Güce Tapanlardan Mısınız ?

GÜCE TAPANLARDAN MISINIZ?

Alınmayın lütfen. Sözüm elbet erdemli insanlara değil. Ama çevremizde güce tapan öyle çok canlı var ki… örneğin pek çok hayvan türünün erkekleri kendilerini dişilere kabul ettirebilmek için sürülerindeki diğer erkeklerle kıyasıya kavgaya tutuşur. Dişiler bu kavganın tarafsız seyircileridir. Kavganın yenileni yani güçsüz düşeni kaçıp canını kurtaramazsa ölür gider. Artık bay güçlü sürünün hem baş dölleyicisi, hem de lideridir. Lider, sürüdeki konumunu sürdürebilmek için çevresinde kendisinden daha güçlü birinin türemesine asla izin vermez. Yeni güçlü adayı ister kendi sürüsü  içiniden çıksın ister başka sürüden kovulmuş bir olsun, bay liderce asla hoş karşılanmaz, hemen şiddetle ürkütüp kovar ya da ördürür. Bu, açık seçik bir iktidar kavgasıdır ve hayvanlar alemindeki başlıca aracı da kaba güçtür.

İnsanlar arasındaki temel kavga da güç kavgasıdır. Ne var ki insanın bu kavgası Homo sapiens sapiens’in (Bilen, bildiğini  de bilen insanın) diğer primat türlerine kıyasla beyninin ve el becerilerinin gelişmeye başlamasıyla birlikte kaba gücün yanına eklemeye başladığı kesici  delici taş aletler, ateş, tüketim fazlası besin maddeleri, savaş hileleri ve daha pek çok maddi ve akli güç kaynaklarıyla kas güçlerinin egemenlik alanları daraltılmya başlanmış bulunmaktadır. İnsanların büyük çoğunluğu artık kas gücünden çok, kişiyi güçlü gösteren teknik, ekonomik. sosyal ve siyasal birikimleri ve kariyerleri önemsemekte ve bunların sahipleri karşısında korkuyla karışık bir saygı duymaktadırlar. Başka bir deyişle, bu güç sahiplerini başlarına lider olarak oturtmaktadırlar.

Kuşku yok ki bütün insanlar aynı kefeye konulamazlar. Güce tapanlar her ne kadar dünyanın her yerinde çoğunlukta iseler de aldıkları eğitim ve yüksek ahlaki kişilikleriyle canları pahasına olsa da güçlüye değil haklıya saygı duyan, gerçeğin, yalnızca gerçeğin arayıcısı olan insanlar, yani gerçek insanlar, yani erdemli insanlar  da vardır.

Güce, güçlüye tapmak kolay ve karlıdır. O kar da her ne kadarsa.. Gerçeği aramak, güçlünün zulmüne karşı her ne pahasına olursa olsun direnmek ise hem çok zor, hem çoğu kez zararlı, ancak çok çok onurludur.

Siz erdem peşinde misiniz, güce tapanlardan mı?