Eroin Zehirinde Bir Başka Ölümcül Tehlike "Şarbon"

Eroin’deki yeni tehlike Şarbon

Başlık sizi şaşırtabilir. Eroin le Şarbon un ne alakası var.

Önce Şarbon u tanıyalım.

Şarbon, koyun, keçi, sığır gibi ot yiyen hayvanların hastalığıdır.

Hasta hayvanların et, yün, derilerinden, ağız, burnundan gelen kanla, genel olarak temas yoluyla; bazı durumlarda hastalıklı etin yenmesi ile

ya da  solunum yolu ile insanlara bulaşabilen bir zoonozdur (Zoonoz omurgalı hayvanlardan insanlara geçen herhangi bir enfeksiyon hastalığını tanımlayanbir terimdir)

Hayvancılıkla uğraşanlar da, kasaplar ve veterinerler de İnfekte bir hayvanla temas sonucu derideki sıyrık, kesik ve çatlaklardan , yün tasnif edenlerde bakterinin Sporlarının solunum havası ile alınması ile, ayrıca hastalıklı/enfekte iyi pişmemiş etin yenmesi ile vücuda girer.

Bakterilerde spor, zor çevre şartlarından kendi neslini koruma için geliştirdiği bir form değişikliği olup, bakteri sporlu iken üreyip çoğalamaz ancak yıllarca kendini koruyabilir.

Şarbon ayrıca, çok iyi bilinen Potansiyel bir biyolojik silahtır.Yüksek oranda öldürücü olup Sessiz ve görünmez bir katildir. Üretimi kolaydır. Silah olarak geliştirilebilir. Saldırılarda kullanıldığı gösterilmiştir.

Son yıllarda Şarbon bulaşına bir yol olarak da eroin kullananlarda enjeksiyon bulaşı eklenmiştir. Bu Eroin kullanıcılarını bekleyen yeni tehlikedir

Dünyadaki Eroin in neredeyse %90 dan fazlası Afganistan da üretilerek dünyaya dağıtılmaktadır

Afganistan’daki üretimin ağırlıklı ahırlarda yapılması, şarbon etkeninin eroine nasıl bulaştığı hakkında fikir verecektir. Diğer ihtimaller de eroinin hayvan derileri (tulum) içinde gizlenmesi ve Hayvan taşımacılığı yapan tırların uyuşturucu sevkiyatı nda kullanılmasıdır.

Şarbon etkeninin moleküler tiplendirilmesi ile eroinin üretimden kullanıcıya kadar izlediği rota ve Dünya ticareti hakkında adli ipuçları elde edilebilecektir.

Eroin kullananlar, eroinin kendi zararlı etkilerinin yanında mikroorganizmalar ile bulaşması nedeniyle bakteri, sadece şarbonu değil diğervirüs ve mantarları da direkt vücutlarına alma tehlikesi yaşamaktadırlar.

Unutulmamalıdır ki; hiçbir eroin steril ve mikroorganizma açısından temiz değildir. Eroin ile birlikte vücuda alınma riski en fazla olan mikroorganizma da şarbon hastalığının etkeni olan Bacillus anthracis’tir.

İlk enjeksiyon şarbonu vakası 2000 yılında Norveç'te tanımlanmıştır. Bu yeni şarbon bulaş formunun en büyük salgını Aralık 2009'da İskoçya'da başlaıştır. Aralık 2009 ile Aralık 2010 tarihleri arasında İskoçya'da toplam 119, İngiltere'de 5 ve Almanya'da 2 vaka bildirilmiştir. Haziran 2012 ile Nisan 2013 arasında ise İskoçya, İngiltere, Almanya'da yeniden görülen enjeksiyon şarbonu vakalarına Fransa, Galler ve Danimarka'da ilk kez tespit edilenler de eklenmiş ve toplam 15 yeni vakaya ulaşılmıştır. Maalesef olguların yaklaşık yarısı gelişen şarbon hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Enjeksiyon şarbonu hastalığının tablosu eroinin kullanım yoluna göre değişiklik göstermektedir. Damar yolundan kullanıldığında ağırlıklı olarak cilt ve cilt altı yumuşak dokusunda ve sistemik şarbon hastalığı şeklinde gelişirken, burundan alımda ise direkt akciğer şarbonu oluşmaktadır

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Silahlara Karşı Savunma KBRN- Savunma (CBRN-Defence) Derneği adına

Doç.Dr.Mesut ORTATATLI

Prof.Dr.İ.Hamit HANCI

Prof.Dr.Levent KENAR (Başkan)

01-04-2021/HABER MERKEZİ