Koçkoçan Çeşmesi

Kentin yok edile(-meye-)n yerleri , anıtları :
 Eski Şube Reisi olan Kolağası Ali Rıza Bey’in yaptırdığı
 Koçkoçan çeşmesi …
Bu çeşme başına haftanın belli günlerinde hayvan pazarı kurulurdu,genellikle küçükbaş hayvanlar , damızlık koyun ve koçlar getirilip satılırdı.Koç pazarıydı.Yıkanmış süslenmiş boyanmış koçlar çeşmenin önündeki hayvan bağlama ( Koçanına ) yerine bağlanır , vitrine konurlardı adeta.( Koç koçanı )
Koçlar parayla yada koyunlarla takas edilerek alınıp satılır , en son akşama doğru kasaplıklar kalınca , kollar sallana sallana ,celepler kasaplar pazarlığı başlardı.
Kurban bayramlarının kurban pazarıydı..
Çeşmenin suyu yeraltı kaynak suyuydu. daha sonra yeraltı suyu çevre kirliliği nedeniyle sağlık açısından köreltilerek çeşmeye şehir suyu isale hattından temiz su bağlanmış , çeşme gövdesi hazneside yıkılarak yeniden bugünkü yeni haliyle yapılmıştır, hemde tarihi çeşmenin Koçkoçan olan ismi nedense Koçkaçan yapılarak.

Koçkoçan evleri bilenler bilir, çok eski zamanlardan kalan bir çeşmenin çevresinde kare şeklinde yapılmış, kagir , iki-üç katlı evlerden ibaretti. Evler Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinin mimari tarzını aksettirdiklerinden, bahçeli evler şeklinde, önde ve arkada balkonları olan, kendine göre süslemeleri bulunan; kapılarının üst yerinde bir yerlerde mutlaka ay yıldız arması ( Yeni Cumhuriyet evleri ) bulunan güzel evlerdi …
Yasa yokluğu , akıl yetmezliği ,kar hırsı ve cehaletin birleşimiyle çarpık kentleşme , bilinçsiz yapılaşma , kurnaz yapsatçılar eliyle o evlerin tümünü yıktılar.

 5-6 katlı beton ve çirkin evleri bizlere emanet bırakıp gittiler… O eski evlerin sadece hayalleri kaldı… Eski Bandırma’nın da öyle…

O güzel, canım evleri kimler yapmışlardı?  Rum ustalar mı, ermeni zanaatkarlar mı ,muhacirler mi?.

Kimler?..

Ama güzeller güzeli o Bandırma eski evleri , sokaklarındaki yemyeşil çınar ağaçları patlangoç ağaçları dönemi ne yazık ki bitti..
Koçkoçan bölgesi şimdi içinden çıkılamaz labirent gibi .. Çeşme bile üzgün sanki bazı kurnaları eksik ve akmıyor .Koçların yerini yıkanan otomobiller almış. yollar da deterjanlı sular çeşmenin çevresinde hortumlar saplı fırçalar çirkin hor kullanılır durumda. Tarihi bile kazınmış üstünden , bir mermere üstünkörü yazılmış yeni adı " Koçkaçan " Bize küsmüş..
Bir el atılıverse , bir nefes alsa orada yaşayanlar..

Bir el atılıverse…

14-02-2023