Ahmet Akın Et İthalatının Maliyetini Sordu

-CHP’li Akın Tarım Bakanı’na “et”i sordu 
-Akın:
-“Bir tarafta dünyanın en pahalı etini almak zorunda bırakılan tüketici diğer 
tarafta dünyanın en pahalı girdilerini kullanarak yaptığı hayvancılık 
faaliyetinden kar edemeyen üretici tablosu karşımızda durmaktadır”
-“Hayvancılık politikalarını daha da geliştirmek yerine ithalat yapılması 
doğru bir tercih midir?”

Ankara (TBMM) – 15.08.2015 – CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Bir tarafta dünyanın en pahalı etini almak zorunda bırakılan tüketici diğer tarafta dünyanın en pahalı girdilerini kullanarak yaptığı hayvancılık faaliyetinden kar edemeyen üretici tablosu karşımızda durmaktadır” dedi.
Akın, TBMM Başkanlığı’na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in yanıtlaması istemiyle sunduğu yazılı soru önergesinde ülke kamuoyu gündeminde bulunan “et” konusuna ilişkin sorular yöneltti.
Türkiye’nin yıllardır uygulanan belirsiz ve ucu açık hayvancılık politikaları nedeniyle sürekli krizler yaşandığını vurgulayan Akın, “Ayrıca, et konusundaki tabloya bakınca üreticinin çok para kazandığını düşünenler büyük yanılgı içindedir. Üretici sattığı hayvanın yerine yenisini koyamamaktadır. Üreticilerin yüksek fiyatlarda hayvan almak zorunda kalmaları iflasları tetiklemektedir” dedi. 
Akın, şunları kaydetti:
“Bir tarafta dünyanın en pahalı etini almak zorunda bırakılan tüketici diğer tarafta dünyanın en pahalı girdilerini kullanarak yaptığı hayvancılık faaliyetinden kar edemeyen üretici tablosu karşımızda durmaktadır. Bunun sonucunda, ülkemiz et ithalatına başlamıştır. Nitekim kilogramı 40 TL’yi aşması nedeniyle vatandaşlar et yiyebilmek için kurban bayramını bekler hale gelmiştir.”
Akın, önergesinde Balıkesir’de gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetlerine yönelik soruların da yer aldığını belirterek, “Ülkemizin et ve süt deposu konumunda bulunan Balıkesirimizin de durumu bu açıdan çok önemli. Balıkesir’deki tarımsal faaliyetleri yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi. 

-“Et ithalatı, yaşanan sıkıntıya çözüm olmakta mıdır?”

Akın, et konusunda yaşanan sıkıntıları TBMM gündemine taşıdığı önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Ülkemizde 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları nedir?

-Ülkemizde 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteklemeleri ne kadardır?

-Ülkemizde yaşanan et üretimindeki yetersizliğin giderilmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? Çalışma yapılıyorsa hangi detayları içermektedir?

-Et ithalatı, yaşanan sıkıntıya çözüm olmakta mıdır?

-Kaç ton et ithalatı yapılması planlanmaktadır? 

-Söz konusu et ithalatının ülkemize maliyeti ne kadar olacaktır?

-Et ithalatının ne zaman sonlandırılması düşünülmektedir?

-İthal etin yalnızca Et ve Süt Kurumu mağazalarında satışa sunulması haksız rekabete yol açmakta mıdır?

-Üretimde kullanılan girdilerdeki vergi oranlarının düşürülmesine yönelik bir çalışma var mıdır?

-Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bir çalışmanız var mı? Varsa çalışma hangi detayları içermektedir?

-Hayvancılık politikalarını daha da geliştirmek yerine ithalat yapılması doğru bir tercih midir?

-Tarım konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında olması gereken Türkiye'de bu alanda sürekli ithalat yapılması Bakanlığınızın hangi politikalarıyla örtüşmektedir?

-Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla geçinen üreticilerimizin bankalardan aldıkları kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesine yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

-Balıkesir’de 2002-2014 yılları arasında küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları nelerdir? 

-2015 yılında, Balıkesir bölgesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanın ayrı ayrı yetiştirilme maliyeti (gider kalemlerine göre) nedir?

-Balıkesir'de yıllık kesilen hayvan sayısı nedir? Cinslerine göre dağılımı nedir? Elde edilen et miktarı nedir? Elde edilen etlerin ne kadarı ihraç edilmektedir? 

-Balıkesir'de besi hayvancılığı, et üretimi ve satışını geliştirmek için Bakanlığınızca üreticilere katkı sunulması düşünülmekte