T.C.Üzerine..

T.C.

Devletin çivisi çıkmış durumda. Yargı bagımsızlığını yitirmiş, adalete olan güven azalmış; yasama işlevsizleşmiş, denetim ve bütçe yapma yetkisi elinden alınmış; yürütme, cumhurbaşkanı ve onun parlemonto dışından atadığı hesap vermekten uzak bakanlar eliyle yürütülür olmuş.

Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı olup tarafsızlığını yitirmiş; devlet, parti devleti haline gelmiştir. Yine Cumhurbaşkanına bağlı ne yaptığı pek de belli olmayan sayısız kurullar oluşturulmuş.

2016 Yılında yapılan refarandumla getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti ve onu oluşturan yasama,yargı ve yürütme önemini yitirmiş, parlamenter sisteme son verilmiştir.

Bu durum ve koşullarda yapılması gereken ilk şey parlementer sisteme geri dönmek, hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamak, adalete olan güven ve inancı yeniden kurmak olmalıdır.

23 Haziran’da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bu açıdan da yaklaşmak gerekir. Bu seçimle sadece İmamoğlu’nu değil uyduruk Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini de oylayacağız.

AKP ve müttefikleri bu seçimi kaybettikleri takdirde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Özellikle AKP içinden Erdoğan’a karşı yürütülen muhalefet iyice açığa çıkacak, Erdoğan’ın gücü ve ona duyulan güven çok hızlı sarsılacaktır. Yine AKP’nin halk desteği de iyice azalacaktır.Yaşadığımız ekonomik ve sosyal kriz, bu desteğin yitirilmesinde de önemli ölçüde etkili olmuştur.

Ülkemizin karşı karşıya oldugu uluslararası sorunlar, ki bir kısmı bizzat AKP tarafından yaratılmıştır, çözülemez duruma gelmiştir. Kıbrıs, Adalar, Akdeniz Petrol Havzası, Suriye, İsrail, Güneydoğu, S 400’ler ve Rusya ile olan ilşkiler gibi konular her an patlamaya hazır bir bomba gibi kapımızda hazır durmaktadır. AKP iktidarı ne yapacağını bilemez haldedir. Bu ve benzeri nedenlerle AKP’’nin 2023’e kadar iktidarda kalabilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle yeni bir seçime her an hazır olmalı, hazırlıklarımıza da bugünden başlamalıyız.

17 yıllık AKP iktidarına son vermeye ve Türkiye Cumhuriyetinde açılan hasarları onarmaya her zamankinden daha çok yakınız.

Başta AKP olmak üzere bütün CUMHURİYET karşıtları onca saldırıya, hasara, gediğe karşın 96 yıldır Cumhuriyeti ve devrimleri yok etmeyi başaramadılar.

Sandılar ki, Türkiye Cumhuriyeti, T.C. harflerinden ibarettir. Tabelalardan T.C.’ yi kaldırırsak, T.C.’yi de gönüllerden siler,ortadan kaldırırız. Bilmedikleri şeyse T.C.’nin Türkiye’nin bir özeti olduğu idi.

T.C.’nin; Çanakkale Savaşları, Dumlupınar, İnönü, Başkomutanlık, Meydan Savaşı olduğunu unuttular. T.C.’nin diriliş, uyanış ve kuruluş olduğunu unuttular.

T.C.’nin, Atatürk İlke ve devrimleri olduğunu unuttular.

T.C.’nin, sanat ve kültür olduğunu unuttular.

T.C.’nin; Sümerbank, Şeker fabrikaları, Seka olduğunu unuttular.

T.C.’nin; Atatürk, İnönü, Ecevit olduğunu unuttular.

T.C.’nin, diriliş ve kurtuluşta ölen yüzbinlerce Mehmetçik olduğunu unuttular.

T.C.’nin; çağdaş uygarlık olduğunu unuttular; unuttular, çünkü hafızalarında 1919’dan sonrası yok. Fakat bizler, ATATÜRK ve Cumhuriyet sevdalıları hiçbirini unutmadık.

23 Haziran seçimlerinde bunları unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha göstereceğiz.

T.C.’yi de hak ettiği yere yeniden taşıyacağız.

Bizler hazırız.

Cumhuriyetin kuruluşundaki ruh ve heyacanla çalışacağız.

Bütün yurtseverleri, ilericileri, demokratları önce İstanbul ittifakı sonra ÖZGÜR ve BAĞIMSIZ TÜRKİYE ittifakında bir araya getirip; çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetinde gönençli ve mutlu yaşayacağız.

Varlığımız ve geleceğimiz buna bağlıdır.

12 Mayıs 2019, Bandırma

Gültekin Mutlu