Dünya Su Günü'nde Bandırmalı Çocuklardan Büyüklere Çevre Dersi

SERT FIRTINAYA RAĞMEN ÇOCUKLAR ÇÖPLERİ TOPLADI

Bandırma Belediyesi, Bandırma Rotary Kulübü, Bandırma Kent Konseyi ve TEMA Vakfı Bandırma İlçe Temsilciliği  tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle Bandırma Sahil Bandında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin en dikkat çekici yanı konuşmaların akabinde etkinliğe destek veren çocukların sahilde poşetlerle büyüklerin bıraktığı çöpleri toplaması oldu.

Bandırma Sahil Bandında  gerçekleştirilen etkinliğe Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Rotary Kulübü Bandırma İlçe Başkanı Mert Doğru, Tema Vakfı ilçe temsilcisi ve Rotary Üyesi  Ziraat Y.Mühendisi Burak Uğur ve BANDAK Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Civan ile birlikte duyarlı vatandaşlar ve  çevre okullardan öğrencilerde katılırken  konuşmalarda  fazla su tüketiminin gelecekteki su kaynaklarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.  Bandırma  Kent Konseyi 'nde yer alan çalışma grubu başkanı olarak  konuşan  BANDAK Başkanı Kadri Civan; “ Bu günün amacı temiz ve güvenli suya erişememe konusuna dikkat çekmek, küresel su krizi ile mücadele için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulamaktır" dedi. Bandırma Rotary Kulübü ve TEMA Vakfı adına konuşmasını hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiremeyen Burak Uğur  açıklama metnini basınla paylaştı.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ BANDIRMA  BASIN AÇIKLAMASI METNİ :

Dünya nüfusunun % 40’ından fazlası su kıtlığından etkilenirken, 2025’e gelindiğinde 1.8 milyar insanın su kıtlığı çekilen bölgelerde yaşaması ve nüfusun üçte ikisinin su kıtlığı tehdidi ile karşı karşıya kalması bekleniyor. 

Küresel su varlığımızın, iklim değişikliği, kontrolsüz su tüketimi gibi sebeplerle tehdit altında olduğu bir gelecek, özellikle su zengini olmayan Türkiye gibi ülkeleri yakından etkileyecek.

Bizler, suyu hayat-hak-varlık üçgeninde konumlandırıyoruz. Suyun ticari bir mal gibi görünmesine karşı çıkıyor, doğal varlıkların tümünün korunarak yönetilmesine odaklanıyoruz. 

Ayrıca, suya ulaşma hakkının temel ve yaşamsal bir hak olduğunun altını çizmekteyiz. Bizler, 22 Mart Dünya Su Günü’nde Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını hatırlatıyor ve bu sebeple suyu kullanılacak bir kaynak olarak görmekten vazgeçilip; suyun korunup, geliştirilmesi gereken bir varlık olduğunun kanunlarla kabul edilmesini savunuyoruz. 

Çünkü Türkiye coğrafyasına düşen yağışın (501 milyar m3) ancak üçte biri akışa geçiyor (186 milyar m3), akışa geçen suyun ise ancak yarısı (95 milyar m3) kullanılabilir forma dönüşüyor. 

Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı dünya ortalamasının yarısı düzeyinde. Ayrıca, İklim değişikliği raporlarına göre Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerini en şiddetli şekilde yaşacak ülkelerden birisi.

Ne yazık ki, su varlığımız şimdiye kadar yeterince geliştirilemediği gibi, sularımızı korumayı da başaramadık. 

Bütün bu koşullar nedeniyle; şimdilerde yılda 1.500 m3 düzeyinde olan kişi başına kullanılabilir su miktarı, 100 milyon nüfuslu bir Türkiye’de 1.120 m3’e düşecek. 

Daha da kötüsü, dünyada su kıtlığıyla yüz yüze olan insan sayısı bu dönemde 3 milyarı geçecek.

Durumun ciddiyetine rağmen halen suyu yöneten tek bir çerçeve kanunumuz bulunmuyor. 

Başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ, büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri olmak üzere suyun yönetiminden sorumlu çok sayıda kurum ve 40’ı aşkın yasal düzenleme var. 

Su yönetimindeki bu çok başlılığa son verecek; tüm canlıların su ihtiyacına saygı duyan, insanların yeterli ve temiz suya erişim hakkını güvence altına alan bir su kanununa ihtiyacımız var.

Bizler ekosistemlerin su hakkı ve toplumun kaliteli ve yeterli suya erişim hakkını temel alan bir su kanunu çıkartılması gerektiğini savunuyoruz. Bu yöndeki çabalara kamu kesimi, sivil toplum ve medya tarafından destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Tüm dinleyenleri saygı ve sevgi ile selamlıyor, Dünya Su Gününüzü kutluyoruz.

22-02-2023/ FOTOĞRAFLAR - BGM-ÖMÜR ŞEN