Uluslararası Adli Bilimler Kongresi 5-6 Eylül Ayvalık'ta

V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi'ne çağrı

5-6 EYLÜL 2019 AYVALIK, BALIKESİR

Balıkesir – Ayvalık'ta 05 - 06 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Sağlık Hukuku Kongremiz sağlık hukukuna ilgi duyan ve bu alanda çalışan hukukçular ve sağlık çalışanları olmak üzere herkese açıktır.

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/etkinlikler/7836 http://balikesirbarosu.org.tr https://www.adlibilimciler.org.tr/ushkon

 

Düzenleyenler:

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Balıkesir Barosu Adli Bilimciler Derneği

Kongre Başkanları:

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Av. Erol KAYABAY - Balıkesir Barosu Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI - Adli Bilimciler Derneği Başkanı

SUNUM İÇİN KESİNLEŞEN KONULAR:

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER (TÜRKİYE):

Doktorlarca Hastadan Sağlık Durumu Gizlenebilir Mi?

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT (TÜRKİYE):

Yargı Kararları Işığında Genital Muayene Suçu (TCK. 287)

Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ (TÜRKİYE):

Özel Oturum 1: Cehennem Adası: Nargin

Özel Oturum 2: Sağlıkta Şiddet

Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ (SLOVENYA):

Slovenya’da Aşılama

Prof. Dr. Ayxan X. RÜSTEMZADE (AZERBAYCAN):

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Tıp Hukukunda Ölümden Sorumluluk

Prof. Dr. Atilla ARINCI (TÜRKİYE):

Estetik Tıbbi Müdahalelerde Hukuki Sorumluluk

Doç. Dr. Blanka KAČER (HIRVATISTAN):

Tıp Hukukunda Mahkeme Yargılamalarında Bilirkişinin Rolü

Doç. Dr. Sinan BAYINDIR (TÜRKİYE):

Rinoplasti Uygulamalarından Doğan Cezai Sorumluluk

Av. Ahmet MEMET (YUNANİSTAN):

Yunanistan'da Sağlık Hukukunun Güncel Sorunları

Dr. Altay SUROY (KOSOVA):

Kosova’da 1972 Yılında Baş Gösteren Çiçek Hastalığı Salgını ve Yargının Tutumu

Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA (RUSYA):

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda Sağlık Personelinin Ceza Hukuku Sorumluluğu

Prof. Dr. Osman İSFEN (ALMANYA):

Alman Anayasa Mahkemesi’nin Al. CK prg. 217’de Düzenlenen‚ İntihara Ticari Amaçla Yardım Suçu‘yla İlgili Kararı

Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (KKTC):

Hekimlerin Hasta Seçme Hakkının Ayırımcılık Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üy. Sendi YAKUPPUR (TÜRKİYE):

Türkiye ve Dünya’da Taşıyıcı Annelik Konusunda Hukuki Gelişmeler

Öğ. Gör. Aslı AYDIN (TÜRKİYE):

Sağlık Alanında Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku sorumluluğu

Op. Dr. Samet BAYRAK (TÜRKİYE):

Kadın Hastalıkları-Doğum Uzmanlarının Medikolegal Sorunları

Dr. Mehmet Emre YILDIZ (TÜRKİYE):

Ceza Ehliyeti (Kusur Yenetenği) Değerlendirmesinde Adli Psikiyatri Bilirkişisi ile Hakim Arasındaki Görev Dağılımı

Ar. Gör. Tansu SAYAR (TÜRKİYE):

Dünya Sağlık Örgütü Çerçevesinde Uluslararası Örgüt Personelinin Statüsü

Ar. Gör. Tansu SAYAR (TÜRKİYE):

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İstenmeyen Doğum

Uzm. Dr. Orhan MERAL, Uzm. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ (TÜRKİYE):

Kürtajda Yasal Süreler ve Eşin Rızası Furkan YAŞAR (TÜRKİYE):

Cinsel Suç Faillerine Yönelik Kastrasyon Uygulaması ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Av. Şule YILMAZ, Uzm. Dr. Rıdvan BİLİCİ (TÜRKİYE):

Zorunlu Tedavilerin Tıp, Hukuk ve Etik Prensipleri Eşliğinde Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):

Anterior Servikal Diskektomi Sonrası İatrojenik Rekürren Laringeal Sinir Yaralanmasına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Geçici Disfoni ve Dispne Yakınmaları: Yargıya İntikal Etmiş Bir Vakanın Analizi

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):

Lomber Disk Hernisi Hastalarında Uygulanan Posterior Spinal Cerrahi Yaklaşım Sonrası Görülen İatrojenik Damar Yaralanması: Dünya Tıp Literatüründe 1969-2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Olan Toplam 85 Vakanın Sistematik Analizi: “Komplikasyon” mu? “Malpraktis” mi?

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):

Konjenital Santral Sinir Anomalisi Vakalarının Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Çeşitli Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Derleme

Poster Sunumlar:

Dr. Enes Emre ÖZTÜRK, Dr. Çisem İNATÇI, Prof. Dr. Bora BÜKEN

Çocuk İstismarı İle Karışan Bir İTP Olgusu: Vaka Sunumu

KURS

Prof. Dr. Hamit HANCI (TÜRKİYE):

Sağlıkçılar İçin Şiddet Eğitimi

Davetli Akademisyenler:

Prof. Dr. Brigitte TAG (İSVİÇRE) Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA (RUSYA) Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ (SLOVENYA) Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT (TÜRKİYE) Prof. Dr. Osman İSFEN (ALMANYA) Prof. Dr. Masami OKAUE (JAPONYA) Prof. Dr. Lale AHMEDOVA (Bakü-AZERBAYCAN) Prof. Dr. Ayxan X. RÜSTEMZADE (AZERBAYCAN) Doç. Dr. Blanka KAČER (HIRVATISTAN) Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (KKTC) Dr. Altay SUROY (KOSOVA) Av. Ahmet MEMET (YUNANİSTAN)

Bilimsel Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Andrzej J. SZWARC Prof. Dr. Gunnar DUTTGE Prof. Dr. Brigitte TAG

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Francesco LUCREZI Prof. Dr. Bernd HEINRICH Prof. Dr. Vesna RIJAVEC Prof. Dr. Nur CENTEL Prof. Dr. Feridun YENİSEY Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL Prof. Dr. Ahmet SEREL Prof. Dr. Zerrin ERKOL Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA Prof. Dr. Nevzat ALKAN Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ Prof. Dr. Damjan KROṦEC Prof. Dr. Janez KRANJC Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU Prof. Dr. Atilla ARINCI Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT Prof. Dr. Osman İSFEN Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

Genel Sekreter:

Ar. Gör. Zehra BAŞER DOĞAN Av. Erkan SAKARYA Av. Pervin MUTLU YALÇINTAŞ Öğr. Gör. Aslı AYDIN Av. Devrim KARAKÜLAH

Düzenleme Kurulu:

Doç. Dr. Vesile S. DARAGENLİ EVİK Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL Doç. Dr.Sinan BAYINDIR Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Barış ATLADI Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZCAN Dr. Ali PEHLİVAN Arş. Gör. Zehra BAŞER DOĞAN Öğr. Gör. Aslı AYDIN Av. Bilge AYDIN TEMİZ Av. Halide SAVAŞ

Başvuru için https://www.ozyegin.edu.tr/tr/etkinlikler/7836

iLETİŞİM:

Öğr. Gör. Aslı AYDIN Aydın KUŞKU (Balıkesir Barosu) E-Mail: balikesirbarosu.ushk@gmail.com Instagram: uasaglikhukuku2019

KONGRE YERİ:

Ayvalık Bacacan Otel Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi No:225 Ayvalık/BALIKESİR

Diğer Kongreler için bakınız  https://www.adlibilimciler.org.tr/uaabk

BANDIRMA GERÇEK - 08-6-08-2019