Yerli ve Milli İdi...

YERLİ VE MİLLİ İDİ…

27 Mayıs 1928 de çıkartılan 1267 sayılı kanunla “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Kurumu” kurulmuştu.

Amacı:

1-Halk sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

2-Bakanlıkça istenen sağlık konulu teknik desteğin sağlanması ve tahlillerin yapılması,

3-Bakanlıkça gerekli görülen aşı, serumların hazırlanması,

4-Yurt dışından gelen ilaçların kontrol edilmesi,

5-Halk sağlığını ilgilendiren genel ve toplumsal konulara yoğunlaşmak,

6-Resmi daireler, belediyeler; gerçek ve tüzel kişilerin taleplerinde görüş bildirerek, sağlık çalışanları ve doktorları halk sağlığı konusunda gelişimlerini sağlamak idi…

Başına, Mustafa Kemal’in silah arkadaşı Dr. Refik Saydam geçmişti.

YERLİ ve MİLLİ idi…

**

Kurum, gelişerek bünyesinde:

Aşı ve serum üretim ve araştırma müdürlüğü,

Kan ve kan ürünleri araştırma müdürlüğü,

İlaç ve kozmetik araştırma müdürlüğü,

Gıda güvenliği ve beslenme araştırma müdürlüğü,

Zehir araştırma müdürlüğü,

Çevre sağlığı araştırma müdürlüğü,

Salgın hastalıklar araştırma müdürlüğü,

Virolojik kontrol ve araştırma müdürlüğü,

Serum çiftliği müdürlüğü,

Sağlık tekâmül ve eğitim müdürlüğü,

Yayın ve dokümantasyon müdürlüğü,

İdare ve mali işler müdürlüğü,

Personel müdürlüğü,

Biyolojik ürünlerin kontrolü ve araştırma laboratuarı,

Tüberküloz referans ve araştırma laboratuarı kurdu.

**

Tüm birimleriyle:

Her türlü mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik ve kimyasal muayene ile gıda maddeleri ve suların analizleri yaptı;

İlaç ruhsatı için yapılan başvuruları inceledi;

Piyasada satılmakta olan ilaçları araştırdı ve bunların tedavideki yerini saptadı;

Biyolojik maddelerin standartlarını hazırladı ve denetledi;

Başta:

Tifüs olmak üzere, BCG aşısı (ki, bu aşı ile Ülkemizde veremin kökü kazındı), Kuduz aşısı, Çiçek aşısı üreterek yurt dışına sattı;

Difteri, boğmaca, tetanos anti serumları üretip akrep ve yılan sokmalarına karşı serumlar hazırladı;

Analiz, denetim ve üretim yöntemlerini Türkiye genelinde standardize etti;

Bilimsel incelemeler, araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirdi;

Kalifiye eleman ve her türlü deney hayvanını yetiştirdi,

AIDS araştırma merkezi bile kurdu.

**

Ve…

11, 10, 2011 tarihinde 663 sayılı kanun hükmünde bir kararname ile kapatıldı.

**

Türkiye Cumhuriyeti’nin, YERLİ ve MİLLİ bu elit kurumu,

Şu günlerde var olabilseydi:

COVİT-19’a karşı test kitleri, aşısı ve tedavisi adına “kasabın etine muhtaç” olmaz, birileri üretsin de satın alıp halkın sağlığını koruyalım demez, dünya ölçeğinde yaygın bu belaya karşı en azından “kendi tırnağımızı” kesebilecek durumda olurduk.

19-03-2020/SÜHA ORAL/BANDIRMA