Bandırma Üniversitesi'nin Akademik Başarısı

ÜNİVERSİTEMİZ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASINDA 25. SIRAYA YÜKSELDİ

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 2017 YILINDA EN BÜYÜK ÇIKIŞI YAPAN ÜNİVERSİTE BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ OLDU

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 3 yıldır gerçekleştirilen üniversitelerin Akademik Performans Raporu’nda, üniversitemiz 2017 yılı akademik performans sıralamasında büyük bir atılım gerçekleştirerek kuruluşunun üçüncü yılında 108 devlet üniversitesi içerisinde köklü birçok üniversiteyi geride bırakarak 25. sıraya yükselmiştir. Raporda ayrıca, üniversitemiz 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamasında ise 8. sırada yer almıştır.

Devlet üniversitelerinde görev yapan akademik personelin 2017 yılında akademik anlamda ne düzeyde aktif olduklarını yansıtması açısından rapor oldukça önemli bir veridir. Bu sıralama diğer sıralamalardan farklı olarak, üniversitelerin ve özellikle de fakültelerin güncel bir resmini sunmaktadır.

Akademik Performans Raporu’nda yer alan fakülte ve MYO’ların sıralama sonuçlarına göre, üniversitemiz akademik birimlerinin başarı durumu aşağıda yer almaktadır.

Denizcilik alanında Denizcilik Fakültemiz ilk sırada yer alarak büyük bir başarı göstermiştir.

Sağlık bilimleri alanında ise Sağlık Bilimleri Fakültemiz 16. sıraya yükselmiştir.

İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fakülteleri sıralamasında ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz 47. sırada yer almıştır.

Meslek Yüksek Okulları sıralamasında ise üniversitemiz 16. sırada yer almayı başarmıştır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personelinin yüksek performansını ifade eden bu sonuçlar üniversitemizi gururlandırmıştır.

Raporla ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir: https://docs.wixstatic.com/ugd/779fe1_23d75931a2c743f98671601cc2505767.pdf

BANDIRMA GERÇEK\BERKAN KOZAN