Türkiye, büyümede AB`de ön sıralarda yer aldı

 

Türkiye İstatistik Kurumu "Türkiye, büyümede Avrupa Birliği ülkeleri arasında ön sıralarda yer aldı" açıklamasını yaptı.
Türkiye ekonomisi %4,8 ile Malta hariç Avrupa Birliğindeki diğer ülkelerden oransal olarak daha fazla büyüme gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ülkelerinin, takvim ve mevsim etkisinden arındırılmamış sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasılaları (GSYH) karşılaştırıldığında, Avrupa Birliğinde yer alan 28 ülkenin 2016 yılı birinci çeyrek ortalama büyümesi %1,5 iken, 12 ülkenin dahil olduğu Euro bölgesi ülkelerindeki ortalama büyüme ise %1,6 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2016 yılı birinci çeyrekte en yüksek büyümeyi %5,2 ile Malta gerçekleştirmiş, Malta’yı %4,3 ile Romanya izlemiştir. Ekonomik büyümenin göstergesi olan büyüklük reel milli gelirdir. Üretim yöntemi ile GSYH, aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerden meydana gelen faaliyet kollarının (tarım, sanayi, inşaat vb.) yurt içi faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları mal ve hizmet üretim değerlerinden, bu mal ve hizmetlerin üretimde kullanılan girdilerin 
çıkarılması sonucu elde edilen değerdir. Bu yöntemde, yurt içinde yaratılan katma değerlerin toplamı olarak GSYH'ye ulaşılır.

2016 yılının birinci çeyreğinde üretim yöntemiyle GSYH 31 milyar 679 milyon TL olmuştur. Takvim etkisi ve mevsimsel hareketler içeren seride, belirli bir dönemde meydana gelen değişikliğin, verideki gerçek artış veya azalıştan mı, yoksa takvim veya mevsimsel etkilerden mi kaynaklandığını anlamak için seride takvim ve mevsim etkilerinden arındırma işlemi yapılmaktadır.

2016 yılı birinci çeyreği, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %0,8 artmıştır. Harcama bileşenlerinin 2016 yılının ilk çeyreğinde %4,8’lik büyümeye katkısı incelendiğinde en yüksek katkı %4,8 ile hane halkı tüketiminden gelmiştir.

Devletin nihai tüketim harcamalarının katkısı %1,2 olarak gerçekleşmiştir. Stok değişimleri büyümeye %0,4 ile pozitif katkı sağlarken gayri safi sabit sermaye oluşumu ve net ihracat ise negatif etkide bulunmuştur."