Temel ve Evrensel Tüketici Haklarımızı Öğrenelim

DEĞERLİ   TÜKETİCİLER,

  Tüketici köşemizde bugün tüketici bilinci oluşturmak adına en temel  tüketici  haklarımızın neler olduğu konusunda hatırlatma yaparak başlamak istiyoruz.

Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakları mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

          1 )     Temel hizmetlerin karşılanması Hakkı: Barınma, Isınma, Aydınlanma, Haberleşme, Ulaşım, İçecek ve kullanılacak temiz su bulma hakkı, tüketicilerin en temel haklarıdır. Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.

         2 )     Sağlık ve Güvenlik Hakkı:  Satışa    sunulan  her  türlü  mal  ve  hizmetten insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmalıdır.    

        3 )     Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicinin mal ve hizmet alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan etiketten ambalajdan korunmasıdır.

       4 )     Eğitilme   Hakkı :  Tüketicilerin   hak ve çıkarlarını  koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitilmesidir.

        5 )    Zararların Giderilmesi  Hakkı :  Satın  alınan mal ve hizmetten dolayı tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal ve hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

        6 )    Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda, ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.

        7 )    Ekonomik   Çıkarların   Korunması Hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan  sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.

        8 ) Seçme Hakkı :  Tüketicinin  çeşitli ürün ve hizmetlere istediklerini ulaşabilmeleri anlamındadır. Rekabetin tam olarak işlemediği pazarlarda devlet aksaklıkların giderilmesi için yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketiciye sunulmasını sağlamalıdır.

        9 )  Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı: Yukarıda sayılan hakların elde kullanılabilmesi, tüketicinin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil edilmesidir.    

BAŞKAN NURAY HÜGÜL/  BANDIRMA TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ