Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

 

Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza başkanlığında Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantı 31 gündem maddesinden oluştu.

Nisan ayı Meclis toplantısının son gündemi belediye çalışmalarının ayrıntılı olarak ele alındığı 2015 faaliyet raporu maddesinin görüşülmesi öncesinde 1 yıllığına görev yapacak  Meclis Divan Katipleri, Meclis I. nci ve II.nci Başkan Vekilleri, Encümen Üyelikleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarife Komisyonu, İnceleme- Araştırma Komisyonu İmar Komisyonu, Kıymet Takdir Komisyonları belirlendi.

Gündemin son maddesi Belediye Başkanlığının 2015 yılına ait Çalışma Raporu ile ilgili madde görüşülürken söz alan Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Belediyesi'nin 2015 yılındaki çeşitli faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Önümüzdeki aylarda Kapalı pazar yerinin hizmete alınacağını belirten Başkan Mirza Bandırma'ya yapacağı projeler, 2015 yılında yaptığı çalışmalar, kaynaklar ve kaynakların nerelere kullanıldığı,  personel yapısı ve yapılan hizmetlerle ilgili Belediye Meclis üyelerine bilgi verdi. 2015 yılı faaliyet raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Meclis I.Başkan Vekili                            :       Şerafettin ENGÜDAR                               

            

Meclis II.Başkan Vekili                           :       Selim PANÇ

 

Meclis Divan Katipleri                      Asil:       Fatma SALI - Gökhan YANKOL

                                                    Yedek:       Tolga TOSUN-Gönül KARABULUT ÖZDEMİR

 

Encümen Seçilen Üyeleri………………:         Sami TÜRKMEN-Zerin EKEN

                                                                           Erhan ELMASTAŞ

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri……..:         Erhan ELMASTAŞ-Celile GEZEN-

                                                                           Aydın YAĞAR-Alp BOSTANCI-Ahmet OKBAY

                                                                         

Tarife Komisyonu Üyelikleri…………..:         Tolga TOSUN-Nusret EKİZTAŞ

                                                                           Gökhan YANKOL-Yusuf BALAT-Kamil ERYILMAZ

 

İnc.-Araşt.Komisyonu Üyelikleri………:         Selim PANÇ-Fatma SALI –Aydın YAĞAR

                                                                           Nejan NART ÜNVER-Yakup ATAŞ

 

İmar Komisyonu Üyelikleri……………:         Şerafettin ENGÜDAR-Cemal ADIGÜZEL

                                                                           Gönül KARABULUT ÖZDEMİR-Sabri KÜLCÜ

                                                                           Mehmet Orhan ÖZYURTLU

 

Kıymet Takdir Komisyonu Üyelikleri…:         Gönül KARABULUT ÖZDEMİR-Sami TÜRKMEN

                                                                           Göksel KARLAHAN 

                                                                      
BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA

KABUL EDİLEN KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO:46 -  Belediye Meclisinin 03/03/2016 Tarihli Olağan Toplantısına ait Tutanak Aynen ve Oybirliği ile  Kabul edilmiştir.

ARA KARAR- (3) Adet Gelen Evrak ve (2) Meclis Üyesinin Mazeret dilekçesinin gündeme alınarak bugünkü Meclis Toplantısında görüşülmesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir

KARAR NO:47- Gizli Oylama ile yapılan seçim neticesinde;  Meclis I.nciBaşkan Vekilliğine Şerafettin ENGÜDAR (30) Oyla, Meclis II. Başkan Vekilliğine (30) Oyla  Selim PANÇ  Oy birliği ile seçilmişlerdir.

KARAR NO:48- Gizli Oylama ile yapılan seçim neticesinde; Meclis Divan Katiplikleri Asil Üyeliğine Fatma SALI  (30) Oy, Gökhan YANKOL (30) oyla, Meclis Divan Katiplikleri Yedek Üyeliklerine  Tolga TOSUN (30) Oy, Gönül KARABULUT ÖZDEMİR (30) Oy alarak, Oy birliği ile seçilmişlerdir.

KARAR NO:49- Gizli Oylama ile yapılan seçim neticesinde; Encümen Üyeliklerine Sami TÜRKMEN (30) Oy alarak Oy birliği ile ,Zerin EKEN (29) Oy, Erhan ELMASTAŞ (29) Oy alarak Oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

KARAR NO:50 - Açık Oylama ile yapılan seçim neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; Erhan ELMASTAŞ,Celile GEZEN, Aydın YAĞAR, Alp BOSTANCI, Ahmet OKBAY; Oy birliği ile seçilmişlerdir

KARAR NO:51 -  Açık Oylama ile yapılan seçim neticesinde; Tarife Komisyonu Üyeliklerine Tolga TOSUN, Nusret EKİZTAŞ, Gökhan YANKOL, Yusuf BALAT,Kamil ERYILMAZ, Oy birliği ile seçilmişlerdir.

KARAR NO:52- Açık Oylama ile yapılan seçim neticesinde; İnceleme Araştırma Komisyonu Üyeliklerine; Selim PANÇ, Fatma SALI, Aydın YAĞAR, Nejan NART ÜNVER,Yakup ATAŞ; Oy birliği ile seçilmişlerdir.

KARAR NO:53- Açık Oylama ile yapılan seçim neticesinde; İmar Komisyonu Üyeliklerine Şerafettin ENGÜDAR, Cemal ADIGÜZEL,Gönül KARABULUT ÖZDEMİR, Sabri KÜLCÜ, Mehmet Orhan ÖZYURTLU Oy birliği ile seçilmişlerdir.

KARAR NO:54- Açık Oylama ile yapılan seçim neticesinde; Kıymet Takdir Komisyonu Üyeliklerine; Gönül KARABULUT ÖZDEMİR,Sami TÜRKMEN, Göksel KARLAHAN oy birliği ile seçilmişlerdir.

KARAR NO:55 - Edincik Mahallesi, 5008-5009 Parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:56 - Yenimahalle, 1309 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:57 - Yenimahalle, 1317 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

BG HABER MERKEZİ - BUSE EROL

KARAR NO:58 - Paşabayır Mahallesi, 1215 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi                       hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:59 - 100. Yıl Mahallesi, 1378 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:60 - İhsaniye Mahallesi, 579 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:61 - 100 Yıl Mahallesi, 1096 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun tekrar incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi;Oy birliği iler kabul edilmiştir.

KARAR NO:62 - 600 Evler Mahallesi, 400 Ada  İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş olup; İlçemiz 600 Evler Mahallesi, 400 Ada, 666,272,273,274 ve 487 no.lu parsellerde 19M2C İmar Paftasında x:11919-12042 y:9353-9389 koordinatları arasında “Ticaret Alanı” amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin onaylanması;Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:63 - 100. Yıl Mahallesi, 842 Ada da  İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. ve 26. Maddeleri uyarınca söz konusu itiraza konu plan değişikliği talebi nüfus yoğunluğu artışına sebep olacağından talebin Reddi;  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:64 - 600 Evler Mahallesi, 739,377,628 ve 426 Adalarda İmar Planı değişikliği

yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş olup; İlçemiz 600 Evler Mahallesi, 739,377,628,426 Adalarda 19M2D-19M3A-19M3B-19M3C-19M3D-19N4A İmar Paftalarında X:8250-9700, Y: 10650-12150 koordinatları arasında “Yol Alanlarının Düzenlenmesi” amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin onaylanması;     Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:65 - Belediyemiz 2016 Mali Yılı Tarifesine ilave yapılması talebi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:66 - Mülkiyeti Belediyemize ait Dedeoba Mahallesi, 140 Ada,3 No.lu Parselin  İlçe Müftülüğüne Tahsis talebi hakkındaki Emlak İstimlak  Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait Dedeoba Mahallesinde bulunan 140 Ada, 3 No.lu Parselin Dedeoba Köyü mülkiyetinde iken 6360 Sayılı yasa kapsamında Balıkesir Devir tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığınca  Belediyemize devri yapılan Dedeoba Mahallesi, 140 Ada,3 No.lu Parselin İmam Lojmanı İnşaatının tamamlanabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetinde kullanılmak üzere  Bandırma Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne

sembolik bir rakamla tahsisi için gerekli işlemleri yapmak üzere Encümene yetki verilmesi;Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:67 - Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi, 649 Ada,2 No.lu Parselde bulunan arsayı satın alma talebi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 649 Ada, 2 parselde 2.936,50m2 arsanın satışı ve bu konudaki işlemleri yapmak üzere Encümene yetki verilmesi; Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:68 - Mülkiyeti Belediyemize ait 100. Yıl Mahallesi,95 Pafta, 822 Ada,22 No.lu 

Parselde bulunan arsayı satın alma talebi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait 100. Yıl  Mahallesi,95 Pafta, 822 Ada, 22 No.lu parselde 103.86m2 arsanın satışı ve bu konudaki işlemleri yapmak üzere Encümene yetki verilmesi; Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:69 - İş Makinesi(Forklift) alınması talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Fen İşleri  Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere ( 1 ) Adet Forklift alınması alım için gerekli işlemlerin yapılması;Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:70 -  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Belediyemizde görev yapmakta lan Memur Personele 2016 yılında uygulanacak olan Yan Ödemeler, Özel Hizmet ve Diğer Tazminatlar  hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Belediyemizde görevli bululan 657 Sayılı Yasa hükümlerine tabi olarak görev yapmakta olan Memur Personele 2016 yılında uygulanacak olan I-II-III sayılı Ek’te belirtilen Tazminat ve Yan Ödeme Cetvellerinin Onaylanması; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:71 - Norm Kadro(Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Ek’teki (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetveli ve (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) Cetvellerinin onaylanması; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ARA KARAR – Gündemimizin 27. maddesi olan Belediyemizin 2015 yılına ait Çalışma Raporunun gündemin sonunda 30. madde olarak görüşülmesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:72 - Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi, 35-36-45-46-47 Pafta, 10993 Parselin 30 yıl süre ile kiralama talebi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü          yazısı görüşülmüş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait  Edincik Mahallesinde 35-36-45-46-47 Pafta,10993 Parsel No.lu,6.320.357,09 m2 mera vasıflı taşınmazın 100.830,00 m2 lik kısmının üzerine 4 Adet rüzgar enerji trübünü kurup, enerji üretmek üzere yasal işlemleri yerine getirmek şartı ile 30 yıl süre ile kiralama ve irtifak hakkı verilmesi ve bu konudaki gerekli işlemleri yapmak üzere Encümene yetki verilmesi; Oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:73 – Damperli Kamyon alınması talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Fen İşleri  Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere (2 ) Adet Damperli Kamyon  alınması alım için gerekli işlemlerin yapılması; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:74 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan TÜRKEŞ’in ilçemiz sınırları içerisinde bir caddeye isminin verilmesi talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü

yazısının incelenmek üzere İnceleme Araştırma Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:75 - Belediye Başkanlığının 2015 yılına ait 1 (bir) Yıllık Çalışma Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesi gereğince ; Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ARA KARAR - Mazeretlerinden dolayı  bugünkü Meclis Toplantısına katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Ahmet OKBAY ve Ayhan YÖRÜKOĞLU’nun mazeretinin kabulü ile bugünkü Meclis Toplantısından izinli sayılmaları, Oybirliği ile kabul edilmiştir.