Yüksek Seçim Kurulundan Vatandaşa Önemli Uyarılar

Yüksek Seçim Kurulu Pazar günü yapılacak seçimlerde seçim pusulasında oy kullanımında ittifak kısmında yer alan partilerin hepsinde mi mühür olacak yoksa tek olarak mı basılacak atılan oylar partilere nasıl ayrılacak  gibi kafa karıştırıcı söylemler üzerine nasıl oy kullanılacağına dair vatandaşlara önemli uyarı mesajı gönderdi. YSK sitesinde örneklerle net bir şekilde açıklamalı örnekler yer alıyor.

GEÇERLİ VEYA GEÇERSİZ OY PUSULASI ÖRNEKLERİ  İÇİN TIKLAYINIZ : http://www.ysk.gov.tr/tr/haber/ornek-oy-pusulasi-sablonlari/77723

SANDIK UYARILARI:

24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular aşağıda belirtilmiştir.

1. Oy Verme Saatleri :

Oy kullanma saatleri 08.00 - 17.00 arasıdır.

2. Nerede Oy Kullanacaksınız?

Sadece Kayıtlı Olduğunuz Sandıklarda Oy Kullanabilirsiniz.

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; nerede oy kullanacağım,  e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.

3. TC Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.

4. Oyunuzu Kullanırken

ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir. 
Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak sandık seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi birleşik oy pusulasını, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister. 
Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan “TERCİH” veya “EVET” mührünü basın ve kurumasını bekleyin. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atmayın veya işaret koymayın, Birleşik oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyun. 
Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.
5. Engelli Seçmenler

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.

ayrıntılı bilgiler için tıklayınız : http://www.ysk.gov.tr/-----

GEÇERLİ VEYA GEÇERSİZ OY PUSULASI ÖRNEKLERİ  İÇİN TIKLAYINIZ : http://www.ysk.gov.tr/tr/haber/ornek-oy-pusulasi-sablonlari/77723

İTTİFAK -ORTAK-  OYLARI SİYASİ PARTİLERE NASIL BÖLÜŞTÜRÜLECEK?

Madde 29 – (Değişik: 27/10/1995-4125/15 md.) Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasi partinin 28 inci
maddenin ikinci fıkrası uyarınca almış olduğu geçerli oyların toplamı siyasi partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli
oyu gösterir. (Ek iki cümle: 13/3/2018-7102/18 md.) Ancak aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu;
ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın
ilave edilmesiyle elde edilir.

İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına
aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde
edilir 

Örnek Balıkesir'de A Partisi  öncelikle sadece kendisine EVET verilen oy toplam sayısı bulunacak, daha sonra  A partisinin tek başına aldığı bu sayı ait olduğu  İttifak ın toplam oyuna bölünerek bir katsayı elde edilecek,.bu katsayı İTTİFAK ın ortak oy sayısıyla çarpılacak elde edilen  sayı A partisinin tek başına elde ettiği sayıya ilave edilerek NET EVET VEREN SEÇMEN SAYISI  elde edilecek.

İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi:
Madde 31 – İlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, siyasi partiler ile bağımsız adayların
herbirinin aldıkları oy sayısını ve ittifakların ortak oy sayısı ile ortak oylarından gelen payı tespit ederek tutanağa geçirir. 

BİLGİ NOTU: 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3. maddesi gereği Milletvekili sayısı 600’dir.

Milletvekili genel seçimlerinde genel baraj hesaplanması nasıldır?
Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların % 10'unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde onluk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınır ve bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmaz. Bir siyasi parti listesinde yer almış bağımsız adayların seçilebilmesi de listesinde yer aldığı siyasi partinin ülke genelinde ve ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde yüzde onluk barajı aşması ile mümkündür.

İl seçim kurulları, yukarıdaki maddeye göre, birleştirme tutanağını düzenledikten sonra sonuçları en seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsizle Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler.

Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerden bu şekilde alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde geçerli oyların toplamını yapar ve her siyasi partinin ve ittifakın aldığı geçerli oy toplamını genel geçerli oy toplamına bölerek, siyasi partilerin ve ittifakların ülke genelinde aldığı oy yüzdesini hesaplar ve yüzde onluk barajı aşan siyasi partilerin ve ittifakların isimlerini il seçim kurullarına bildirir ve ilan eder.Milletvekillerinin illere göre dağılımı ise aynı kanunun 4. maddesinde İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısından her il’e önce bir milletvekili verilir.

Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, birinci fıkradaki illere verilen milletvekili sayısı çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir.

İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur.

Nüfusu milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sıraya göre dağıtılır. Şu kadar ki nüfusu iki milletvekili çıkarmaya yetmeyen iller artık nüfus sıralamasında da milletvekili sayısını ikiye çıkaramazsa, önce iki milletvekili çıkaramayan illere ikinci milletvekili verilir.

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göstermesi halinde bunlar arasında ad çekilir.

BANDIRMA GERÇEK - MEHMET LEVENTOĞLU