Atatürk'çü Düşünce Derneği Basın Açıklaması

 

27/28 Şubat 2016 Tarihinde Ankara'da düzenlenen Küçük Genel Kurulda, Derneğimizin Anayasa tuzağı konusundaki yapılacakları belirlenmiş, bu doğrultuda bugüne kadar yurt sathında alanlarda ve salonlarda birçok etkinlik yapılmıştır.

Son günlerde,yeniden gündeme getirilen Başkanlık ve Anayasa tuzağı  girşimine karşı mücadele etmek ve Cumhuriyetimize, anayasal parlamenter sisteme karşı bu saldırıyı durdurmak gibi tarihsel bir sorumlılığumuz bulunmaktadır.
Bu amaca yönelik olarak, Derneğimiz ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu tarafından ortak bir eylem programı uygulanacak olup, 08 Kasım 2016 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla; siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine, sendika,oda ve meslek kuruluşları ile hakımıza birlikte mücadele çağrısında bulunulmuştur.
Söz konusu programın ,lk merkezi eylemi olarak ; 04 ARALIK 2016 Pazar günü saat 12:00' de Ankara Tandoğan Meydanında CUMHURİYETİMİZ VE PARLAMENTER SİSTEM İÇİN HALK BULUŞMASI düzenlenecektir.

Cumhuriyet devrimi ile ülkemiz ;yei çağdaş, demekratik bir geleceğe adım attı.

Cumhuriyetle ; insan ''kul'' sayan cemaatler ve etknik tabana- milliyetlere ayrılmış toplumsal yapı yıkıldı.
''KUL'' birey  oldu/yurttaş oldu Yine Cumhuriyetle ''siyasi egemenlik anlayışı ''kökünden değiçti ;egemenliğin kaynağı ilahi  olamaktan çoktı, ''kayıtsız şarsız'' milete devredildi.
İslam dünyasının tek ''laik'' ülkesi olan Türkiye, demokratik yapıyı bu özellikleri sayesinde kazandı.
Tek kişilik  veya grupbun diktasını  önlemek maksadıyla , Cumhuriyet rejimi; güçler ayrılığı ilkesi temelinde PARLAMENTER SİSTEME DAYANDI.
İktidar; yasama yürütme ve yargı gücü arasında cumhuriyetimiz ve demokrasimiz tehdit altındadır. Ne acıdır ki tehdidin başlıca sorumlusu da siyasi iktidardır.
İçten ve dışta mevcut ortamdan yaralanlarak BAŞKANLIK sistemine geçiş gündeme getirilmiştir. BAŞKANLIK HEVESİ ve ANAYASA TUZAĞI, toplumsal gerilimi artırır, DİKTATÖRLÜĞÜ getirir.

OHAL bahanesiyle, Kanun Hükmünde Kararnamelerle toplum ve yönetim yapısında ''baskılarla, basında, ''TEK SES '' istenmektedir.
 Bizler aşağıda imzası olan kurluşlar, Cumhuriyetimize, demokrasimize, özgürlüklerimize sahip çıkmak, BAKANLIK HEVESİNİN  GERCEKLEŞMEMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN, SİYASİ PARTİLERİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİ, EMEK KURLUŞLARINI, ODA VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİ BİRLEŞMEYE VE HALKIMIZLA BİRLİKTE ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ. 

Gelin;  Cumhuriyet sayesinde hala var olan demokratik haklarımızı kullanalım demokratik, laik, sosyal hukuk devleti için mücadele edelim.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ