TUİK - Balıkesir'de Erkekler Daha Fazla Ölüyor

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Metin ÖCAL Balıkesir ve Çanakkale nin Ölüm İstatistiklerini değerlendirdi. Ölüm oranları her ikiilde artarken ölümlerde erkeklerin kadınlara oranı yüksek çıktı. 

Ülkemizde Ölüm sayısı revize edilen 2014 yılı verisine göre 391 bin 9 iken bu  sayı  2015  yılında  %3,6  artarak 405 bin 218 kişi oldu. Ölenlerin %54,8’ini erkekler, %45,2’sini kadınlar oluşturdu. Balıkesir’de 2014 yılında 9 606 ölüm, 2015 yılında da %6,8 artarak 10 264 ölüm gerçekleşmiştir. 2015 yılında Balıkesir’deki ölümlerin %55’ini erkekler, %45’ini kadınlar oluşturmuştur. Çanakkale’de 2014 yılında 4 193 ölüm, 2015 yılında da %2,9 artarak       4 314 ölüm gerçekleşmiştir. 2015 yılında Çanakkale’deki ölümlerin %55’ini erkekler, %45’ini kadınlar oluşturmuştur.
    
 2015 yılında kaba ölüm hızı Balıkesir’de binde 8,6, Çanakkale’de 8,4 olmuştur.
Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir. Ülkemizde kaba ölüm hızı, 2014 yılında binde 5,1 iken bu hız 2015 yılında binde 5,2 olmuştur. Diğer bir ifade ile 2014 yılında 1 000 kişi başına 5,1 ölüm düşerken, 2015 yılında 1 000 kişi başına 5,2 ölüm meydana gelmiştir. Balıkesir 2015 yılında binde 8,6 kaba ölüm hızı ile iller arasında 5. sırayı alırken Çanakkale binde 8,4 ile 7. Sırayı almıştır.
2015 yılında Ülkemizde ölenlerin %49,5’ini, Balıkesir’de ölenlerin %55,5’ini ve Çanakkale’de %56,8’ini 75 ve daha yukarı yaştaki kişiler oluşturmuştur. 
Ülkemizde ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde; Ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, en yüksek ölüm oranının 75 ve daha yukarı yaşta olduğu görülmüştür. Bu yaş grubunda ölenlerin oranı 2014 yılında %48,6 iken 2015 yılında %49,5’e yükselmiştir. 
Balıkesir’de 75 ve daha yukarı yaşta ölenlerin oranı 2014 yılında %53,2 iken bu oran 2015 yılında %55,5’e yükselmiştir. Çanakkale’de 75 ve daha yukarı yaşta ölenlerin oranı 2014 yılında %56,7 iken bu oran 2015 yılında %56,8’e yükselmiştir.
2015 yılında Ülkemizde bebek ölüm hızı binde 10,7’e gerilerken, Balıkesir’de binde 8,9’a yükselmiş ve Çanakkale’de binde 6,7’ye gerilemiştir.
Bebek ölüm hızı, bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade etmektedir. Bebek ölüm sayısı revize edilen 2014 yılı verisine göre 15 bin 165 iken 2015 yılında 14 bin 164 olmuştur. Bebek ölüm hızı, 2014 yılında binde 11,3 iken 2015 yılında binde 10,7 olmuştur. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin canlı doğum başına 10,7 bebek ölümü olmuştur. 
Balıkesir’de Bebek ölüm sayısı revize edilen 2014 yılı verisine göre 96 iken 2015 yılında 114 olmuştur. Bebek ölüm hızı, 2014 yılında binde 7,1 iken 2015 yılında binde 8,9 olmuştur. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin canlı doğum başına 8,9 bebek ölümü gerçekleşmiştir. 
Çanakkale’de Bebek ölüm sayısı revize edilen 2014 yılı verisine göre 43 iken 2015 yılında 36 olmuştur. Bebek ölüm hızı, 2014 yılında binde 7,9 iken 2015 yılında binde 6,7 olmuştur. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin canlı doğum başına 6,7 bebek ölümü olmuştur.  

BG HABER MERKEZİ- MLEVENTOĞLU