Yüz Kişiden Kırkının Barınacak Evi Yok !

Nüfusun dörtte biri kiracı …94 Kuruluş yıldönümü kutlanan Türkiye Cumhuriyeti aradan geçen yüzyıla rağmen hala vatandaşlarına başını sokacak bir ev sağlamayı başaramadı.  Paylaşımda adaletsizliğin en bariz göründüğü başlık olan barınma sorunu olarak yaşanabilecek ev ihtiyacı henüz tüm vatandaşlara sağlanamazken iktidarın çabaları inşaat ağalarınca  suistimal ediliyor. .Özellikle dar gelirli ailelere mensup gençler ev sorunu nedeniyle evlenmekten vazgeçmek zorunda kalması toplumsal travmalara yol açıyor. Toplumun bazı kesimlerince çok sayıda konut sahibi olanların sayısında artış gözlenirken henüz tek bir eve sahip olamayanların sayısında artış var. Vatandaşların ucuz taksitlerle  kira öder4 gibi konut ihtiyacını karşılamaya yönelik TOKİ kurumu  başlangıçta gösterdiği başarılı performanstan sonra piyasaya teslim oldu  işlevinden saparak sadece parası olanlara hizmet eden bir kuruluş haline sokuldu. ..

Ajans Press in araştırmasına göre :

TÜRKİYENİN YÜZDE 60’I KENDİ EVİNDE OTURUYOR

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 60’ının kendilerine ait bir konutta oturduğu ortaya çıktı. Interpress’in TUİK tarafından yapılan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016 sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfusun yüzde 59,7’si kendilerine ait bir konutta, yüzde 24,4’ü kirada, yüzde 1,5’i ise lojmanda otururken, oturdukları konuta sahip olmadıkları halde kira ödemeyen nüfusun oranının ise yüzde 14,4 olduğu belirlendi.

En çok soba ve doğalgaz kullanıyoruz …

Türkiye’de bulunan hanelerin yüzde 46,6’sı oturduğu konutta ısıtma sistemi olarak soba kullanırken, yüzde 37,6’sının kat kaloriferi, yüzde 11,5’inin merkezi kalorifer sistemi, yüzde 4,2’sinin ise klima kullandığı saptandı. Hanelerin oturdukları konutta ısınma amacıyla en fazla kullandıkları yakıt türü ise yüzde 45,7 ile doğalgaz olurken, bunu yüzde 29,2 ile kömür, yüzde 15,2 ile odun, yüzde 7,2 ile elektrik ve yüzde 2,6 ile diğer yakıt türlerinin takip ettiği belirlendi.

İzolasyon ve hava kirliliği büyük problem …

Aynı araştırma sonuçlarına göre, 2016 yılında oturduğu konutun izolasyonundan dolayı ısınamama problemi yaşayanların oranı yüzde 42,2 iken sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemleri olan konutlarda yaşayanların oranı ise yüzde 38,1 oldu. Oturduğu çevrede trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel problemler yaşadığını belirtenlerin oranı da yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

BANDIRMA GERÇEK - 

Ajans Press