Gönen Parkında 1500 Yıllık Tarihi Kilise Kalıntıları Turizme Kazandırılıyor

2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nezdinde Gönen Kaymakamlığının girişimleri sonucunda; Gönen Şehir Parkı, Yıldız Caddesi Gönen Termal Tesislerinin hemen yanı başında bulunan ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen kazı bölgesinde başlatılan çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda; Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından incelemelerde bulunularak korumaya ve bakıma yönelik rapor oluşturulmuş, kilise yapısının yayılım alanının tespitine yönelik bilimsel kazı çalışması sonrasında Müzenin projesinin hazırlanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Gönen Mozaik ve Açık Hava Müzesi’nin üzerinde yer aldığı kilisenin restorasyonu ve müzenin yeniden düzenlemesi işi için öncelikli olarak; ayakta kalmayı başarabilen ve kısmen temel seviyesinde takip edilebilen duvarların üzerindeki beton tablanın taban mozaiğine ve yapıya zarar vermeden kaldırılması planlanmaktadır.

Gönen Mozaik Müzesinde yer alan en önemli mimari unsurlardan biri kilisenin taban döşemesidir. Bugün gayet iyi durumda olan ve MS 5.-6. yüzyıla ait olan bu mozaik döşemenin, çeşitli geometrik bezemeler ile ortaya yakın bir yerde yuvarlak bir madalyon içerisine alınmış altı satırlık bir yazıta da sahip olduğu görülmektedir. Yunanca olarak yazılmış yazıtta “……… hizmetçin ΑΝΥΣΙΟΥTOY ΤΟΥΜΑΓΕΤ hatırla (anısına)……..” yazmaktadır. Özellikle termal turizm ile tanınan ilçemize gelen ve kaplıca otellerinin çevresinde zaman geçiren turistler tarafından kilise kalıntısının bulunduğu Açık Hava Müzesi görülmek istenmektedir.

Modern bir sergileme alanı oluşturulması ve oluşturulan alanda kilise ile mevcut taş eserlerin bir arada sergilendiği bir müze yapılması amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Gönen turizmi büyük bir canlılık kazanacaktır.

http://www.gonenpostasi.net/2018/08/18/1500-yillik-tarih/