Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu: Bizim Kültürümüz İnsanı Kutsal Görür

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” eğitimi verildi.

Balıkesir Şiddeti Önleme Ve İzleme Merkezi Sosyologu İrem Nuhoğlu ve Sosyolog Nihal Böcek tarafından il müdürlüğünde çalışan 360 personele “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” eğitimi online olarak verildi. Eğitimde, kadına yönelik şiddetin sadece kadınları ilgilendiren bir mesele olmadığı belirtilirken dünyada her 3 kadından 1’i, Türkiye’de ise her 10 kadından 3’ünün fiziksel şiddete maruz kaldığı bilgisi verildi.

Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olmadığı vurgulanan eğitimde; şiddetin tanımı, şiddetin sonuçları ve kimleri etkilediği, Şiddet türleri (fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet) başlıkları ile hayatını kaybeden kadınların sayısal verileri grafik ve oranları verildi. Aile içinde çocukların da bu durumdan büyük etkilendiği dile getirildi. Şiddetin hak ihlali olduğu belirtildi. Kadına yönelik şiddetin kadın ve çocuk üzerine etkileri, çocukların aile içi şiddetten öğrendikleri, şiddetin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığı üzerindeki etkileri ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı arasındaki ilişkiye değinildi.

Sosyolog Nihal Böcek ise, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal çalışmalar, Uluslararası düzenlemeler, koruyucu ve önleyici çalışmalar, mevzuat düzenlemeleri, kurumlararası işbirliği ve politika geliştirme konularında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm yollarına ilişkin yapılan bu eğitimler farkındalık oluşturmaktadır. Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesinde bilinç ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalığın sağlanması önemlidir. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, kadın erkek demeden, yaşlı çocuk demeden canı, hayatı, insanı kutsal görür, mübarek görür, dokunulmaz görür. Bu konuda topyekun mücadele edilmesi noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

19-02-2021/ELİF HİCRET YALMAN/Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü