Zincir Market Çalışanlarına Örgütlenme Çağrısı

Sayıları binlerle ifade edilen Zincir  marketlerinde zor şartlarda çalışmaya zorlanan işçiler, "8 saat çalışma ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebiyle örgütlenmeye çalışıyor.

Salgın günlerinde de zor şartlarda çalıştırılan marketlerde  artık sıradanlaşan 12 saat çalışmaya zorlanan işçiler, “8 saat çalışma ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi” talebiyle yurdun çeşitli yerlerinde eylem yaparken  Mağaza Market-Sendikası  market çalışanlarını örgütlemeye çalışırken şirkette karşı önlemlerle süreci engellemeye devam ediyor.

Kangren olan sorunu kamuoyunun dikkatine sunmak için Türkiye'nin belli başlı yerlerinde  eylem yaparak sorunları dile getirmeye çalışan  Mağaza Market - Sen 'in tespit ettiği olumsuzluklar ve İşçilerin talepleri ise şöyle sıralandı:

Marketler , 07.30-20.00 çalışma düzenini geri çekecek. İşçiler, puantajlara yansıtıldığı gibi 8 saat çalıştırılacak. İşçinin onayına bağlı olarak 8 saatten fazla çalıştırılan her dakika, fazla mesai olarak tanımlanacak. İşçilerin tüm fazla mesai ücretleri ödenecek. Envanter sayımı ve sevkiyat 8 saatlik mesai saatlerinin içinde değilse fazla mesai olarak tanımlanacak. 8 saat çalışma süresine göre işçilerin 1 saatlik mola hakkı teslim edilecek.” 

Market çalışanları artan iş yoğunluğuna rağmen çalışan sayısını arttırmadan iş yükünü katlayarak arttıran işverenlerden  şikayetçi. Patronlar ise sesini çıkartan işçiyi kod 29'u gerekçe göstererek işten çıkartıyor. Çalışanları örgütlemek için mücadele eden Mağaza Market-Sen, emekçilere çağrıda bulunuyor.

 Korona virüsü pandemisinde marketlerde çalışan işçilerin iş yükü arttı. İşçiler 12 saate varan sürelerle çalıştırılıyor. Bu nedenle haklarını aramak isteyen market çalışanlarına Kod-29 gerekçe gösterilerek işlerine son veriliyor. 

MARKET SEN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA DA :  “Kıdem tazminatını vermeden, işçinin sicilini karalayarak, alacağı işsizlik maaşından bile mahrum ederek keyfi olarak işçileri işten attılar. Kod-29'u, 'İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi' ile tanımlayabiliriz. Ama patronların işçilerin verdiği emek karşısında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıklarını görmekteyiz. SGK Kod-29’u bölerek bu haksız işten atmaların aslında üzerini örtmeye çalıştı. Kod-29; Kod-18, Kod-46, Kod-49 diye devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı. 
Market çalışanlarının istifaya zorlandığını altını çizen sendika yetkilileri : “Pandemi boyunca zincir market patronları, işçileri daha zorlu ve ekstrem koşullara zorlayarak en yüksek karı hedefledi. İşçiler 12 saatlik sürelerde köle gibi çalıştırıldı. İşçiden alınacak bir şey kalmayınca çeşitli bahaneler ile işten uzaklaştırıldılar. Zincir marketlerde çoğunlukla işçiler zorla istifa ettiriliyor. İş yükleri artırılıyor, baskı ve tehditlerle hakları yenerek istifa kağıtlarına imza attırılıyor. açıklamasında bulundular.
AZ İŞÇİ ÇOK İŞ POLİTİKASI
“Pandemi koşulları zincir market işçileri için çok zorlayıcı biçimde geçiyor. Çalışanlar kapanışlarını yapması gerektiği saatte mağazadan çıkamıyor. Uzun çalışma saatlerinin karşılığını alamıyorlar. Çünkü “fazla mesai” diye bir tanım yok. Sisteme işlenen başka, işçinin çalışma saati başka. Bir işçiye, üç işçinin yapacağı işi veriyorlar. Molasız, fazla mesai ücreti olmadan çalışma bu politikanın devamı olarak işçilere dayatılıyor.”

Zincir marketlerde işçilerin en çok itiraz ettiği sorunlar

 -'Az işçi, çok iş' politikası

 - İşçilere dayatılan uzun çalışma saatleri

 - Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi

- Mola sürelerinin tırpanlanması

- İşçilerin zorla yıllık izne çıkarılması

- İzin günlerini işçilerin seçememesi

- Korona virüslü ya da temaslı işçilerin işe çağırılması veya çalışamayan işçilerden ücret kesintisi

- Düşük ücrete düşük zam

- Müşteriye ürün satma zorunluluğu

- Hak gaspı durumunda işçilerin haklarını arayacakları mekanizmaların işlemez hale getirilmesi

- Sistematik mobbing

Zincir marketlerin “ucuzluk” sloganlarıyla yaptıkları reklamların ardında işçilerin vahşice  sömürülen emek gücü olduğuna dikkat çekti

MAĞAZA - MARKET SENDİKASI ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYOR.

Mağaza-Market Sendikası yetkilileri  sektörde çalışan tüm işçilerin birliğini kurmak için örgütlenme çabalarını arttırırken ahlaksız emek sömürüsünün son bulması  ve insanca çalışma şartlarına ulaşamak için çözüm yolunun  birlikten ve sendikayla birlikte mücadele etmekten geçtiğini ifade ettiler.

18-05-2021/ HAZIRLAYAN . İSMAİL YILMAZ