Atık Piller ,Akıllı Piller ve Bor İçerikli Yakıt Pili

Bandırma Belediyesini İlköğretim öğrencileri desteğiyle   atık pillerin çöpe atılmayıp toplanması ve çevreye zarar vermeden  geri dönüşüme kazandırılması ile  ilgili etkinliği için tebrik ediyorum. Çevre hassasiyeti ilkokuldan başlayarak kazandırılmalı ve ötesinde çok ciddiyetle takip edilmeli. İnsan yaşamını direk etkileyen nikel kadmiyum gibi toksik ağır metaller  maddeler var. Kanserojen.  Ama ne yapalım ki şimdilik mecburen kullanılıyor. 

  **

İnsanlık tarihinin  ilk dönemleri bildiğiniz gibi Avcı-toplayıcılık dönemi. İlk çağ tarihinde insanlar doğada mevcut besin kaynaklarıdan yararlanırken aynı zamanda bunları biriktirmeye de gereksinim duydu. 
Bu kaynakların  fazlasının depolanma süreci ticareti başlattı ve insanlar   bu kaynakların üzerinde hakimiyet kurarak doğal çevrelerini değiştirmeyi başlattı. Bu  süreç  zamanla  insanın  bilim sanat vb işlere yoğunlaşmasını sağladı.  Gıdaların örneğin  buğdayın depolanması  insanlık için ne kadar önemliyse bugün  enerjinin depolanması  da o derece önemli . 
Şimdi nerden çıktı bu depolama işi demeyin.. enerji depolanmasaydı bugün elimizden düşürmediğimiz cep telofonları dizüstü bilgisayarlar vb nice aletleri kullanma şansımız yok.
**
 Yazının konusu  bugün gündelik hayatımızın çok önemli bir parçası olan piller üzerine o nedenle biriktirme olgusuna açıklık getirmek istedim. Pillerin hayatımıza girdiği  250 yıllık gelişiminden beri enerji kaynakları arasında . Ancak pillerin geçmişi Babil dönemine kadar uzanıyor meraklısı inceleyebilir. Bağdat Bataryaları var örneğin !
Pil bugün de maliyeti en yüksek olan bir enerji depolama aracı. Ve atığı doğaya çevreye son derece zararlı bir meta.
**
Hayatımızı kolaylaştıran  bu piller  aynı zamanda çok tehlikeli bir atık. Kullanıldıktan sonra atık piller gelişi güzel çevreye atıldığında zaman içerisinde içinde ki  kimyasal maddeler ve ağır metaller toprağa ve yer altı sularına karışır ve kirletir
Piller ,civa, kurşun,nikel,kadmiyum vb riskli kimyasal madde barındırdığından insan bünyesindeki ve diğer canlıları olumsuz etkiler.
Atık piller içerisinde barındırdığı madenler nedeniyle çöpe atılmayacak kadar zararlı ve de değerli. Geridönüşüm ile doğal kaynaklarımız korunur. Atmayın,ayırın, geleceğimizdir geri kazanın. 
Yakın geçmişte geri dönüşüm firmasında çalıştığım için  kısmen gözlemlerim var. Özel geri dönüşüm firmalarının  en önemli maliyet kalemi olan elektrik maliyetinin  düşürülmesi sağlanabilse  firmaların  her gün milyonlarcası çöpe daha doğrusu çevreye giden bu zararlı pillerin  ekonomik  ürünlere dönüştürülmesi sağlanabilecektir. Sonuçta bu firmaların amacı çevreyi korumak değil kar etmek.  Devletin tehlikeli atıkları dönüştüren  geri dönüşüm firmalarına  ekonomik destek vermesi şart.  Çünkü bu görev zaten devlete ait.
**
Enerji ucuzlatılsın diyorum sürekli ve  kaynak gösteriyorum.  Kamuya ait üretim yapan tesislerin boş ve atıl duran  çatılarından güneş panellerinden rüzgardan  kendi elektriğini  üretilebilir diyorum. Bu konuda  bir açıklama bekliyorum. Olur veya olmaz. Ben olur diyorum . Devlet  milyar dolarlar dışarıya ödediğimiz enerji hammaddeleri yerine iç kaynaklarımıza teşvik verse tesisler  kendi elektriğini üretse daha ucuz  üretim yapar kapasitesi daha çok artar daha çok istihdam yapar sonuçta herkes kazançlı olur.
**
Pil konusunda bir acil durum daha var.   Gelecek akıllı pillerde. Ulaşım ,haberleşme ve günlük yaşammızla ilgili her konuda AKILLI PİL teknolojisini ıskalamamalıyız.
Teknolojinin her alanında yüzlerce gelişmenin yaşandığı, hayatımızın her noktasına girdiği bu yüzyılda, bir türlü gelişemeyen bir alan var ki her şeyi etkiliyor; batarya teknolojisi.
 Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarların tek zayıf noktası pil tüketimi
Kaynağı bizde olan Bor madenimizle ilgili teknolojinin ülkemize kazandırılarak pek çok diğer katma değer gibi  akıllı pillerinde  ülkemizde üretilmesi gerek. Bor pili çevreye zarar vermiyor.

Son bir sözüm var. Elektrikli otomobillerde kullanılacak olan bor içerikli yakıt pilinin hammaddesi olan SODYUM BOR HİDRÜR ün Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarında üretilmesi için çalışmalar yapıldı emek verildi ama sonrasında neden kaldırıldı ? Neden üretim için ihaleye kimse gelmedi ve iptal edildi ? Bunun yanıtını ben dahil konuyla ilgili tüm arkadaşlarım merak ediyor. Türkiye'nin önü nasıl açılacak. Güney Kore kadar neden olamıyoruz ? Adamlar teknolojiyi kendileri mi üretiyor ? Belli ki teknoloji transfer ediyor. Bu işlerin yolu yordamı var. Tübitak bu konuda teknolojimiz yetersiz diye desteği keserek  projeyi rafa kaldırıyorsa yazıklar olsun demekten başka diyecek söz bulamıyorum.