Ahıska Türkleri Sürgün Zülmünü Dile Getirdi

Ahıska Türkleri Lobisi Ankara’da 30 Haziran 2015 Salı günü iftar yemeğinde bir araya gelmiştir. Ankara’da ikamet eden Ahıskalı Türkler yemeğe katılım göstermişlerdir.

 İftar yemeğinde Ahıska Türklerinin dünyanın değişik ülkelerinde karşılaştıkları sorunlara değinilmiş, sorunların temel nedeninin 1944 sürgünü olduğu üzerinde mutabık kalınmıştır.

Toplantı sonrası Ahıska Türkleri Lobisi tarafından aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Bireylerin veya toplumların birtakım sebeplerle insan hakları ihlalleriyle karşılaştığına insanlık tarihi boyunca rastlanmaktadır. Ancak 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü, insanlık tarihinde eşine henüz rastlanmamış zulüm ve soykırım olup insan hakları ihlallerinin acımasızca işlendiği bir olay olarak hafızalarda kalacaktır.

Ahıska Türkleri sürgünü zulümdür, çünkü yönetim otoritesinin gücü kullanılmıştır. Soykırımdır çünkü kimlikleri nedeniyle yaşadığı topraklardan doğrudan yönetim otoritesi tarafından zorla uzaklaştırılmıştır. İnsan hakları suçu işlenmiştir çünkü hayvan taşıma vagonlarına yüklenmişler ve sürgün sırasında her türlü insanlık dışı davranışlara maruz kalınmıştır.   

Ahıska Türkleri, sürgün sonrası 10 ayrı ülkeye dağılmıştır.

Günümüzde Krasnadorda kimliksiz, UTAH’da mülteci, Fergana’da korku içinde, her yerde yoksul, Ukrayna da can derdinde olsa da yaşadığı her yerde Türkiye’yi kendi devleti olarak görmüş milli şuur ve kimliğine sadakatini kaybetmemiştir.

Bizler, insanlık tarihinin büyük utançlarından biri olan Ahıska Türkleri Sürgününü, yeterince gündeme getirmeyi başaramadık.

Kuşkusuz bunun en önemli sebebi farklı ülkelere dağılmış olmak, finansal zorluklar ve vatansız kalmaktır. Bütün bu gelişmeler Ahıska Türklerinin birleşmesini zorlaştırmıştır. Bu zorluklara rağmen Ahıska Türklerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Ahıska Türklerinin davasına katkı sağlayacak her türlü fikir ve hareket desteklenmelidir. Ahıska Türkleri Lobisi, bu amaçlarla yola çıkmıştır.

Ahıska Türkleri lobisi; 15 Kasım 1944 günü yaşanan Ahıska Türkleri Sürgününü insanlık tarihinin en acı ve utanç verici günü kabul ederek, sürgün sırasında maruz kalınan insanlık dışı davranışları unutmadan, sürgünün olumsuz sonuçlarının 70 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, günümüzde on ayrı devlette yaşamak zorunda kalan sürgünde Ahıska Türklerinin; vatana dönüş haklarını her ortamda anlatmayı, hatırlatmayı ve bu konuda çaba göstermeyi görev sayar. 

Ahıska Türkleri için vatana dönüş basit bir toprak talebi değildir. Vatana dönüş, insanlık tarihinin en acı dramına maruz kalmış, soykırıma uğramış bir topluluğun gasp edilmiş maddi ve manevi haklarının iade edilmesidir. Bu çerçevede; siyasi olarak Gürcistan’ın 1999 yılında Avrupa Konseyine olan taahhüdünü yerine getirmesini hatırlatıyor, manevi olarak sürgünü gerçekleştirerek insanlık tarihine kara leke sürmüş olanların tüm insanlıktan özür dilemesini bekliyoruz.

Günlük yaşamda ise sürgün sonrası ulus ötesi toplum haline gelmiş Ahıska Türklerinin, yaşadıkları bölgelerde maruz kaldıkları baskı ve ayrımcılıklara son verilmesini ve tüm insanlığın buna kayıtsız kalmamasını bekliyoruz.

Ahıska Türkleri Lobisi

Haziran 2015, Ankara