Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma

Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. (5.11.2021)

Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.10.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 21-51/708-M sayı ile karar verdi.

06-11-2021