Ergöz "Kent Konseyi Bağımsız ve Özgür Olmalıdır"

2 Yıllık görev süreci dolan Bandırma Kent Konseyi  5 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurulu öncesinde yeniden başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ergöz  Grand Asya Otel'inde gazetecilere verdiği kahvaltılı basın toplantısında  gazetecilerle buluşarak  görev süresini değerlendirdi ve yeni yürütme kurulunu açıkladı 

Değerli Basın Mensupları,Değerli Bandırma Kamuoyu,

İki yıl önce Bandırma Kent Konseyi Başkanı seçildiğim zaman, Bandırma Kent Konseyi Belediye Kültür Müdürlüğü’ne bağlı bir oluşum olarak konumlandırılmıştı. Kent Konseyi’nin kamuoyunda bilinilirliği çok azdı. Kent konseyini duymuş olanlar da konseyin kimlerden oluştuğunu ve ne iş yaptığını pek bilmiyordu. Kurumsal kimliği oluşmamıştı. Ocak 2020 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurul ile Kadın Meclisi,Gençlik Meclisi,Engelli Meclisi,Muhtarlar Meclisi,Gaziler ve Şehit Yakınları Meclisi,Mahalle Meclisleri,Çocuk Meclisi ve Genişletilmiş Meclis olmak üzere 8 meclisin oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca Afet Çalışma Grubu,Çevre ve Doğa Çalışma Grubu, Tarih,Kültür,Sanat Turizm ve Müzik Çalışma Grubu, Sokak Hayvanları Çalışma Grubu, Danışma Kurulu,Düşünce Kulübü,Edincik Çalışma Grubu olmak üzere 8 çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Başkan olduktan 6 ay sonra siyaset kurumunun müdahalesi ile kurul üyeleri istifa ettiler. Akabinde Konsey Genel Kurulunu, istifa etmiş olan yürütme kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimlerinin yapılması için olağanüstü toplantıya davet ettim. Ancak genel kurulların yapılmasına pandemi nedeniyle yasak getirildi. Pandemi döneminde ihtiyacı olanlara gücümüz yettiğince ulaşıp destek olundu. Ocak 2020 tarihinde genel kurul kararı olarak alınan genelevin yıkılması kararı, meclisin ilk toplantısında görüşülmek üzere Belediye ye gönderildi ve bu talebimiz takip edildi. Nihayetinde genelev yıkıldı. Pandemi döneminde işsiz kalan müzisyenlerin sesine kulak verip, hem mesleklerini icra etmeleri hem de bir şekilde evlerine ekmek götürebilmeleri sağlandı. Sosyal medya üzerinden bilimsel söyleşiler yapıldı. Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği ile birlikte yürüttüğümüz projede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile Güney Marmara Roman Filarmoni orkestrası kurulma aşamasına geldi. Yarım kalmış olan sonkurşun anıtının orijinal projesine ulaşıldı ve ilgili makamlara iletildi. Bandırma Kent Konseyi herşeye rağmen dimdik ayakta kaldı, projeler üretti,etkinlikler yaptı. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisindeki yaşatılan mobbing e karşı direndi, çünkü direnmek devrimci bir eylemdir ve Mustafa Kemal Atatürk’den bize miras kalmıştır. Yaklaşık 18 ay süren pandemi kısıtlamaları döneminde yönergeye göre danışma kurulu oluşturuldu ve konsey faaliyetleri bu kurul ile birlikte gerçekleştirdi. Yapmış olduğumuz etkinlik ve faaliyetler neticesinde Kent Konseyi’nin halk arasındaki bilinilirliği arttı, ne olduğu ve ne yapması gerektiği anlaşıldı. Kafalardaki konumu, Belediye Kültür Müdürlüğü’nün bağlı kuruluşundan ayrılarak gerçek konumuna evrildi ve  giderek özgürleşti. Elbette bu durum yerel yönetimin başını rahatsız etti. Demokrasi sadece seçimden seçime oy kullanmak değildir. İki seçim arasında da yönetime ve karar alma mekanizmalarına katılım sağlanmalıdır. İşte kent konseyleri bu işi yaparlar. Kentin ortak sesidir ve talebidir kent konseyi. Bunun için özgür ve bağımsız olmalıdır. 

Kent konseyleri siyasetin arka bahçesi olmamalı ve siyasallaşmamalıdırlar. Tamamen özgür bir şekilde kent için fikir ve proje üretmelidirler. Kentin,denizinin,havasının,suyunun,toprağının hak ve hukukunu savunmalıdır. Kentimizin çözüm bekleyen pek çok sorunu vardır. Kentimizin trafik sorununa acil müdahale edilmelidir. Örneğin merkezdeki dörtyol ağzı dediğimiz alanın trafiği tam bir trajik durumdur. Trafik ışığının hemen 10 metre ilerisinde yeni bir trafik ışığı dünyada herhalde sdece Bandırma’da vardı. Israrla devam ettirilen o ucubelik bir canın yitimi ile ancak sonlandırıldı. Şimdi ise çözüm bulunamamış keşmekeşlik halen devam ediyor. Plansız,programsız yol yapımları,aylar süren yol yapım çalışmaları ve yolların köstebek yuvası hali, kötü olan trafiği daha da kötü hale getiriyor. Onyılların yorgun ve kirli umumi tuvaletleri Bandırma’ya hiç yakışmıyor. Engelli derneğinin de olduğu eski Belediye Binasının engelli erişimine uygun olmaması,engelli tuvaleti olmaması ise başlıbaşına trajik bir durum. Yanı başımızdaki tarım alanlarına sanayi bölgeleri kurulması planlanıyor. Bandırma nın sorunlarını uzaktan kumandalı ve emir altındaki kişiler dile getiremezler, Kentimizin hak ve hukukunu savunamazlar. Bizler süslü hayaller satmıyoruz. Süslü hayaller ile oy devşirmiyoruz. Bizler gerçekleri özgürce dile getiriyor ve çözüm önerileri sunuyoruz. Kamunun imkanlarını oy devşirmek için kullanmıyoruz. Kent Konseyleri siyasallaşırlarsa üretemezler,savunamazlar. Kent Konseyi genel kurulu, yarın yapılacak olan oylamada Kent Konseyi mi,Kendine Konsey mi oylaması yapacak. Eski edilgen, arka bahçe veya siyasi basamak olarak suistimal edilen konseye geri dönüş mü, yoksa özgürce çalışan,etkin,demokrat,katılımcı bir kent konseyi mi olsun düşünceleri oylanacak. Bandırma halkı devrimci,aydın bir halktır. Eminim, sadece ve sadece halkın konseyi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Konseyine sahip çıkacaktır.

Bandırma engelli bir kenttir. Engelli erişimine neredeyse tamamen kapalıdır. Kent ve gelecek vizyonu oluşturulmamıştır. Maalesef sahipsiz bir durumdadır. Dağınık ve parçalı bir yapıdadır. Bizler bu dağınıklığı Bandırma Kent Konseyinde gidereceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden,birleştirici olacağız. Akıl ve bilimin ışığında çalışacağız. Kimsenin emir eri değiliz. Sadece ve sadece halkın ve Kentimizin emri altındayız. Ekibimiz, Bandırma halkını temsil edebilme kabiliyeti olan mozaik bir yapıdadır. 7 kişilik kent konseyi yürütme kurulunun 160 bin den fazla nüfusu olan kentimizi temsili açısından yetersiz olduğunu, demokratik temsil kabiliyetinin daha yüksek olabilmesi için bu sayının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Farklı ideolojik düşüncede olan bizler nasıl ki böyle bir araya gelip Konseyin yönetimine talip olabiliyorsak,kentimizin bütün bileşenlerini de kente hizmet etmek adına bir araya getireceğiz. Siyaset, konseyin kapısında bırakılacak. Üretken, talep eden, kendine güvenen ve bağımsız bir kent konseyi kuracağız. Konseye siyasetin girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bütün kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde kentimizin lehine çalışacağız. Süslü hayali projeler ile alınmamış proje desteklerini  pazarlayarak oy talep etmeyeceğiz. Artık pandemi bitiyor. Oluşturduğumuz meclis ve çalışma gruplarını bir an önce hayata geçireceğiz. Kentimizin vizyonunu hep birlikte oluşturacağız, Kentimizin yaşanabilirlik endeksini hep birlikte yükselteceğiz. Üniversitemizle beraber ortak bilimsel çalışmalar yapacak ve projeler üreteceğiz. Çünkü bizler Bandırma Sevdalısıyız. Hiçbir beklentimiz olmadan,kimsenin arka bahçesi olmadan,konseyi basamak olarak kullanmadan çalıştık,çalışacağız. Mevki ve makamını genel kurul üzerinde bir baskı unsuru amacı ile kullanarak etik olmayan bir şekilde Kent konseyi seçiminde bariz bir şekilde bir adayın lehine çalışanlara karşı kazanacak ve yine onlarla kentimizin  lehine olacak şekilde beraber çalışacağız. Burada şunu sorabilirsiniz, bir önceki seçimde sizi desteklemişti,şimdi de bir başkasını destekliyor. Buna niçin karşı çıkıyorsunuz? Kent Konseyi Başkanlığına aday olmamın sebebi, doğduğum ve doyduğum bu kente olan sevdam ve kente hizmet için elimi taşın altına koymaktı. Ancak beni destekleyenlerin amacı, siyaseten birilerinin önünü kesmek imiş. Şimdiki desteğin amacı ise çok farklı. Gittikçe özgürleşen ve yerel karar alma mekanizmalarına müdahil olmaya başlayacak bir kent konseyi oluşumunu durdurmak, siyasi olarak dizayn etmek ve konseyi eski edilgen haline getirmektir. Müdahalenin amacı doğrudan kent konseyini şekillendirmektir. İşte büyük yanlış buradadır. Çünkü bu müdahale kentin aleyhinedir. Konseyin özgürleşmesinden çok korktular. Çünkü özgürce talep edecek demokrat,katılımcı bir konsey oluşuyor. İşte bu sebeplerle, konsey seçimlerine yerel yönetimin başının,mevki ve makamını kullanarak müdahil olması etik değildir. Kent konseyleri ele geçirilecek, dizayn edilecek yerler değildir. Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak. Bizler kimsenin adayı değiliz. Sadece ve sadece Bandırma kentinin ve halkının adayıyız. Konsey, özgürleşme yolunda geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

Ekibimi gururla tanıtmak istiyorum. Hepimiz omurgalı dik duruş sahibiyiz.

Sn.Neriman ÇİÇEK : Eski sendikacı,tekstilci,çevreci,konseyde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında  görev almış

Sn.Nur Hancıoğlu : Türkiye’nin en iyi kadın muhtarı

Sn.Mesut Batıer : Emekli Diş hekimi, konseyin ağabeyi

Sn.Eyüp Demirezen : Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneğinin kurucusu ve başkanı, bir proje makinesi

Sn.Ekim Devrim Yıldıran : Enerji İş Sendikası genel başkanı, evet doğru duydunuz,genel başkanı

Sn.Mesut Tatlıdil : Endüstriyel tasarımcı,emekli işletme yöneticisi,iş güvenliği uzmanı, Belediyemizin eski meclis üyesi,Kızılay Bandırma Şubesi yönetim kurulu üyesi

Sn.Ali Derman : Emekli işçi,eski sendikacı,ayyıldız mahallesi muhtarı

Sn.Arda Aydın : TCDD’de memur. Türk Ulaşım-sen İlçe temsilcisi,Bandırma Demirspor da yönetic

Sn.Halil Ferik: Edincikli,memlekette kalabilmek için nüfus müdürlüğü görevinden ayrılmış,Onyedieylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Adalet Yüksekokulunda Okul sekreteri

04-07-2021