1 Mayıs Mesajı. DİSK İşçileri Temsil Edemez !

1 Mayıs Mesajı: DİSK bizi temsil edemez
 
İşçi sınıfının bilimsel sosyalizm bayrağına daha güçlü bir şekilde sahip çıkalım, işçiler içinde sosyalist ideoloji ve sosyalist kültürü daha etkili bir şekilde yaygınlaştıralım.

Canut çalışanları olarak Türkiye’deki işçi sınıflarımızın ve giderek daha fazla birleşen dünya işçi sınıflarının birlik ve mücadele gününü kutluyoruz. İşçi sınıfının iktidarda olduğu ülkelerde 1 Mayıs, tüm halkın bayram tatili olarak—1 Haftalık Tatil—olarak yaşanıyor. Giderek safları genişleyen çağdaş işçi sınıfının bir parçası olarak, işçi sınıfının gündemi üzerine görüşlerimizi sizinle paylaşıyoruz.

DİSK yöneticileri, artık bilimsel işçi sınıfı sosyalizmini bir kenara attı, bunun yerine demokratik sosyalist çizgide olan Sosyalist Enternasyonal’in liberalizme teslimiyeti savunan Batıcı kanadının ideolojisini benimsedi. Hatta son yıllarda uluslararası yazışmalarda kullandığı kimliğinden “Devrimci İşçi Sendikaları” ifadesini çıkarıp bunun yerine “İlerici İşçi Sendikaları” (Progressive) ifadesini kullanmaya başladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticilerinin  bu yılın 1 Mayıs açıklamalarında ortaya çıkan politik yönelim, işçi sınıfı ve sendika hareketini burjuva partilerinin iç politika savaşlarının kaldıracı haline getirme çabasıdır. Şöyle özetleyebiliriz: Hükümete muhalefet, İşbirlikçi tekelci burjuvazinin ve işbirlikçi tekelci kapitalizmin siyasi ve ekonomik çıkarlarını savunan CHP önderliğindeki Batıcı muhalefete selam ve destek, Amerikan emperyalizminin ülke üzerindeki ekonomik ve siyasi boyunduruğuna sansür ve gizleme, Kürt milliyetinin bazı haklı demokratik talepleri üzerinden radikal demokrat kimlikli Batıcı HDP’ye siyasi ve kamuoyu desteği sunma.... Kadınların gerçek eşitliğine ve kadınlar olarak bireysel özgürleşmelerine giden yolun işçi sınıfı önderliğinde kapitalizmin aşılmasının yolunu açan devrimci sosyalist yol olduğu görüşüne sansür… 

Bugünkü DİSK yöneticileri Avrupa Birliği’ni kuran Batılı tekelci kapitalist ülkeleri “demokratik haklar ve özgürlükler” ülkeleri olarak görüyor ve işçilere ideal siyasi demokrasi örneği olarak gösteriyorlar. Bu görüş tamamen tekelci burjuvazinin ideolojisine ve tekelci kapitalistlerin insan hakları ve demokrasi diplomasisine teslimiyet ve bilimsel işçi sınıfı sosyalizmine karşı çıkmaktır. Bu ülkelerdeki siyasi demokrasinin tekelci burjuvazinin hizmetinde ve işçi sınıfının toplumsal köleliğini sürdüren sınıfsal nitelikli bir demokrasi olduğunu, mülk ve sermaye sahiplerinin paranın gücüyle işleyen bir demokrasi olduğunu biliyoruz. Biz bu tekelci burjuva demokrasisine karşı işçi sınıfının toplumsal köleliğine son veren ve demokrasinin sınıfsal karakterini aşan bir sosyalist demokrasiyi savunuyoruz.

Tüm bunlar gösteriyor ki, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticilerinin artık Türkiye’de bilimsel işçi sınıfı sosyalizmine katkı vermek gibi bir kaygıları kalmamıştır. DİSK ve KESK yöneticileri bu ideolojik ve siyasi yönelimleri ile Türkiye’nin işçi sınıflarını temsil edemez.  
 
Sosyalizm İçin Üretmeye Devam Ediyoruz

Bu yıl içinde de tüm işçiler gibi zor ekonomik koşullar altında kitap çeviri ve üretimini sürdürdük. Sizler için çok sayıda  yeni kitaplar hazırladık. Bunlar arasında dünya tarihi ile ilgili önemli bir eser olan Kara ve Deniz İpek Yolu’nun Tarihi, Uygurlu aktivist  Kurbancan Samat’ın Çin Şincan insanlarının yaşam öykülerini anlatan “Ben Nereden Geldim” ; Çin sosyolojisinin devi olan Fei Xiatong’un Küreselleşme ve Kültür Üzerine kitabı, Çin’in gelişme yönünü ve Kovit-19 başarılarını ele alan “Çin Nereye Gidiyor”;  Çin’de Xi Jinping dönemini açıklayan “Xi Jinping Döneminin Kavramları” adlı kitaplar sizlerden büyük ilgi gördü, hızla tükendi. Okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Üç büyük kitap projemiz devam ediyor: 20.Yüzyılda Doğu-Batı (Sosyalizm-Kapitalizm) Çatışması Tarihi; İşçiler ve Üniversite Öğrencileri İçin Marksist Ekonomi Politik Ders Kitabı; İngilizce dilinde 5 Milyon kelimelik  Büyük Marksizm Sözlüğü, (2017)
Canut International Publishers

Tüm çalışanlar adına; -Editör ve Çevirmen -Deniz Kızılçeç 

01-MAYIS -2021