Sömürülen Hayaller

SÖMÜRÜLEN HAYALLER 
 
Taşeron sistemine dair hükümetin çözümleri medyada yer alıyor.
Gerçekten taşeron sistemi çalışanlar üzerinde adeta bir kabus gibi. Çalışanlar emeğinin hakkını alamıyor. İş güvenceleri yok.
Halk dilinde"taşeron” denilen, ancak iş hukukunda “alt işverenlik” olarak adlandırılan olgu , uzun süredir bir sorun olarak tartışılmaya devam ediliyor. Kangren olmuş bu sorunu çözen yok.  Emeğin haksız sömürüsü devam etmemeli.  Taşeron işçi özel bir  ihale sektörü oluşturmuş durumda.
,Alınan ihalelerle ilgili olarak  konudan bihaber şirketler ihaleler alarak sadece şirket cirolarını yükseltme derdinde. İşçinin derdi onların derdi değil., Elde ettikleri bu cirolardan dolaylı gelirler elde etme yollarını kullanmaktadırlar haliyle onların derdi rant.  Taşeron sistemi  ortadan kaldırılıp , bizim emeğimiz üzerinden değil  kendileri üretime fiilen katılarak karını rantını ekmeğini kazanmalı. Çalışanların sorunlarını ve mağduriyetlerine  son verecek,istismarı önleyecek güzel bir düzenleme yapılmalı. Evet bir düzenleme yapılacak . Haberler var ama. Acaba neresine neşter vuralacak sorunların?
Bakın yine Seçimler  yaklaşıyor yine vaatler başladı bu vaatleri taşeron emekçisi olarak hep duyuyoruz.
Artık taşeron sorunu çözüme kavuşturulmalı. Aracılar aradan çıkmalı diyoruz biz. İktidar kim olursa olsun ya vaatler yerine getirilsin Ya söylediğinizi yapın yada söz vermeyip  emekçileri  boş hayallerle avutmayın.
** 
Yazıma kutsal kitabımız Kur'an dan bir ayetle bitirmek istiyorum
(SAFF SÜRESi 2-3)
" Siz ey imana ermiş olanlar! Niçin bir türlü söylüyor, başka türlü yapıyorsunuz;"
Yapmayacağınız  şeyi söylemeniz Allah nazarında en tiksinti verici şeydir!
 
Muhammed Esed Meali