Sayın Balıkesir Milletvekillerine...!!

SAYIN BALIKESİR MİLLETVEKİLLERİNE...!

AKP : Adil Çelik 05333888460 , Belgin Uygur 05537481044, Yavuz Subaşı 05334337465 , Mustafa Canbey 05320681010, Pakize Mutlu Aydemir 05322512160. 
CHP : Ahmet AKIN 05333863170 , Fikret ŞAHİN 05322828309 , Ensar AYTEKİN 05324053188. 
BAĞIMSIZ : İsmail OK. 05305438040

Bahsedeceğimiz BALIKESİR bölgesi ; 1. Sınıf deprem bölgesi olup, geçmişteki Gönen Depremi unutulmadan, Marmara Denizindeki fayların sıkıştırdığı Bandırma-Erdek, 1. Derecede deprem-tsunami ve heyelan alanıdır. Bölgede, Enerji ihtiyacını karşılamaya dönük çalışmalar yanında, çok hızlı bir talan ve doğa katliamı gerçekleştirilmektedir.
BAGFAŞ…Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. ; 1975 Yılından beri, Erdek veya Bandırma Belediyelerinden RUHSAT almadan, üretim ve satış faaliyetlerini geliştiren ve en son da Amonyum Nitrat (AN) üretimi için, yeni tesislerini kuran Fabrika, öncelikle yerleşim sahasında olup, kimyasal atıkları ile Marmara Denizi Bandırma Körfezini ve Bandırma-Erdek halkının sağlığını tehlikeye atan bir konumdadır. Bandırma Ve Erdek te yaşayanların rekor sayıda yaşadığı solunum hastalıkları ve kanser vakaları olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır.
“BANDIRMA ve GÜNEY MARMARA HALKININ SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR” Bagfaş Gübre-Asit fabrikasının filtreleri, yeterli midir ve günlük baca gazı, sıvı ve katı olarak ne kadar atık çıkaracağı, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili birimler tarafından, incelenmiş midir? 
Bu atıkların ne şekilde atılacağı, oluşan atıktan oluşan şlam dağının içereceği, suya ve havaya karışan etken kimyasal maddeler ve bu maddelerin oranları, incelenmiş midir? Eğer incelendiyse sonuçlar nelerdir? Sağlık Bakanlığının gübre-asit fabrikaları atıkları ve bu atıkların etken maddelerinin halk sağlığına zararları konusunda, bir çalışması, önlem pakedi veya tespitleri var mıdır?
Atıkların, ve filtresiz bacalardan yapılan gaz – asit ve kükürt salınımlarının, yer altı ve yüzey sularına karışması durumunda çevreye vereceği zararlar ve yaratacağı riskler, emisyon oranları nelerdir? Atıkların denizlere ve deniz yaşamına, direkt ya da dolaylı zararları nelerdir? 
Bu atıkların insan sağlığına kısa ve uzun zamanda zararları nelerdir? Bandırma İlçemizde görülen solunum yolları ve kanser hastalıklarının oranı, çevre ilçeler ve Türkiye ortalaması ile kıyaslandığında ne durumdadır? 
Fabrikanın bacalarından salınan asit ve kükürt gibi kimyasalların, rüzgarında etkisiyle Güney Marmaranın ve hatta Balıkesirin körfez köylerine kadar bitki ve canlı yaşamını, olumsuz etkilediğine dair, bazı bitki ve ağaç türlerinin kuruduğuna dair bir tespit, şimdiye kadar yapılmış mıdır ?
Tüm bu zararlar gözetildiğinde, Bandırma-Erdek te kurulan gübre fabrikasının ilçe merkezlerine bu kadar yakın yerde ve körfezde ve deprem fay hattı üzerinde seçilmesi doğru mudur? 
Olası depremde, orada patlayabilecek asit ve gaz tanklarının, amonyak tankının patlaması halinde Atmosferik yayılma özelliğinden dolayı, Tüm Bandırmayı, Gönen ve Balya, Biga dahil ani zehirlemesi ihtimaline karşı önleminiz nedir ? Bu felaketi önleyecek bir tedbir var mıdır ?
Bandırmadaki hava kirliliğine dair bir ölçümleme en son ne zaman yapılmıştır ?
BAGFAŞ ın çevre zararları konusunda, eski CHP Milletvekili Haluk Ahmet GÜMÜŞ ve mevcut CHP Balıkesir Milletvekili Ensar AYTEKİN’in TBMM’ne verdikleri soru ve araştırma önergeleri konusunda, ilgili bakanlıklar ne işlem yapmışlardır ?
BAGFAŞ’ın, zaman zaman saldığı Dumanına, Çevre Bakanlığı ve ÇEVRE Timleri ne yapmıştır?
Bandırma körfezinin içine kurulu olan kimyasal gübre fabrikası BAGFAŞ. Denize, toprağa ve suya karışan bıraktığı atıklara karşı, denetimini kim yapmaktadır ? Yeterli midir ? Denitimlerden dolayı BAGFAŞ kurumuna devlet kurumlarının kestiği cezalar ve yaptırımlar olmuş mudur ? 
BAGFAŞ’ın dumanına, atıklarına kör olan yöneticiler, kendi şehirlerine ve kendi insanlarına ihanet içindedirler. BAGFAŞ açıktır ki birileri tarafından kollanmakta, yaptıkları tüm çevre katliamlarını birileri görmezden gelmektedir. Acaba BAGFAŞ’ın kimlerle ne gibi bağlantıları vardır? Uluslararası Tahkim’in kestiği 24.5 milyon Euroluk ceza bile BAGFAŞ bünyesinde dönen rant hakkında bize ipuçları verebilir.
Sağlıklı Çevreyi Kurmak Devletin Görevidir… Anayasanın 56.maddesine göre Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Burada devlete düşen, sağlıklı çevreyi kurmak için gereken altyapıyı inşa etmek ve gerekli tedbirleri almaktır. Vatandaş olarak bizlere düşense çevreye karşı sorumluluğumuzu gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çünkü çevre bize, gelecek kuşaklardan emanettir. 
Türkiye’de para gelsin de, nasıl gelirse gelsin, neye mal olursa olsun veya kimler ölürse ölsün mantığıyla yapılan yatırımlar, çevreyi ciddi şekilde tehdit etmekte yapılan her türlü usulsüz, denetimsiz işlere, yöneticilerimiz de maalesef kör olmaktadır. Ekolojik Sonucunu ise hem halk, hem de canlılar ödemektedir.
Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ‘Gönen Yollarinda’ şiirinde yıllar önce yazdığı ;
"Bandırma Gönen arası / Traktörler geçmiş belli / Kavun karpuz çifte telli " ….yi arayarak, EKOLOJİK yapı ve denge, BALIKESİR de tehlikeli biçimde bozulmuştur. 
Balıkesir Güney Marmara da çevreyi kirlettiği yıllardır bilinen ( 1975 yılından beri Ruhsatsız olduğu anlaşılan) BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş’nin asit-gaz ve atıkları, Eti Maden e ait Sülfirik Asit Fabrikasının atık ve salgıları, Kapıdağ da oluşturulan RES lerin etkisi körfezdeki BALYA-İVRİNDİ ye kadar ulaşırken ; Balya dan kaldırılmayan Fransızların bıraktığı milyonlarca metreküp kanserojen kurşun ve çinko ve ağır metal atıkları halen dururken, Balya Koyureri Koyuneri Köyündeki METEHAN Madencilik in, Mülkiyeti Balya Belediyesine ait ( Gölcük Gölünün bulunduğu Koyuneri Köyü; Dogansekizi mevkii 107 ada 125 parsel Balya Belediye Başkanlığı mülkiyetindedir. ) Gölcük gölü ve deresine doldurup yok eden atıklarıyla yarattığı pasa sahası ve heyelan, Gönen ilçesinde işletilen madenin çöp ve pasaları engebeli olan Çatak Köyü yerine ova olan Koyuneri Köyü nun verimli tarım alanlarına dökülmekte ve KOYUNERİ KÖYÜ, çöp köy yapılmak istenmektedir… Balya Belediyesi ve köy muhtarlıkları eliyle, işbu doğa katliamı sürdürülmektedir.
Orhanlar Köyünde başlatılan siyanürle altın arama faaliyetleri, Kaz Dağları ve Madra dağlarında sürdürülen siyanürle altın ve maden arama faaliyetleri v.d bölgeyi kuşatmışken ; Bandırma-Erdek-Gönen-havzasında, 1/100.000 lik planlarla yaratılan Ağır-Ana Metal KİMYA OSB si ile, HES ler ile, bölgede orman-tarım alanları, hayvancılık ve hatta insan, hatta canlı hayatı… bölgeyi besleyen zeytincilik dahil, adım adım tehlikeye girmektedir. 
Başlangıç olarak 2000 dönüm üzeri, genişleme sahasıyla 40 milyon metrekare alana ulaşacak İhtisas OSB’nin kurulacağı alanda, cüzi bedellerle yok pahasına kamulaştırmalar devam etmektedir.
Balikesir /Balya Orhanlar Köyü 'nde ; 30 haziran 2016 tarıhınde TECK MADENCİLİK tarafından 1170.43 hektarlık bir alan için maden arama ruhsat ı alınmış.135 sondaj ve 20 yarma dan oluşan bir çalışma. Aynı şirket proje sahasının 12.81 hektar lık kısmı için 1 şubat 2019 tarihinde 4000 tonluk kuvars işletme ruhsatı, almış bulunmaktadır. Proje 28.03 2019 tarıhınde el değiştirmiş BAHAR MADENCİLİK uhdesine geçmiştir. BAHAR MADENCİLİK in maden arama faaliyet i, köyün çok yakınında yaklaşık iki senedir 24 saat kesintisiz olarak sürmektedir. TECK MADENCİLİK tarafından hazırlanan proje Bahar madencilik tarafından yürütülmektedir. Bahar madencilik, projedeki taahhütlere daha şimdiden uymamaktadır. Projede sondajlar için gerekli olan su tankerlerle para karşılığı temin edilecek derken gerekli su, Kocadere den su pompaları ile basılmaktadır. Yine sondaj çamurunun bertarafı ile ilgili konuda kendi taahhütler ine uymamaktadırlar.
Bu güne kadar, VATANDAŞLARIN vermiş olduğu dilekçelerden hiç bir sonuç alInamamıştır. Bu proje, her ne kadar kuvars ruhsatı alınmış olsa da, bir altın madeni projesidir. Balyaya 27 km. uzakta, yeni atık havuzları, yeni pasa yığınları ve yeni cehennem çukurları oluşursa, dağlarımız delik deşik olursa ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Balikesir Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüğü ve Madencilik Genel Müdürlüğü… bu ihlallere neden kayıtsız kalmaktadır ?
BALIKESİR in tüm milletvekillerinden ricamızdır ki ; bu konuları lütfen Meclisin gündemine, ama soru önergesi, ama araştırma önergesi, ama bütçe görüşmeleri esnasında, ama mecliste ve komisyonlarda yapacağınız konuşmalarda gündeme getiriniz ve yetkililerden BALIKESİR Halkını ilgilendiren konularda bilgi alınız, tedbir yaptırımlarına başvurunuz ve aldığınız oyları hak ediniz !
AKP : Adil Çelik 05333888460 , Belgin Uygur 05537481044, Yavuz Subaşı 05334337465 , Mustafa Canbey 05320681010, Pakize Mutlu Aydemir 05322512160. 
CHP : Ahmet AKIN 05333863170 , Fikret ŞAHİN 05322828309 , Ensar AYTEKİN 05324053188. 
BAĞIMSIZ : İsmail OK. 05305438040
Balıkesir Bld Bşk Adaylarından daha önce önerge vermiş Mv. Ali KENANOĞLU Danışmanı Neşat Olağan. 05327092676
Balıkesir Bld Bşk Adaylarından daha önce önerge vermiş Mv. Ali KENANOĞLU Danışmanı Neşat Olağan. 05327092676
BALIKESİR TV-BALIKESİR AJANS-SEV RADYO 
BANDIRMA TEMSİLCİSİ / Ramazan NARİN/22-11-2020