Çokbilmişgiller ve Kılavuzu Karga Olanın Burnu..

ÇOKBİLMİŞGİLLER VE KILAVUZU KARGA OLANIN BURNU…
Yaşamımız boyunca aldığımız eğitim ve deneyimler bize birçok sorunumuzu çözmede yeterli olmuş, birikimimizin yetmezliği halinde ise sorunlarımız çözümünde uzman kişilere danışmamız gerektiğini öğretmiştir. Çoğu kez böyle yaparız. Bu yol biraz yorucu ve masraflı olsa da sonuçta başarıya ulaşırız.

Ancak bazen işin kolayına ve ucuzuna kaçar, çevremizdeki allame-i cihanlardan(!), kerametleri kendilerinden  menkul çokbilmişgillerden  akıl danışarak işin içinden çıkmaya çalışırız.

Çokbilmjşgillere ve allame-i cihanlara ulaşmak ise genellikle çok çok kolay ve bir bardak çay ya da bir yemek ısmarlamaya mal olur ki görünüşü pahalı sayılmaz. Dolayısıyla ucuz sanılan bir yoldur.  (Onlara danışmanın faturası sonradan önümüze konulur.)    Bilgi ve deneyim  birikimimiz bizi  kolaycılık ve ucuzluk, hatta beleşçilik tuzağına düşmekten korumaya yeter düzeyde değilse vay halimize… İlk fırsatta allamelere, çokbilmişlere koşarız. Koşarız, koşarız da sonunda nereye varırız? Hüsrana, bin bir zarara, bataklığa…

Bilenler, tanıyanlar böylelerine kılavuz karga derler. Bir atasözümüz  bizi  uyarmak, allamelerin, çokbilmişlerin şerrinden korumak için “Kılavuzu karga olanın burnu b..tan kurtulmaz.” diyor.  Yanlış mı? Kılavuz kargalara kurban olan bireyler, burunları birkaç kez sürtündükten sonra uyanır ve kılavuz kargayı kovarlar.

Ne var ki kargayı kılavuz seçenler yalnızca kolaycı, ucuzcu, beleşçi kişiler mi? Ne gezer! Bazen çok büyük topluluklar da aynı bataklığa düşer ve yıllarca içinden çıkamazlar. Nitekim memleketin birinde kendini EKONOMİST diye tanıtan diplomasız bir kılavuz itibarından hiç tasarruf etmeden saltanatını yıllarca sürdürmüş olup halen kılavuzluk çabasındadır. Ancak çevresindeki hala medet umucuların sayısı hayli azalmış görünüyor gibi…

Bakalım zaman neler gösterecek ?

12-03-2023 /REMZİ KISA /BANDIRMA