Temel Gelir Kaynağımız Ücretler...

Hanehalkı Bütçe Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre; hanelerin %53,1’inin temel gelir kaynağı “ücret veya maaş” iken bu hanelerin toplam harcamadan aldıkları pay %57,6’dır. 

Temel gelir kaynağı “müteşebbis geliri” olan hanelerin oranı %19,2 olup bu hanelerin toplam harcamadan aldıkları pay %20,6’dır. 

Hanelerin %16,6’sını temel gelir kaynağı “emekli maaşı”, %9,6’sını ise “diğer karşılıksız transfer geliri” olan haneler oluşturmaktadır. 
Hanehalklarının toplam harcaması içinde %25 ile ilk sırada yer alan konut harcamasının payı, hanehalkının temel gelir kaynağına göre değişmektedir. En düşük konut harcaması %21,7 ile temel gelir kaynağı “müteşebbis geliri” olan hanelerde görülmektedir. 

Temel gelir kaynağı “diğer karşılıksız transfer geliri” olan hanelerin konut harcaması payı %34,5 ile en yüksek iken bunu %30,4’lük ile temel gelir kaynağı “emekli maaşı” olan haneler takip etmiştir. Temel gelir kaynağı “gayrimenkul geliri” olan hanehalklarında konuta ayrılan pay ise %29,6’dır. 
Temel gelir kaynağı “ücret veya maaş” olan hanelerde gıda harcamasının payı %17,9 iken “müteşebbis geliri” olan hanelerde bu pay %21,3 ve “emekli maaşı” olan hanelerde ise %24,8’dir.
Ulaştırma harcamasına ayrılan en yüksek pay %19,7 ile temel gelir kaynağı “müteşebbis geliri” olan hanelerde, en düşük pay ise  %7,9 ile “diğer karşılıksız transfer geliri” olan hanelerde görülmektedir.