZASI GERİ GELSİN diyebilecekler mi ? Çok merak ediyorum. Allahtan işbu internet icat oldu da, yazılanlar ve söylenenler kaybolmuyor.  

Eyyy 1999 dan 2004 yılına kadarki sürecin kahramanları, eyy 2007 de AL AS diye üzerimize urgan atan sayın Bahçeli, 2019 yılında seçimlere 10 gün kala size tekrar inanacağımızı mı sanıyorsunuz ? Kendi aklınızı mı, bizim aklımızı mı test ediyorsunuz ?  Biz aptalmıyız veya seçmen milleti, size göre gerçekten balık hafızalı mı ? 

2007 de üzerimize urgan atan ile, şimdi seçimlere 10 gün kala, İDAM mevzuunu (İPİ) tekrar üzerimize atanlar, mal bulmuş magribi gibi, yine bu urgana, yine bu olmayacak duaya, gaz alma mevzuna, İPE bizi niçin kurban ediyorsunuz arkadaş ?  31 MART da ; 30 Büyükşehir Belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi, 32 bin 105 mahalle muhtarı, 18 bin 306 köy muhtarının hepsini, ama hepsini İDAM isteyenlerden seçelim ve hepsini AKMHP ye verelim ! Ve verdik varsayın !  1 NİSAN ŞAKASI demeyeceksiniz ve 1 NİSAN da İDAM şenliklerini başlatacaksınız değil mi ? Bandırma Cumhuriyet meydanında sizleri bekliyoruz efendim... Arkadaş, AKMHP adaylarınızın kaç tanesi İDAM YANLISI ? İDAM ı savunacak aday beyanat ve söylemlerini bekliyorum. Buyrun !  Yarından tezi yok. Karşılaştığım bütün adaylarınıza, İDAM ı soracağım arkadaş. 20.03.2019 NOGAYTÜRK