Bandırma - Ambarlı Ro-Ro Şirketlerine Anlaşmalı Fiyat Soruşturması

5 RO-RO ŞİRKETİ  ANLAŞMALI FİYAT UYGULAMIŞ

Ambarlı - Bandırma ve Ambarlı - Topçular hatlarında ro-ro taşımacılığı yapan beş feribot teşebbüsü ile Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (19.4.2019)
Ambarlı - Bandırma ve Ambarlı - Topçular hatlarında ro-ro taşımacılığı yapan teşebbüslerin nakliyecilere uygulanan taşıma fiyatlarını aralarında anlaşarak belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

18.04.2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Deniz Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., İstanbullines Denizcilik Yatırım A.Ş., Kale Nakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş., Tramola Gemi İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4.maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına,  Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneğinin ise 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüs birliğine idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Gerekçeli Karar.

Ambarlı - Bandırma ve Ambarlı - Topçular hatlarında ro-ro taşımacılığı yapan beş
teşebbüs ile Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği hakkında yürütülen
soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun'un 49. maddesi uyarınca açıklanması
Ambarlı - Bandırma ve Ambarlı - Topçular hatlarında ro-ro taşımacılığı yapan teşebbüslerin
nakliyecilere uygulanan taşıma fiyatlarını aralarında anlaşarak belirlemek suretiyle 4054 sayılı
Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma
sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü
savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 18.04.2019 tarihinde yapılan
Rekabet Kurulu toplantısında 19-16/229-101 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
1) Ambarlı – Bandırma ro-ro taşımacılığı hattında, Tramola Gemi İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.,
Kale Nakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş. ve İstanbullines Denizcilik Yatırım A.Ş.’nin hat
fiyatlarını ortaklaşa belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine
oyçokluğu ile,
2) Ambarlı – Topçular ro-ro taşımacılığı hattında İstanbul Deniz Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi
Ticaret Ltd. Şti. ile İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hat fiyatlarını
ortaklaşa belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile,
3) Ambarlı – Bandırma ro-ro taşımacılığı hattında tespit edilen rekabet ihlali dolayısıyla, 4054
sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu
Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para
Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile,
a) üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Bostan Denizcilik
Ltd. Şti. ve Hidiv Denizcilik Ltd. Şti.’nin elde etmiş olduğu gelirler de dikkate alınarak
Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %4’ü oranında olmak
üzere;
- İstanbullines Denizcilik Yatırım A.Ş.’ye
b) üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından
belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %4’ü oranında olmak üzere;
- Tramola Gemi İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.’ye
c)
i. Kale Nakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş.’ye 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin
üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim
Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin
Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile üçüncü
fıkrasının (b) bendi, 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2018 mali yılı sonunda
oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,6’sı
oranında olmak üzere, 
ii. Bununla birlikte, Kale Nakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş. tarafından Kartellerin Ortaya
Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik’ten yararlanmak
üzere yapılan başvuru hakkında verilen 18-09/169-MP sayılı Kurul kararı dikkate
alınarak; adı geçen teşebbüse verilecek idari para cezasında anılan Yönetmeliğin 5.
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca yarısı oranında indirim
yapılmasına, bu çerçevede adı geçen teşebbüse 2018 mali yılı sonunda oluşan ve
Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %0,8’i oranında olmak
üzere
idari para cezası verilmesine Başkan Prof Dr. Ömer TORLAK’ın ve Kurul Üyesi Ahmet
ALGAN’ın farklı gerekçeleri ve oybirliği ile,
4) Ambarlı – Topçular ro-ro taşımacılığı hattında tespit edilen rekabet ihlali dolayısıyla, 4054
sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu
Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para
Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile 7.
maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından
belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %0,8’i oranında olmak üzere;
- İstanbul Deniz Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye
- İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye
idari para cezası verilmesine oybirliği ile
 (Tüm teşebbüslere verilen idari para cezasının toplam tutarı 7.404.850,77 TL’dir.)
5) İstanbullines Denizcilik Yatırım A.Ş.’nin soruşturma kapsamında talep edilen bilgileri
eksik göndermesi nedeniyle, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Bostan Denizcilik
Ltd. Şti. ve Hidiv Denizcilik Ltd. Şti.’nin elde etmiş olduğu gelirler de dikkate alınarak Kurul
tarafından belirlenen gayri safi gelirlerinin binde biri oranında olmak üzere idari para
cezası verilmesine Başkan Prof Dr. Ömer TORLAK’ın ve Kurul Üyesi Ahmet ALGAN’ın
farklı gerekçeleri ve oybirliği ile,
6) Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneğinin 4054 sayılı Kanun’un 4.
maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüs birliğine idari para cezası
verilmesine yer olmadığına oybirliği ile,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu
açık olmak üzere, karar verilmiştir

bandırma gerçek -0-04-2019 Berkan Kozan