CHP Karesi'den Çiftçilere Destek İçin Soru Önergesi

BASIN AÇIKLAMASI ve KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ.

Karesi Belediyesinin 01 Mart 2022 Salı günü yapmış olduğu Meclis Toplantısında Komisyonlardan gelen “Yenimahalle Revizyon Uygulama Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulanmasına yönelik parselasyon planlarının Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yaptırılması ve Otopark Bedellerinin Güncellenmesi ile ilgili Komisyon Raporları kabul edilmiş, 2022 Yılı Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi, Koruma Amaçlı İmar Planı, Özel Eğitim Alanı, Parka İsim verilmesi konuları ilgili Komisyonlara havale edilmiş ve 02 – 05 Mart 2022 Tarihlerinde Slovakya’nın Nitra kentinde yapılacak olan “Avrupa Sıfır Atık Döngüsel Ekonomisinde Yetişkin Yeterlilikleri Oluşturmak” konulu projeye Karesi Belediyesi adına katılmak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Strateji Geliştirme Müdürünün görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Başkanlığı Meclis Grubu adına Meclis Üyemiz Savaş YILMAZ tarafından hazırlanan ve Meclise sunulan önergeler ile;

1 ÖNERGE: 27.08.2021 tarihinde Çevre, Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Alan komisyon raporu oluşturulan, 02.09.2021 tarihli meclis toplantısında 9. Madde de görüşülen ve onaylanan meclis kararı üzerine;

Komisyon görüşünde belirtilen Yeniköy 0 Ada 890 Parsel, 0 Ada 1321 ve 2450 numaralı parsellerde damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği, Üçpınar mahallesinde 130 Ada 444 parsel vasıflı arazide sera ile bitki yetiştiriciliği, Kavaklı Mahallesinde ise arıcılık ve yem bitkileri üzerine kurs açılması, yerinde çalışmaların başlatılması ve çiftçilerin bilgilendirmesi kararı meclisimizce onaylanmıştır.

Geçen bu 6 Aylık süreçte;

1) Belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar nelerdir?

2) Çalışmalar başladı ise bu çalışmaların detaylandırılması ve meclise bilgi sunulması, hatta fiziki bir süreç var ise meclis üyelerinin yerinde bilgilendirilmesini,

2 ÖNERGE: Bilindiği üzere tarım ve hayvancılık hiç olmadığı kadar zor durumdadır. Gıda enflasyonu ülkemizde git gide artmakta ve alınan maaş zamlarına rağmen vatandaş tamamen bunalmış ve yıpranmış durumdadır. Mazot fiyatları 1 yılda % 130 yakın zamlanmış, elektrik, gübre, yem ve su gibi diğer giderlerde hemen hemen % 120’lik zamları görmüştür. Devlet tarafından verilen desteklemelerde üretim teşviki için yeterli seviyede bulunmamaktadır. Bu yıl ekilen ürünlerde gübreleme oranları da yaklaşık % 60 seviyede gerilemiş ve bu yıl verimlilikte ciddi bir azalma beklenmektedir.

Enflasyon için en iyi ilaç yerli üreticinin desteklenmesi ve olabildiğince üretimin kamu veya kamuya bağlı kuruluşların destekleri ile iyileştirilmesi gereklidir.

Ülkemizde farklı şehir ve ilçelerde belediyelerce uygulandığına rastlanılan hayvancılıkta yem desteklemesi, yakıt desteği, tarımda gübre ve tohum desteklemelerinin olduğu bilinmektedir.

Buradan yola çıkarak Karesi Belediyesinin bu konuda herhangi bir çalışması var mıdır veya planlanmakta mıdır? Çiftçimize sunulması elzem olan bu desteklemelerin belediye meclisinde görüşülmesi ve ilgili komisyonlara havalesini,

3 ÖNERGE:

Karesi Belediyesince son 1 yılda yürütülen, ortak olunan AB Projeleri, devlet destekli projeleri, ayrıca öz kaynaklar ile yürütülen projeler ile ilgili belediye meclisinin bilgilendirilmesi ve sunulmasını,

Verilen bu önergeler gündeme alınarak Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gereği için gönderilmiştir.

Tüm Meclis Üyelerimize teşekkür eder, Kentimiz için Belediye hizmetlerinin takipçisi olacağımızı, Halkımızın talep ve sorunlarını Meclise gündemine taşıyarak çözüm üretilmesine katkı sunacağımızı değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.

Cumhuriyet Halk Partisi/Karesi İlçe Başkanı/ 07-03-2022