Kiralık İşçi Yasa Tasarısı Komisyondan Geçti

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, kamuoyunda kiralık işçi olarak anılan tasarıyı kabul etti. Tasarı kabul edilirse, özel istihdam büroları aracılığıyla 'geçici iş ilişkisi kurulması' ve 'uzaktan çalışma' gibi 'esnek çalışma' yöntemleri yasalaşmış olacak.

Tasarı, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde geçici görevlendirme yapılmasını da kapsıyor.

Çalışan sayısı 10 veya altında olan işyerlerinde en fazla 5 kiralık işçi çalıştırılabilecek. Türkiye'de işyerlerinin yüzde 85'i küçük işletmelerden oluşuyor.

Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan kiralık işçi çalıştırılabilecek.

Kamu madenlerinde kiralık işçi çalıştırılamayacak.

Tasarıda, toplu işçi çıkartılan işyerlerine 8 ay sonra işçi kiralayabilme hakkı yer aldı.

Köle işçilik dönemi

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Kiralık işçi tasarısı düzenli istihdamın sonu demektir. Emeklilik, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi hakların elden alınması demektir. İşçilerin en temel haklarından olan sendikalaşma, toplusözleşme ve grev hakkının kullanılması da hayal olacaktır” dedi.

Kurumlar tarafından kölelik düzeni olak tanımlanan tasarı yasalaştığı anda Türkiye köle işçi pazarı olacak.