Bandırma Petrol-İş Sendikası'ndan Zamlara Tepki

 Petrol İş Sendaikası Bandırma Şb.Başkanı İsmail Kayan hükümetin vergi düzenlemeleri adı altında yapılan zamlarla ilgili basın açıklaması ayptı.

 VERGİ DÜZENLEMESİNDEN VAZGEÇİLSİN!

Vergi artışları gelir adaletsizliğini daha da bozacak

Hükümetin hazırladığı 2017-2018 Dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) gelir artırıcı önlemler kapsamında 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere fahiş vergi zamları açıklanmıştır. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yaptığı açıklamalara göre, gelir vergisi tarifesinde artış öngörülmekte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere tüketimden alınan dolaylı bazı dolaylı vergi kalemlerine zam yapılması planlanmaktadır.

Ülkemizde gelir dağılımı adaletsizliğini daha da bozacak bu düzenleme, Torba Kanun içerisinde Meclis'e intikal etmiştir. Söz konusu vergi düzenlemelerinden ve zamlardan vazgeçilmeli, ücretliler üzerinde artık taşınmaz bir yük haline gelen vergi kesintileri iptal edilmelidir.

Bu zamların ekonomideki kötü gidişi makyajlamak, dikiş tutmayan bütçeyi yamamak ve günü kurtarmak adına yapıldığı açıktır. Toplumun geniş kesimlerinde tepki uyandıran bu düzenlemeyi meşrulaştırmak adına, elde edilecek gelirden Savunma Sanayii Fonu'na daha fazla aktarım yapılacağı da belirtilmektedir. Hükümet, bölgemizde artan tehditler karşısında sağduyulu politikalar izlemek yerine, savaş ekonomisi tedbirlerine başvurduğunu ima etmektedir.

Söz konusu tedbirlerin birlikte değerlendirildiği OVP'de ise hükümetin üç yıllık özelleştirme geliri hedefi 30 milyar lira olarak belirlenmiştir!

Hükümet, bu adaletsiz düzenleme ve koyduğu özelleştirme hedefiyle, asıl olarak çalışanlara, emekçilere yeni yükler bindirmekte ve ülkemize yıllardır büyük değerler kazandıran KİT'leri tasfiyeye hazırlanmaktadır.

Düzenlemede, çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı %27'den %30'a çıkarılmaktadır. Gelir vergisi tarifesindeki bu artış, özellikle sendikalı ve toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde çalışanları doğrudan etkileyecektir. Sözleşmelerde alınan artışlar, bu vergi zammı ile kesilecektir.

Bilindiği gibi ülkemizde gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin, üçte ikisi zaten ücretliler tarafından ödenmektedir. Artık bir zulme dönüşen bu yük, son düzenlemeyle iyice artırılmaktadır!

Aynı düzenlemede bazı dolaylı vergi kalemlerinde de artış yapılması, ücretlilerin cebinden çıkan vergileri daha artıracaktır. Toplam vergilerin içerisinde %70'ler düzeyine ulaşan, mal ve hizmet üzerinden alınan yani yapılan harcamalardan kaynaklanan dolaylı vergiler, vergi sistemindeki adaletsizliklerin bir diğer nedenidir. Zengin ile yoksuldan aynı oranda alınan bu vergiler, yoksul

kesimler lehine düzenlenmesi gerekirken, hükümet tarafından yine artırılmaktadır.

Meclis'te görüşülmesi beklenen düzenleme, Anayasanın “vergi ödevi” başlıklı 73. maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ilkesine aykırıdır. Vergi ve gelir adaletsizliğini daha da bozacaktır.

Üstelik bu vergi düzenlemeleri, ekonomide yeni zamları tetikleyecek, enflasyonu ve hayat pahalılığını artıracaktır. Alınteri ile çalışan emekçilerin kazancı, daha eline geçmeden tırpanlanacaktır.

Vergide yeni haksızlıklara izin verilmemeli, düzenleme derhal geri çekilmelidir. Hükümet, ekonomiye en büyük darbe olan özelleştirme plan ve uygulamalarından vazgeçmelidir. Ekonomide yanlış politikaların ve hükümetin sorumsuz harcamalarının faturası halka kesilemez.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Bandırma Petrol-İş Sendikası

Şube Yönetim Kurulu Adına

Başkan

İSMAİL KAYAN

BANDIRMA GERÇEK - FOTO - ARŞİV