Bandırma Tüketicileri Koruma Derneği

BANDIRMA TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ

Derneğimiz, tüketicilerimizin hem ekonomik çıkarlarını hem de sağlık ve güvenliğini ilgilendiren tüm alanlarda tüketici bilinci oluşturmak tüketici haklarının korunması
ve geliştirilmesi için mücadele eden demokratik bir kurumdur.

Bu nedenle yerel gazetelerimizde TÜKETİCİ KÖŞESİ  adı altında bir sayfada "TÜKETİCİ HAKLARI" ile bilgilendirme ve tüketicinin haksızlığa uğradığı durumlarda yasal yoldan
haklarının nasıl araması konusunda açıklamalar yaparak katkı sağlamaya çalışacağız.

***
Başlangıç yazımıza tüketicilerimizin çok fazla sorun yaşadığı "AYIPLI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ"'nden başlamak istiyoruz.
Tüketici ,

MADDE (8)-1 Ayıplı mal,tüketiciye teslim anında taraflarca kararlıştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken
özdellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
MADDE (10)-1 Teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların,teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ıspatı
satıcıya aitdir.
MADDE(11)- 1 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici , 
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme .
b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme
c)Aşırı masaraf gerekmediği taktdirde , bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını istem.
d) İmklan varsa ,satılanın malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmkle yükümlüdür.

****
Bu temel maddeleri açıkladıktan sonra Tüketicilerin mağdur edildiği ilamsız icra işlemleridir .Firmalar tarafından tüketicilere gönderilen ilamsız icra takibi
yasadışıdır ve hükümsüzdür. Firma alacağı için Türk -Hakem Heyeti kararı olmadan icra işlemi başlatamaz.ve Tük- Hakem Heyetine dava açamaz.
Tarafınıza icra kağıdı ulaştığında 7 gün içinde en yakın icra dairesine giderek firmanın böyle bir hakkı olmadığını , firmaya borcumuzun olmadığını bu yüzden borca ve
faize itiraz ettiğinizi belirten İTİRAZ DİLEKÇESİ vermeniz gerekmeketedir. Böylece İcra İşlemi durdurulacaktır.
Derneğimiz Bandırma Kapalı Çarşı Eski Belediye Binasında saat 10- 16.00 arası hizmet vermektedir.

BANDIRMA TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI  - NURAY D. HÜGÜL

15-10-2021 / BANDIRMA