Yoksulluğu Yönetmek Bir Yönetim Biçimi Olamaz !

YOKSULLUĞU YÖNETMEK BİR YÖNETİM BİÇİMİ OLAMAZ!

Sosyal Yardım Programları, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Hak temelli ödeme yerine "muhtaç, ihtiyaç sahibi" duruma düşürüp özel şartlarla karşılıksız geçici esnek ödemeler yapma. 
Vatandaşları bağımlı kılma, 
çekim alanında tutma. Ayrımcılığı kayırmacılığı eşitsizliği içinde barındıran uygulamalara bir sistem denemez asla adaletli olamaz.
Resmi açıklamalar: 
Çalışma koşullarını insan hakları temelinde uluslararası yasalara uygun, ülkenin özgün koşullarını da göz ardı etmeden uygulanacak bir sosyal güvenlik sistemi yerine tercih edilen sosyal yardım, sosyal hizmet sistemi uygulamasının belgesi gibi. Bu alana, söylendiği gibi Merkezi Bütçeden kaynak aktarılmıyor. Emeklilerin çalışanların haklarına el konularak ve geriletilerek alınanlar kaynak olarak kullanılıyor. 
Kamu Emeklilik Sistemi 2000 yılından bu yana esnek güvencesiz kuralsız hale getirilerek emeklilerin kazanılmış haklarına el konup en düşük emekli aylığı 30.000 TL olması gerekirken, 2024 yılı için en düşük emekli aylığı 10.000 TL olacak diye ilan edildi. Emeklilerin ekonomik sağlık sosyal haklarına el konarak yapılanın resmi adı "tasarruf" olan paralar, sosyal yardım ve hizmet olarak kullanılıyor.
İlk günden beri ifade ettiğimiz gibi sosyal güvenlik sistemi yeniden düzenlenmeli "sosyal güvenlik reformu" denen tahribatın verdiği zararlar telafi edilmelidir. 
Çalışma yaşamı koşulları sağlıklı güvenli olmalı, kapsamı genişletilmeli kayıt altına alınmalıdır. Yaşlılığın güvencesi olan emeklilik sistemi, güvenceli ve insan emeğine saygılı toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak devlet güvencesinde yeniden yapılandırılmalıdır. 
Sosyal güvenlik sistemini çalışan ve emekli üzerinden finanse edilen kâra geçirilen, İşverenlere destek sağlayan, özel sağlık sektörüne ilaç sektörüne kaynak aktaran bir şirket olarak görmekten vazgeçilmelidir. Sistemin bu duruma getirilmesinde: iktidara bağlı muhalefet yapan siyasiler, üyelerinin hakkını korumayan sendikalar konfederasyonlar, emekliler adına resmi görevli kabul edilen emekli dernekleri iktidar kadar sorumludur.
Emeklilerin açlık noktasına taşınmasında toplumun yoksullaştırılıp muhtaç hale getirilmesinde suç ortağı konumundadır.
Emekliler hakikatleri gören bir yerden haklarına sahip çıkarak,
Sözünü bu temelde kuracak,
sessiz kalmayacaktır.
*EmeklilerDayanışmaSendikası*

01-03-2024/ İZZET KUVANLIKLI