Birleşik Metal - İş Asil Çelik Grevini Başlattı

Asil Çelik Grevinin Yasaklanması İşçi Düşmanlığıdır
 Birleşik Metal-İş’e üye Asil Çelik İşçilerinin Grevi “Milli Güvenlik” gerekçesi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelendi. Grevin OHAL kapsamında yasaklanmasına tepki gösteren NAKLİYAT - İŞ sendikası ve işçiler  alınan  kararın Milli Güvenlikle hiç alakası olmadığını iddia ederek ertelenmeyi  protesto ettiler..
Asil Çelik İşçilerinin , daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri için greve çıkmak durumunda kalma taleplerinin ertelenip yasaklanmasının İşçiler üzerine gideren yoğunlaşan  işveren, patron, sermayedarların baskısını giderek arttırmasına yol açacak olması nedeniyle işçilerin  en önemli hak arama yönteminin Grev olduğu halde buna  rağmen bu hakların engellenmesinin çok daha gergin ortamlara yol açabileceği iddiasında bulundular.

. Asil Çelik İşçi  ücretlerinin  açıklanan yoksulluk sınırı rakamlarının altında olduğunu belirten Birleşik Metal - İş Sendika Temsilcileri İşçi   Ücretlerini biraz daha insanca yaşayabilecek bir seviyeye  çıkararak, sosyal ve diğer kazanılmış haklarını korumak, geliştirmek amacıyla bugün itibariyle  greve başlayacak olmalarına rağmen  Asil Çelik işverenlerinin  işçi kardeşlerimizin sonuna kadar haklı taleplerine karşı düşmanca tavır alarak grevi erteletme gelişmeleri üzerine  Asil Çelik grevini başlatan DİSK'e bağlı Nakliyat - İş  ve  Birleşik Metal - İş  Sendikasından yapılan açıklama 'da :  : 
Asil Çelik İşçilerinin insani, haklı taleplerinin, grevinin ülkenin “Milli Güvenliği” ile ne alakası var?
Asil Çelik işvereninin işçi düşmanlığı tavrının arkasında AKP iktidarının olduğu ortaya çıkmıştır.
Asil Çelik İşçilerinin Grevini yasaklamak, ertelemek işçi düşmanlığıdır.
Nakliyat-İş Sendikası olarak her zaman Asil Çelik İşçileri kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olacağız.
Yaşasın Asil Çelik İşçilerinin Mücadelesi!,Yaşasın Asil Çelik İşçilerinin Grevi!,Yaşasın Birleşik Metal-İş! ifadeleri kullanıldı.

BGHABER- M.LEVENTOĞLU