Hangi kadının günü! 

Yeni dünya düzeni kadın sömürüsünde yeni bir bakış açısı gibi işçi sınıfının yörüngesinden ve parababalarının sömürüsünü gözden kaçırmak için, feminist isyan günü haline çevirmek istiyordu.

8 mart emekçi kadınlar gününü ve bazı aklı karışık kendince aydın geçinenleri de etkilemiş görünüyor.

Peki dünya kadınlar günü dedikleri feminist isyanın hedeflediği amaç ne?

İşçi sınıfının kurtuluşu ve kadının gerçek kurtuluşu için sosyalizm gibi bir hedefi var mı ?
İşsizlik ve hayat pahalığıyla sefalet içindeki yoksul yaşamı, sınıflı toplumdan çıkışı örgütlemek gibi bir hedef var mı feminizmde ? Ekonomi bilimine göre işçinin işverenle olan anlaşmazlıklardan soyutlayıp sadece cinsel/cinsi konu dışında başka bir şeyi düşünmemesi ve burjuva erkeklikle eşit bir burjuva kadınlık için isyan kadının kurtuluşu mu olmuş oluyor ? 
8 Mart’ın adandığı acı dram, yanarak ölen Amerikalı fabrika işçilerinden bahis yok ve emek sömürüsüne isyan yoksa, bu isyanın adı olsa olsa parababalarının dümenine su taşıyan işbirlikçilik olur.
Feminist geçinen bazı aydınlar reddediyor ama feminizmde iki sınıflı toplumu yaşatmak ve sürdürmek için yaratılmış bir politik bakıştır.

Ekonomi biliminde işçi sınıfı ve işveren sınıfı arasındaki mücadelede gri renk yoktur, olamaz taraf olmak durumundasınız.
8 Mart'ın kimliğiyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Küresel çete istediğini istediği gibi paketledi. Feminist bir hareket, sınıfsal bir direnişi engellerdi, öyle de oldu. Onlar için toplum etnik ve dini temelde bölünürken, kadınla erkeğin omuz omuza yürümesindense, birbirinden soyutlanıp düşman kamplara ayrılması muteberdi !
Devrimin yarısı emekçi kadınlardır, lamı cimi yok.
Devrimin gerçek komünist önderlerini de yetiştirebilecek, örgütlenebilecek, program ortaya koyabilecek olan sınıfın üyeleri başta emekçi kadınlardır.
Emekçi kadın günü işçi sınıfı mücadelesinde anlamını yitirmemiştir.
Sosyalist dünyada o katliam günü tatil ilan edilmişti, işçiler köylü kadınlar işi bırakıp o gün eğlenirlerdi, çünkü kurtuluşa ulaşmış mücadele amacına ulaşmış şehitlerin kanı boşa dökülmemişti.
Küresel çete emperyalizm kendi gözlüğünü bize, bazı aydınlara giydirmeyi iyi becerdi. Oysa bu çok güngörmüş geçirmiş ulusal kurtuluşu için Anadolu kadınını da yanına örgütlemiş antiemperyalist ilk kurtuluş savaşının zaferle taçlandığı aziz vatanın adamları ve kadınları durumu kendi gözlükleriyle değerlendirmeli. 
Kutlanası yahut anılası günlerin anlamını bilmeli.
Emperyalizm DÜNYA Kadınlar Günü, elitin hedefe yürümesi için kullandığı savaş aletlerinden biri!

Sorun kendinize,

Hangi kadının günü! 
Hangi Dünya Düzeni!
Kapitalist sömürü çarklarının işlediği bir dünyada kadın özgürleştirilebilir mi ?