Direndiler Kazandılar, Zafer Madencilerin

İşçilerin direnişi TTK'nin işlettiği madenleri özelleştirmeden şimdilik kurtardı, ya diğerleri?
Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren torba tasarıda dün gece yapılan son dakika değişikliğiyle, TTK tarafından doğrudan işletilen kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemeden vazgeçildi. Böylece Zonguldak'taki maden işçilerinin 21 saatlik “maden ocağından çıkmama” eylemi Meclis’te yankı buldu. Ancak kamuya ait diğer madenleri bu kapsamda değil, yani her an özelleştirilebilirler...
Zonguldak'taki maden işçilerinin 21 saatlik “maden ocağından çıkmama” eylemi Meclis’te yankı buldu. Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren torba tasarıda dün gece yapılan son dakika değişikliğiyle, maden işçilerinin bu eylemine gerekçe oluşturan Zonguldak’taki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemeden vazgeçildi.

İŞTE O DEĞİŞİKLİK

Tasarıdaki, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” maddesinde şu değişiklik yapıldı: “Ancak Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.”

Önergenin gerekçesinde de, “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi. 

DEĞİŞİKLİK ZONGULDAK VE BARTIN'DAKİ TTK MADENLERİNİ KAPSIYOR, YA DİĞERLERİ? 

AKP kaynakları, bu değişikliğin Zonguldak ve Bartın’daki TTK madenlerini kapsadığı bilgisini verirken, muhalefet ise kamuya ait diğer madenlerin de kapsama alınmasını istedi.

Ancak, muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.

KAYNAK:SOL HABER