Ahmet Akın Atatürk'süz Liraları Sordu?

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Darphane’nin bu yılın ilk 6 ayında 26 milyon 652 bin adedin üzerinde Atatürk resmi bulunmayan 1 TL’lik madeni para basması hakkında Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlandırılmak üzere soru önergesi verdi. Atatürk’süz hatıra paralarının Atatürk’lü hatıra paralarından fazla basılarak piyasaya sürülmesinin Atatürk’ü paralardan silerek, Atatürk’lü paraların hatıra paralarına dönüştürülmek istendiğini iddia etti. Akın’ın önergesi şu şekilde; “Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun birinci maddesi hatıra para basılmasını şu şekilde düzenlemiştir; ”Milli ve Milletlerarası önemli tarihi, bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacıyla ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesileler dolayısıyla madeni hatıra para da çıkartılabilir.” Bu hükme dayanarak hükümetin talimatıyla Darphane'ye 15 Temmuz anısına 1 TL'lik hatıra para basma görevi verilmiştir. Üzerinde Atatürk yerine 15 Temmuz'un anlatıldığı resim bulunan hatıra paralar 31 Ekim 2016 tarihinden itibaren basılmaya başlanmıştır. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 19 milyon 870 bin adet Atatürk'lü 1 TL'lik paraya karşılık, 26 milyon 652 adet üzerinde Atatürk resmi bulunmayan 1 TL'lik madeni para basılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak;

Kanunda hatıra paralarının tedavüle sokulmasına dair bir hüküm var mıdır? Bu uygulama Türk lirasının değerinde bir değişikliğe neden olmuş mudur?

Hatıra olarak basılan paraların sayısının sayıca çok olması ve bunların piyasaya sürülmesi karışıklıklara sebep olmaktadır. Bu karışıklığı ve orantısızlığı gidermek için çalışmalar yapılmakta mıdır?

Hatıra para olarak lanse edilen bu paralardan 70 milyon adet gibi devasa rakamda basılması Atatürk’lü paraları hatıra paraya dönüştürmeyi mi amaçlamaktadır?

İkinci 6 aylık dönemde ise 150 milyon 130 bin adet 1 TL'lik madeni para daha basılacağı bilinmektedir. Bu paralardan ne kadarı Atatürk resimli, ne kadarı Atatürk'süz hatıra parası olacaktır?” dedi.

BANDIRMA GERÇEK-SERHAT OZAR