Erdek Ticaret Odası Seçimleri ve Eşbaşkanlık

ERDEK TİCARET ODASI SEÇİMLERİ ve EŞBAŞKANLIK...
SİSTEM...i değiştirmek ! AKP nin değiştirdim-başardım sandığı Parlamenter Demokrasi sistemimiz, biliyorsunuz 2018 de adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilerek değiştirildi ve ucube bir sistem doğdu ya...Sistemin karşısında olan HDP de kendi örgütlerinde EŞBAŞKANLIK Sistemini yerleştirdi ya... Sistemi 20 yıldır tek başına iktidar olmasına rağmen yıkamayan AKP' ni seyredip, bunun ancak AKP+CHP işbirliği ile yıkılabileceğine iman edenler var ! Bu özenti Bandırma Ticaret Odasına da yansıdı ve 2+2 sistemini zorluyorlar diyorduk, bir de ne görelim...

ERDEK İlçemizde bu modaya uymuş !

 O zaman, birşeyler var arkadaş !
Erdek te, 4 EKİM 2022 günü yapılacak TİCARET ODASI Seçimlerinden önce ortaya çıkanlara göre; SİSTEMİ değiştirecek BANDIRMA Hamlesi, MÜNAVEBE ( eskiyeceği için, nöbetleşe ve sırayla) ile, Erdek’te de uygulanacak gibi görünüyor.
Neydi Bandırma Hamlesi ? HDP ile siyasi hayatımıza giren EŞBAŞKANLIK Sisteminin bir versiyonu olarak, T.O Başkanlık görevinin, münavebeli 2+2 şer sene ve (2) kişi tarafından yerine getirilmesi... Yani, (4) yıllık süreyle göreve talip olacaklar arasında, değişimle 2+2 uygulanacak.  Bandırma Ticaret Odası’nda bu olay, AKP destekli ve CHP destekli (2) kişinin, (2) şer senelik görev yapacağız diye BASIN Toplantısı yapmalarından sonra ortaya çıktı...
Bu ortaya çıkış, tek başına aday olmayı düşünenleri endişeye sevk etti ve geri çekilmeler ve vazgeçmeler de... bu sistem değişikliği ile sağlandı mı ? Bence sağlandı. Mevcudu yıkmak için isabetli bir tarz da sayılabilir, öyle ya mevcudu tek başına yıkamayacak adaylar, arkalarına AKP+CHP ni alırlarsa.... bu çoğunluk neyi yıkmaz ki ? Bunu gören komşumuz ERDEK te, hemen aynı yola girdi ve AKP Eski Belediye Başkanı adayı olarak önceki seçimlere katılmış (İnş.Müt.) TURAN GÜN ile, CHP ile irtibatlı akraba (İnş Müt.) HÜSEYİN UZ da, listeleri tam belli olmasa da, seçime münavebeli BAŞKANLIK Sistemi ile gireceklerini ilan ettiler ve kolları sıvadılar. Basınla görüşmeseler de, facebook ta sayfa falan açtılar. Herkes bildiği duayı okuyabilir tabii... Amenna ve sadakna !
Birileri de, Güney Marmara yı ilgilendiren 1/100.000 ÇDP ölçeğinde, Balıkesir-Çanakkale İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ölçeğinde, kendilerine göre hesap-kitap yapabilirler. Ama unutmasınlar ki, bu planlar için Belediyeleri ve Ticaret Odalarını kendi amaçları doğrultusunda kullananlar, yaptıklarının izlendiğini bilecekler !
Bandırma dan Erdek e bulaşan ve Bandırma'yı taklit eden bu siyaseti çözümlemek için, ben de kolları sıvadım ve bu “devrimci” arkadaşları ziyaret etmek istedim. Görülüyor ki, AKP li olmak, CHP li olmak önemli değil. Madem, Ticaret üyeleri de ; ya AKP li ya da CHP li ise, bu sisteme neden karşı çıksınlar ? Demek oluyor ki, TİCARET ODASI gibi liyakat gerektiren, bilgi-kültür-birikim gerektiren bir kurumun yöneticiliğinde, liyakat değil de, siyaset önemli ? Öyle ya, siyaseti arkalarına alacak bu adaylar, seçim sistemini ve mevzuatı ve mevcut başkanı deviriyorlar..! İzlemek ve öğrenmek istedim. Ettim de...
Münavebeli Başkan Adayları ve mevcut Başkandan, Bandırma'lı bir gazeteci ve yazar olarak randevu istedim baştan ve ..  24 Eylül günü de Erdek’e gittim. Devrimci adaylar, randevu talebimi olumlamamış olacaklar ki ;  işlerinin yoğunluğunu bahane ederek ( T.GÜN, H.UZ) Erdek te olduğumu bildikleri halde, dönmediler ve böylece... görüşme olayımız da mümkün olamadı. Siyaseti arkalarına alıp, siyaset elbisesini giyip, Erdek e hizmetkar olacak bu adaylar, basın ilişkisini tasvip etmediler yani... Bu onların tercihi tabii... Basından kaçınan Ticaret Odası Başkan adayları da,  Erdeklilerin takdirine...!
( Oysa, neden işbu münavebeli sistem değişikliğine gerek duyduklarını soracaktım onlara. Öyle ya, vardır bir açıklamaları diye düşünüyordum. YOKMUŞ !)
Sadece mevcut Ticaret Odası Başkanımız, Mimar F.Özlem SARI randevu talebimi olumladı ve Ticaret Odasında bir görüşme imkanım oldu. Geçmişe, bugüne, geleceğe dair sorduklarıma da... samimi olarak cevaplarını verdi ve (2) dönemini tamamladığı bu görevinde devam etmeyi arzuladığını, yani seçimlerde yine ADAY olduğunu belirtti. Öncelikle sayın Özlem SARI’yı, medeni cesareti ve olması gibi olduğu için, basının karşısına çıkmaktan korkmayıp, geçmişte yaptıklarını geleceğe teminat göstermesinden dolayı, karşısına teker teker değil 2 kişi birden çıkmalarından dolayı kutluyorum.  Erdeklileri de, böylesi yetkin başkanı, Erdek e (2) adet ürünlerine COĞRAFİ İŞARET alıp, (2) tane daha ürünleri için coğrafi işaret almak üzere olan, Erdek i ULUSLARARASI zemine taşıyan birini, (2) dönemdir işbaşında tuttukları için, isabetli seçimleri için... takdir ediyorum.   

*
ODA ve BORSA ORGAN SEÇİMLERİ MEVZUATI nı ve 5174 Sayılı Kanunu inceledim de, mevzuatta bu şekilde 2 şer yıllık dönüşümlü başkanlık modeli yok. Başkan ve Yönetim 4 yıllığına seçilir (Md.18) diyor. Ayrıca ; “ Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar.” Diyor. Bandırma Ticaret Odası Meclisinde görevi olan Hüseyin UZ ‘un bu maddeye göre, Erdek te Başkanlık yapması mevzuata aykırı !

Peki bu yasal aykırılığa rağmen neden hem Bandırma, hem Erdek te etkin ve görevli olmak istiyor bilemem. Görüşseydi soracaktım...
Ayrıca, bende 1995 ten beri Bandırma Ticaret Odası üyesi olduğumdan biliyorum ki ; mevzuatın Organlara Seçilebilme Yeterlilikleri maddesinde aynen der ki ; “ TCK’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından HAPİS CEZASINA MAHKUM OLMAMAK....” denilmiştir ki... 5174 SK’nun “Oda, Borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri” başlıklı 83. Md’nin (d) bendi, gözetilmesi ve uygulanması gereken yasal zorunluluklardır.

MAVİ LİSTE de münavebeli BAŞKAN Adayı olduğu görülen Hüseyin UZ hakkında ; TCK 53. Madde varken Bandırma Ticaret Odasında görev alması soruşturulması gerekilen bir husus iken, şimdi de Erdek Ticaret Odası Başkanlığı adaylığı da soruşturulması ve uygunluğunun, denetlenmesi gereken bir husustur.
Türk Ceza Kanununun 159/1 maddesi uyarınca adli sicil kaydının bulunduğu, bahsi geçen kanun hükmünün Md. 159 –(1) “Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halende, şikayet üzerine, altı aydın bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur” şeklinde olduğu, TCK’nun 53. Maddesi de dikkate alınarak, adı geçenin adli sicil kaydının süre ve usül hukuku bakımından devam edip-etmediği hakkında bilgi alınması gerektiği, Erdek Ticaret Odasına, Bandırma Ticaret Odasına bildirilmiş bir konudur. Bu konuda ne yapılıp yapılmadığı, yeterlilik konusunda yeterli değilse, kişiye gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. TCK 53 ten ceza alan birinin bırakın başkan olmayı, oda ve borsalarda ve derneklerde partilerde yönetici ve görev alması hukuksuzdur ! Bu konuyu ilgili makamlar ( Bandırma TO Başkanlığı, Erdek TO Başkanlığı) sanırım açıklarlar. Yasalar ve Mevzuat, AKP+CHP bir olunca delinebilir veya dışına çıkılabilir demek değildir. Erdek ve Bandırma Ticaret Odalarının üyeleri de, yasaların çiğnenmesine seyirci değildir. Basın ile görüşmemek, yeterli örtü değildir, BİLİNE !
Birileri ;  BANDIRMA ve ERDEK Ticaret Odalarında yönetimleri ele geçirmek için, gerekirse yasaları yönetmelikleri ve mevzuatları çiğneyin, korkmayın düzenlemeler arkadan gelir ve sizler DEVRİMCİ olarak, gerekenleri yapın... demiyorsa, iki odamızı da uyarıyorum ki... lütfen odalari SİYASET ODASI yapacağınıza hizmet odası yapın ve Hukuk Devleti olmanın gereklerini, yerine getirin !
4 EKİM de ve 10 EKİM de yapılacak TİCARET ODASI Seçimlerine izlemci olacağım.Umarım, yasalara ve mevzuata uygun hizmet amaçlı ekipler Odalarımızda görev alırlar ve bizde bu hizmetlerini izler ve alkışlarız. Katılacak adaylara şahsım olarak başarılar diliyorum.

27/09/2022 - RAMAZAN NARİN / NOGAYTÜRK