Bir "Sürü" İnsan Mıyız?

BİR “SÜRÜ” İNSAN MIYIZ?

İnsan denilen varlık ister yeni doğmuş bebek, ister ömrünün son günlerini tüketmekte olan yaşlı olsun, fark edilmek, var sayılmak, saygı görmek, önemsenmek ister. Nerede nasıl yaşıyor, toplumun hangi katmanında bulunuyor olursa olsun, bu beklentileri hep vardır. Çevresindeki insanlar bu beklentilerini karşılıyorlarsa toplumu oluşturan insanlardan biri  daha mutlu, toplumun bir problemi daha çözülmüş demektir.

Mutlu insan, öten bir  kuşun, meleyen bir kuzunun, miyavlayan kedinin sesini… duyduğunda gülümser, algıladığı güzelliği paylaşmaya çalışır… Mutsuz   olansa  somurtur hiç neden yokken. Halden anlayan insanlar, mutsuzları gördüklerinde onları usulca selamlayıp yanlarına oturur ve ortama uygun  bir sohbetle mutsuz insanın dikkatini başka konulara çekip kederini dağıtmaya çalışırlar.

Evimizde, iş ortamımızda, gezi, yürüyüş ve eğlence alanlarımızda karşılaştığımız mutsuz insanların  bu  hallerinde bizim payımız var mı?

 Olabilir mi?

Bu konuyu iyice bir düşünüp kusurlu isek  özür dilemek  doğru olur. Kusurlu insanın özür dilemesi erdemdir.

Günümüzde toplumun büyük çoğunluğu öğrenimin  önemini kavramış bulunmaktadır, ancak çağımız bilim ve teknoloji çağıdır. Eğitim ve   öğretimin işe yaraması için çocuklarımızı bilim ve teknoloji programlarını uygulayan okullarda okutmak  gerekmektedir. Atatürk’e ve Cumhuriyete, bilime düşman geri kafalı kimi   siyasetçilerin halkı uyutmak için yaptıkları konuşmalarda “bir SÜRÜ insan”, “bir SÜRÜ çocuk”  gibi ifadelerle ulusumuzu “SÜRÜ”, yani bir yerdeki hayvan topluluğu saydıklarını artık görmek gerekmektedir.

Herkesin bildiği üzere, “SÜRÜ”  sözcüğü koyun, keçi, kuş, balık, at, eşek… gibi hayvanların kalabalık olduklarını anlatmak için “bir SÜRÜ at”,  “bir  SÜRÜ deve”, “bir SÜRÜ sığır” ya da “at SÜRÜSÜ”, it SÜRÜSÜ”… biçiminde kullanılmaktadır.

Aklı başında yurttaşlarımızın konuşmalarında ve yazılarında insan topluluğundan söz ederken “SÜRÜ”  sözcüğünü kullanmamaları doğru olacaktır.

Av.Remzi Kısa - 01-02-2021 - https://www.kocapinarnotlarim.com/?p=828